Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Convocatòria per empreses i professionals que desitgin presentar propostes d’activitats per l’edició 2025

Disponible fins el dia 30/06/2024 / Publicada el 10 de maig de 2024

Convocatòria per empreses i professionals que desitgin presentar propostes d’activitats per l’edició 2025, heu de fer arribar les vostres propostes d’activitats, i  cal presentar els models vigents de fitxa d’activitat i d’empresa que podreu trobar, dins del web de Diputació de Barcelona, en la sessió informació per a les empreses consultores que tenen interès a formar part del Recull.  (Aquests formularis s’han de descarregar prèviament per poder ser visualitzats i signats electrònicament) El període de presentació restarà obert fins el proper 30 de juny de 2024 (inclòs) i s’ha de presentar a través de la Seu electrònica de Diputació de (...).

+ Ampliar informació


Subvencions d’iniciatives innovadores d’emprenedoria social i/o tecnològica

Convocatoria finalitzada / Publicada el 10 de maig de 2024

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és promoure el desenvolupament d’iniciatives i reptes d’innovació per a nova emprenedoria i empreses ja consolidades que desenvolupin projectes i activitats d’innovació tecnològica amb retorn social. Els projectes podran estar relacionats amb alguna d’aquestes tres àrees: Pràctiques d’innovació social. Solucions smarts en l’àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i qualitat de vida. Tendències tecnològiques emergents en economia circular. La selecció dels projectes i la proposta de la quantia de les subvencions que s’atorgarà a cadascú dels projectes seleccionats, correspon al òrgan col·legiat designat en les bases i la convocatòria, essent el mínim de 5.000€ euros per (...).

+ Ampliar informació


Línia start-up capital de coinversió

Convocatoria finalitzada / Publicada el 23 d'abril de 2024

RESOLUCIÓ EMT/1286/2024, de 16 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2024 de la línia Beneficiaris: Les startups sol·licitants han de ser microempreses o pimes, amb el principal centre operatiu a Catalunya, tenir una antiguitat entre 6 mesos i 3 anys, i han de desenvolupar tecnologies profundes (Deep Tech). Aquestes empreses hauran d’haver formalitzat una ronda de finançament amb àngels inversors o fons de capital risc els últims 6 mesos. A efectes d’aquesta línia es consideraran que són empreses emergents Deep Tech o de tecnologia profunda aquelles amb una base tecnològica i científica pròpia, sòlida i demostrable, (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la realització d’actuacions que redueixin l’impacte ambiental, i que fomentin i millorin l’accessibilitat de les empreses o entitats del sector cultural

Convocatoria finalitzada / Publicada el 19 d'abril de 2024

RESOLUCIÓ CLT/1140/2024, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’actuacions que redueixin l’impacte ambiental, i fomentin i millorin l’accessibilitat de les empreses o entitats del sector cultural. L’objecte d’aquesta línia és la concessió de subvencions per a la realització d’actuacions -que no siguin inversions- adreçades a reduir l’impacte ambiental, o que fomentin i millorin l’accessibilitat de les activitats i equipaments culturals de les empreses o entitats culturals. Poden ser beneficiaris aquelles empreses dins dels àmbits del sector audiovisual, de les arts escèniques (dansa, teatre (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la realització de projectes singulars d’especial interès cultural

Convocatoria finalitzada / Publicada el 19 d'abril de 2024

Els projectes han de desenvolupar propostes de les modalitats descrites a l’apartat següent, que no formin part de l’activitat ordinària de l’empresa o entitat privada sol·licitant i que contribueixin al desenvolupament de les empreses culturals i a la professionalització del sector cultural. Aquesta línia de subvencions s’articula en les modalitats següents: Projectes en l’àmbit de les arts escèniques (teatre, dansa i circ). Projectes en l’àmbit de la música. Projectes en l’àmbit de l’audiovisual. Projectes en l’àmbit de les arts visuals. Projectes en l’àmbit del llibre. Projectes multidisciplinaris, que són els que engloben més d’un dels àmbits anteriors. No són objecte (...).

+ Ampliar informació


Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional

Convocatoria finalitzada / Publicada el 19 d'abril de 2024

Va dirigida a les modalitats següents: Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals. Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. S’entenen com a nova creació les reposicions o revisions dels espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat i no s’hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d’estrena de la reposició o revisió. Suport a l’exhibició d’espectacles. Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars. La línia adreçada a activitats de dansa, està dotada amb 680.000,00€ i la d’activitats de circ, té una dotació de 350.000,00€. Poden optar a aquests (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals

Convocatoria finalitzada / Publicada el 19 d'abril de 2024

Objecte del programa Donar suport a projectes audiovisuals, tant llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d’animació, com llargmetratges televisius de ficció, documentals per a televisió, sèries d’animació, sèries televisives de ficció, sèries documentals o sèries web de ficció, en la seva fase de desenvolupament. Beneficiaris de l’ajuda Les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment (...).

+ Ampliar informació


Ajuts Programa PIME Sostenible

Disponible fins el dia 23/05/2024 / Publicada el 19 d'abril de 2024

Ajuts Programa PIME SOSTENIBLE, promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, per al desenvolupament de plans de suport per a l’impuls de la innovació en matèria de sostenibilitat, en el marc del Programa Pime Sostenible 2024, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L’objecte de la convocatòria és contribuir a la millora de la competitivitat de les Pimes de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Barcelona, mitjançant la sostenibilitat, així com reactivar l’economia en base a la sostenibilitat, posant en valor les seves repercussions econòmiques, socials i mediambientals. El Programa es materialitza a través de (...).

+ Ampliar informació


Ajudes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa Pime Innova 2024, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Disponible fins el dia 23/05/2024 / Publicada el 18 d'abril de 2024

ANUNCI sobre convocatòria pública d’ajudes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa Pime Innova 2024, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. (gencat.cat) Objectiu: contribuir a la millora de la competitivitat de les Pimes de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Barcelona, mitjançant la sostenibilitat, així com reactivar l’economia en base a la sostenibilitat, posant en valor les seves repercussions econòmiques, socials i mediambientals. El Programa es materialitza a través de les següents accions de suport directe: Diagnòstic Assistit en Sostenibilitat, que permetrà a la (...).

+ Ampliar informació


Subvencions a inversions empresarials d’alt impacte 2024

Convocatoria finalitzada / Publicada el 12 d'abril de 2024

RESOLUCIÓ EMT/1131/2024 per la qual es fa publica la convocatòria per a l’any 2024 de les subvencions a inversions empresarials d’alt impacte. Qui pot ser beneficiari? Podran ser beneficiaris les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb projectes amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles. Què és subvencionarà? Línia 1: Projectes d’inversió (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a la reindustrialització i manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya

Disponible fins el dia 01/10/2024 / Publicada el 9 d'abril de 2024

RESOLUCIÓ EMT/1070/2024, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia d’ajuts a la reindustrialització d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya. L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport als projectes de reindustrialització i manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya. Concretament cada subvenció va destinada a: Subvencionar projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l’activitat de centres productius objecte d’un tancament o deslocalització. Subvencionar el manteniment d’activitats industrials en situació de dificultat. Poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses industrials amb codi de classificació catalana d’activitat econòmica 10, 11 o (...).

+ Ampliar informació


Subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents

Convocatoria finalitzada / Publicada el 22 de març de 2024

Startup Capital és un ajut directe per a startups tecnològiques emergents amb tecnologia innovadora pròpia que necessiten finançament per portar a terme les fases inicials del negoci, desenvolupar el seu producte o servei i validar el model de negoci per arribar al mercat. Beneficiaris : Aquest ajut es dirigeix a startups tecnològiques amb establiment operatiu a Catalunya que han d’estar constituïdes mínim un dia abans de la publicació de la convocatòria al DOGC i no poden superar els 18 mesos de vida en el moment de fer la sol·licitud. Les empreses beneficiàries han de tenir personalitat jurídica pròpia, independent de (...).

+ Ampliar informació


Reconeixement del Dia de l’Empresa 2024

Convocatoria finalitzada / Publicada el 14 de març de 2024

La RESOLUCIÓ EMT/736/2024, per la qual es fa pública la convocatòria del Reconeixement del Dia de l’Empresa 2024 de la Generalitat de Catalunya. El Reconeixement del Dia de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya (acord de Govern del 23 de novembre de 2021, pel qual es declara el dia 27 de juny Dia Nacional de l’Empresa),  té com a objectiu commemorar el Dia de l’Empresa i distingir les iniciatives empresarials referents o que contribueixen de manera significativa a millorar l’entorn socioeconòmic de Catalunya. Els reconeixements consistiran en un guardó sense dotació econòmica i, s’estableixen les categories següent: Categoria 1. Governança: (...).

+ Ampliar informació


Ajuts Xpande Digital per al desenvolupament d’estratègies d’internacionalització digital durant l’anualitat 2024

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 de març de 2024

Ajuts del Programa Xpande, promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, per al desenvolupament d’estratègies d’internacionalització digital, mitjançant la prestació de serveis d’assessorament i de la concessió d’ajuts econòmics, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajudes per dissenyar i desenvolupar estratègies d’internacionalització digital en el marc del Programa Xpande Digital, subvencionades en un 40% a través del Programa Pluriregional d’Espanya FEDER 2021-2027. La quantia màxima d’ajuda per empresa serà de 2.140,00 €, sobre un pressupost màxim elegible de 5.350,00 € (5.000 € de cost directe + (...).

+ Ampliar informació


Ajuts per a projectes destinats a reduir el consum d’aigua en establiments que presten serveis d’allotjament turístic

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 de març de 2024

l’ ORDRE EMT/39/2024, de 8 de març, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que presten serveis d’allotjament turístic. L’objecte d’aquesta Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que presten serveis d’allotjament turístic. Es subvencionarà un percentatge del cost elegible del projecte presentat. La resta del cost de l’acció subvencionada va a càrrec de la persona beneficiària. En (...).

+ Ampliar informació


Ajudes, en l’àmbit de la digitalització, per a la transformació digital dels sectors productius estratègics mitjançant la creació de demostradors i casos d’ús

Convocatoria finalitzada / Publicada el 11 de març de 2024

Ordre TDF/1461/2023, de 29 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’efectua la convocatòria per a la concessió d’ajudes, en l’àmbit de la digitalització, per a la transformació digital dels sectors productius estratègics mitjançant la creació de demostradors i casos d’ús d’Espais de Compartició de Dades, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-Next Generation EU (Programa Espais de Dades Sectorials). Objecte: “Concessió de les ajudes en règim de concurrència competitiva destinades a finançar la creació de centres demostradors i casos d’ús d’espais de dades en els sectors productius estratègics: agroalimentari, mobilitat sostenible, sector salut (...).

+ Ampliar informació


Ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2024

Convocatoria finalitzada / Publicada el 11 de març de 2024

RESOLUCIÓ ACC/565/2024, per la qual es convoquen els ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2024, promoguda pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquests ajuts s’han de formalitzar d’acord amb l’article 3 de l’Ordre ACC/29/2024, de 16 de febrer, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2024. El termini restarà obert fins al proper 30 d’abril de 2024. Al següent enllaç trobareu el procediment de realització i presentació de la DUN.  

+ Ampliar informació


Subvencions per a l’impuls de la llengua catalana en l’àmbit empresarial a Catalunya

Convocatoria finalitzada / Publicada el 7 de febrer de 2024

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha obert una línia de subvencions per promoure actuacions específiques de foment de la llengua catalana en l’àmbit de l’empresa a Catalunya. En el marc d’aquestes ajudes poden ser subvencionables: Elaboració d’un pla lingüístic d’empresa i posada en marxa d’accions de foment de la llengua catalana previstes en aquest pla amb l’objectiu d’incrementar l’ús del català en l’entorn laboral i oferir productes i la prestació de serveis. Accions de foment de la llengua catalana per incorporar-la a productes i serveis de l’empresa, a les activitats laborals i també a tota la documentació mercantil i laboral (...).

+ Ampliar informació


Subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d’accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa,

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de novembre de 2023

Vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics, en el marc del Component 20 Pla estratègic d’impuls de la formació professional, del Pla de recuperació, transformació i resiliència (MRR) – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 723062): RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2023, per la qual s’obre la convocatòria, per als anys 2023-2024, per a la concessió de subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d’accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades (...).

+ Ampliar informació


Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial

Convocatoria finalitzada / Publicada el 7 de novembre de 2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de préstecs compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès), destinades a finançar projectes d’inversió i desenvolupament industrial que impliquin: la digitalització de la indústria la inversió industrial amb impacte significatiu la transformació del sector de l’automoció Trobareu els requisits i les condicions dels préstecs quan accediu a l’opció de ‘Sol·licitar el préstec‘, a l’apartat de requisits. Podran ser beneficiaris d’aquesta línia de préstecs: Empreses industrials i de serveis a la producció. Queden excloses aquelles empreses industrials incloses en les divisions 10, 11 i 12 de la Classificació (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat (SOC-CONTRACTACIÓ).

Convocatoria finalitzada / Publicada el 7 de novembre de 2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és incentivar la contractació laboral de persones aturades en situació de major vulnerabilitat, mitjançant una subvenció a les empreses contractants amb l’ objectiu de fomentar la creació d’ocupació estable. Els contractes hauran de ser a: Jornada completa. Subscriure a les categories professionals 3 a 11 Tenir centre de treball ubicat a Catalunya Seran subvencionables les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec de l’ entitat beneficiària dels contractes indefinits subscrits amb persones que compleixin els requisits d’ aquesta convocatòria, durant un màxim de 12 mesos. Podran ser beneficiaris: Les entitats sense ànim de lucre, incloses les (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional

Convocatoria finalitzada / Publicada el 25 d'octubre de 2023

RESOLUCIÓ EMT/3352/2023 per la qual es fa publica la convocatòria per a l’any 2023 de la línia de subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional. L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional per tal d’incrementar el volum i la freqüència de les exportacions de les empreses beneficiàries. Aquestes activitats poden ser de promoció digital i/o promoció física. Podran ser beneficiaris les empreses amb seu operativa a Catalunya constituïdes com a societat anònima, societat de responsabilitat limitada o societat cooperativa que compleixin els següents requisits: Facturació mínima de (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional

Convocatoria finalitzada / Publicada el 17 d'octubre de 2023

RESOLUCIÓ EMT/3352/2023, de 2 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2023 de la línia de subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional (ref. BDNS 719449). (gencat.cat) Objecte: Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional per portar a terme projectes de realització d’activitats de promoció internacional per tal d’incrementar el volum i la freqüència de les exportacions de les empreses beneficiàries. Aquestes activitats poden ser de promoció digital i/o promoció física. Beneficiaris: Empreses amb seu operativa a Catalunya constituïdes com a societat anònima, societat de responsabilitat limitada o societat cooperativa que (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional

Convocatoria finalitzada / Publicada el 11 d'octubre de 2023

RESOLUCIÓ EMT/3352/2023, de 2 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2023 de la línia de subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional (ref. BDNS 719449). (gencat.cat) Objecte: Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional per portar a terme projectes de realització d’activitats de promoció internacional per tal d’incrementar el volum i la freqüència de les exportacions de les empreses beneficiàries. Aquestes activitats poden ser de promoció digital i/o promoció física. Beneficiaris: Empreses amb seu operativa a Catalunya constituïdes com a societat anònima, societat de responsabilitat limitada o societat cooperativa que (...).

+ Ampliar informació


Subvencions a projectes BruixIT per potenciar l’emprenedoria digital liderada per dones i la innovació tecnològica en el cooperativisme

Convocatoria finalitzada / Publicada el 3 d'octubre de 2023

RESOLUCIÓ EMT/3307/2023, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes BruixIT per potenciar l’emprenedoria digital liderada per dones i la innovació tecnològica en el cooperativisme, en l’exercici 2023 (ref. BDNS 718792). (gencat.cat) Objecte: Promoure el creixement i consolidació d’empreses emergents de base tecnològica liderades per dones. D’aquesta manera es potencia l’emprenedoria femenina relacionada amb les TIC. Donar suport als projectes d’innovació i sobirania tecnològica en el marc del cooperativisme, afavorint els processos que permetin mancomunar recursos i invertir conjuntament, per desenvolupar i adaptar eines digitals i tecnològiques i estendre’n l’ús (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a iniciatives de reforç de la competitivitat 2023

Convocatoria finalitzada / Publicada el 19 de setembre de 2023

RESOLUCIÓ EMT/2712/2023, per la qual es fa pública la convocatòria per a l’any 2023 per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar iniciatives de reforç de la competitivitat de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers, relacionats, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, amb la implementació de canvis estratègics, innovacions i noves tendències al clúster o a les empreses del sector. Així com al desenvolupament de projectes per la internacionalització de les empreses i al clúster, la implementació de de Marketplace, el Valor Compartit o startups. Quina és la intensitat (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a noves oportunitats de negoci (2a convocatòria)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 de setembre de 2023

Resolució EMT/2711/2023  2a convocatòria de les subvencions per a noves oportunitats de negoci. L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci que inclou les línies següents: Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci. Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci. Poden ser beneficiaris d’aquest convocatòria, aquella entitat que exerceixi una activitat econòmica amb establiment operatiu a Catalunya i que estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes d’innovació oberta i disruptiva

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de setembre de 2023

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes d’innovació oberta i disruptiva. Què es subvenciona? Concessió de subvencions per a projectes d’innovació oberta i disruptiva que inclou les següents línies: Línia 1. Projectes d’ideació i desenvolupament de noves iniciatives disruptives. Línia 2. Projectes de desenvolupament d’empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora. Qui pot ser beneficiari i requisits? Línia 1: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya de com a mínim 5 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. Línia 2: Empreses emergents (start-up) amb tecnologia pròpia i (...).

+ Ampliar informació


Subvenció Programa TU+1 pel foment de la contractació indefinida d’un treballador/a per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de setembre de 2023

RESOLUCIÓ EMT/2808/2023, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania. L’objecte d’aquesta convocatòria és incentivar les persones autònomes, sense treballadors/es al seu càrrec, perquè contractin persones de manera indefinida. L’ajut consisteix en subvencionar aquests contractes de forma que es fomenta la contractació indefinida, es crea ocupació i s’afavoreix el creixement dels negocis de persones autònomes. Podran ser beneficiaris: Persones treballadores autònomes sense (...).

+ Ampliar informació


Subvencions a inversions empresarials d’alt impacte per l’any 2023

Convocatoria finalitzada / Publicada el 11 d'agost de 2023

RESOLUCIÓ EMT/2730/2023 Convocatòria de subvencions a inversions empresarials d’alt impacte segons bases reguladores any 2023 Qui pot ser beneficiari? Empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-ho, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles. Què es subvencionarà? Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació: 1.1 Centres de Serveis TIC 1.2 Centres (...).

+ Ampliar informació


Subvencions nuclis R+D Green a projectes R+D en l’àmbit de canvi climàtic 2023

Convocatoria finalitzada / Publicada el 3 d'agost de 2023

RESOLUCIÓ EMT/2526/2023 per la qual es fa publica la convocatòria de subvencions a projectes R+D en l’àmbit de canvi climàtic. L’objecte d’aquesta convocatòria és un ajut a fons perdut destinat a finançar propostes de projecte de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental, amb progrés tecnològic d’alt risc, fins a fase prèvia a la industrialització i la comercialització. Aquesta Línia 2. Projectes R+D en l’àmbit de canvi climàtic vol donar suport als projectes d’R+D que han de tenir com a objectiu generar productes, processos o serveis que estiguin alineats amb la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) (tals com el (...).

+ Ampliar informació


Subvencions a inversions empresarials d’alt impacte segons bases reguladores any 2023

Convocatoria finalitzada / Publicada el 31 de juliol de 2023

RESOLUCIÓ EMT/2730/2023 per la qual es fa publica la convocatòria de subvencions a inversions empresarials d’alt impacte segons bases reguladores any 2023. Qui pot ser beneficiari? Empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-ho, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles. Què es subvencionarà? Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació: (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric

Convocatoria finalitzada / Publicada el 25 de juliol de 2023

Aquesta convocatòria té per objecte l’execució de plans d’ inversió corresponents a la secció A de bateries del vehicle elèctric. Seran susceptibles d’ ajuts les actuacions que s’ emmarquin en algun dels següents tipus de projecte: Creació d’ establiments industrials: inici d’ una nova activitat de producció en qualsevol punt del territori nacional. Ampliacions de la capacitat de producció instal·lada en centres de producció existents, a través de la implantació de noves línies de producció. A efectes de classificació del projecte segons les tipologies anteriors, s’entendrà per implantació d’ una nova línia de producció a l’ adquisició del conjunt d’ (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria del programa d’ajuts per afavorir l’autoocupació de joves

Convocatoria finalitzada / Publicada el 18 de juliol de 2023

RESOLUCIÓ EMT/2550/2023, de 10 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2023 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+, promoguda per Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, per l’any 2023. L’objecte d’aquesta convocatòria és facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys mitjançant l’autoocupació. Els requisits per rebre l’ajut són: Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a persona treballadora autònoma. Estar donat d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil en situació “inscrit beneficiari” el dia anterior a (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a pimes per impulsar la transformació digital per augmentar el potencial de creixement i desenvolupament a partir de solucions digitals

Publicada el 17 de juliol de 2023

Convocatòria per a la concessió d’ajuts dirigits a impulsar la transformació digital a través de la iniciativa “Activa Indústria 4.0”, en el marc del Component 13 Impuls a la Pime del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation. Aquesta convocatòria té les seves bases reguladores a l’Ordre ICT/819/2022, de 12 de d’agost. Els ajuts que es concedeixen en el marc d’aquesta convocatòria tenen la consideració d’ajuts en espècie, consistents en la recepció d’un assessorament especialitzat i personalitzat que permeti l’impuls de la transformació digital de pimes industrials a la Indústria 4.0. Els ajuts es concediran (...).

+ Ampliar informació


Programa d’emprenedoria “Cap a la mobilitat sostenible!” emmarcat en el programa Primer de la Generalitat de Catalunya

Convocatoria finalitzada / Publicada el 7 de juliol de 2023

Programa de preacceleració que té com a propòsit impulsar projectes d’emprenedoria en l’àmbit de les diferents aplicacions i tecnologies relacionades amb la mobilitat sostenible. La iniciativa està liderada per la Cambra de Comerç de Barcelona amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament del Fons Social Europeu Plus. Qui pot participar-hi?  Professionals i estudiants emprenedors interessats a desenvolupar projectes relacionats amb la mobilitat sostenible, ja sigui sobre base software o industrial, que presentin solucions en qualsevol de les tendències principals del sector: Motors elèctrics. Mobilitat lleugera. Solucions de darrera milla. Noves fonts de càrrega (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per comerços, empreses de serveis i associacions de comerciants – Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Convocatoria finalitzada / Publicada el 28 de juny de 2023

Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda, amb la finalitat d’enfortir el model català de comerç i promoure la competitivitat i la innovació del teixit comercial i fomentar la competitivitat dels sectors de l’artesania i la moda del nostre país, dels programes següents: Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda. Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars Programa de suport per a la obertura de comerços, de suport (...).

+ Ampliar informació


Ajuts Next Generation EU – Subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall i de les associacions i entitats de comerç

Convocatoria finalitzada / Publicada el 28 de juny de 2023

Aquesta línia de subvencions té per objecte impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç. Aquestes subvencions es financen mitjançant recursos derivats de l’instrument europeu de recuperació NextGenerationEU, per mitjà del Mecanisme de recuperació i resiliència que estableix el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer.   Beneficiaris Empreses incloses dins la categoria pime, és a dir, petites i mitjanes empreses (incloses també les empreses de menys de 10 treballadors) i autònoms (...).

+ Ampliar informació


Oberta la convocatòria d’ajuts per retirar amiant

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 de juny de 2023

Ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. Any 2023 Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la retirada en origen de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant. La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s’efectuï (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a projectes de nous models de negoci en la transició energètica

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 de juny de 2023

L’objectiu  és  és finançar nous models de negoci que ofereixin solucions als reptes plantejats per la transició energètica i que estiguin relacionats amb la innovació, la provisió de serveis de flexibilitat que permetin una major integració de les energies renovables o la promoció i desenvolupament de nous projectes empresarials (startups) que proporcionin solucions innovadores per a la transició energètica. Dirigit a: Empreses; Organismes públics d’investigació;Universitats públiques, els seus instituts universitaris i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i; Altres centres públics d’R+D dependents o vinculats a l’Administració General de l’Estat, a les Administracions Públiques Territorials o participats majoritàriament (...).

+ Ampliar informació


Subvencions a noves activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària

Convocatoria finalitzada / Publicada el 9 de juny de 2023

Extracte de la convocatòria de subvencions a noves activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària, en l’exercici 2023. L’objecte d’aquesta línia de subvencions és el d’impulsar i fomentar activitats econòmiques en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària, que siguin innovadores, que generin ocupació de qualitat i contribueixin a la millora de la competivitat dels agents econòmics del sector. Els projectes hauran d’estar vinculats com a mínim amb un dels següents àmbits: La cohesió social, activitats destinades a reduir o eradicar les desigualtats socials. La transició verda, activitats econòmiques destinades a reduir o eliminar les causes (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria de la novena edició dels Premis DonaTIC

Convocatoria finalitzada / Publicada el 6 de juny de 2023

RESOLUCIÓ EMT/1912/2023 per la qual es fa publica la convocatòria de la novena edició dels Premis DonaTIC. L’objecte d’aquesta convocatòria és distingir el paper de la dona en el món professional, empresarial i acadèmic de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i divulgar referents entre la societat per promoure les vocacions en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (CTEM) i fomentar la presència femenina en les carreres tecnològiques i les enginyeries. Els Premis tenen caràcter honorífic, sense dotació econòmica i s’estructuren en 8 categories: Emprenedora: dona fundadora o cofundadora d’una empresa en actiu del sector de (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2023

Convocatoria finalitzada / Publicada el 1 de juny de 2023

Convocatòria de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2023. L’objecte d’aquest programa és subvencionar la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral, inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu social a Catalunya. Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les cooperatives i les societats laborals que compleixin els requisits que estableix la base 3 de l’Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny. La quantia màxima d’aquestes subvencions és gradual segons els col·lectius següents: a) Incorporació de (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a noves oportunitats de negoci (convocatòria per a l’any 2023)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 1 de juny de 2023

Resolució EMT/1742/2023 per la qual es fa pública la convocatòria per a l’any 2023 de les subvencions per a noves oportunitats de negoci. L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci que inclou les línies següents: Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci. Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci. Poden ser beneficiaris d’aquest convocatòria, aquella entitat que exerceixi una activitat econòmica i que estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals d’Artesania de la Generalitat de Catalunya

Convocatoria finalitzada / Publicada el 31 de maig de 2023

Convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals d’Artesania de la Generalitat de Catalunya: RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals d’Artesania de la Generalitat de Catalunya (ref. BDNS 694132). (gencat.cat) Objectiu L’objectiu dels Premis Nacionals d’Artesania és el de distingir les persones físiques o jurídiques amb activitat artesana, els ens públics i privats i professionals d’altres àmbits que, hagin destacat per les seves tasques de millora, promoció, innovació, difusió i prestigi de l’artesania catalana. Categories: 3.1 Premi Nacional d’Artesania: Es premia el global de la trajectòria empresarial d’una persona o empresa artesana (...).

+ Ampliar informació


Ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de maig de 2023

RESOLUCIÓ EMT/1513/2023, de 24 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2023 en relació amb les actuacions del programa d’ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC – AJUTS AGRÀRIA) (ref. BDNS 692014). (gencat.cat)   Actuacions subvencionables: D’acord amb la base 5.1 de l’Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, els ajuts objecte d’aquesta Ordre es destinen a subvencionar d’un mínim d’1 setmana a un màxim de 4 setmanes senceres de contracte laboral en l’àmbit de les campanyes agràries. (...).

+ Ampliar informació


Ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2023

Convocatoria finalitzada / Publicada el 16 de maig de 2023

RESOLUCIÓ ACC/1637/2023, d’11 de maig, per la qual es convoquen els ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2023, promoguda pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquests ajuts s’han de formalitzar d’acord amb l’article 3 de l’Ordre ACC/83/2023, de 12 d’abril, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2023. El termini restarà obert fins al proper 31 de maig de 2023. Al següent enllaç trobareu el procediment de realització i presentació de la DUN.

+ Ampliar informació


Subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de maig de 2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és proporcionar un suport salarial als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat d’un grau igual o superior al 33%, contractades en centres especials de treball. Podran ser beneficiaris: Les entitats titulars dels centres especials de treball. Els centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia. La quantia del mòdul econòmic variarà segons: Els grups en funció del grau de discapacitat de les persones. El percentatge del salari mínim interprofessional (SMI). Veure apartat 7 de la convocatòria per a més informació. El termini de presentació de sol·licitud restarà obert fins a les 14:00 hores del (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de maig de 2023

Podran ser beneficiaris les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb projectes amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles. Es consideraran projectes d’alt impacte els projectes d’inversió, tant d’empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses en procés d’establir-s’hi, d’acord amb les característiques que es descriuen a continuació: Línia 1: Projectes d’inversió empresarial (...).

+ Ampliar informació


Subvencions a projectes de transformació digital i incorporació de tecnologies d’indústria 4.0

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de maig de 2023

Convocatòria de la línia de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la covid-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització.  L’objecte d’aquesta convocatòria és millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les de pimes i microempreses del sector industrial i de serveis a la producció, en un entorn de pandèmia i de transformació del sector. Les empreses han d’implementar projectes de transformació digital, com ara adquisició de maquinari i programari avançat,  o d’incorporació de (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la covid-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització

Convocatoria finalitzada / Publicada el 2 de maig de 2023

Objecte: Regular les condicions i el procediment de concessió de subvencions a micro, petites i mitjanes empreses industrials i de serveis a la producció per a la implementació de projectes de transformació digital, mitjançant l’adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) i la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0, necessàries per a la transformació digital del procés productiu de plantes ubicades a Catalunya, que permetin millorar la competitivitat i la sostenibilitat en un entorn de pandèmia i de transformació del sector industrial. Entitats beneficiàries 2.1 Podran accedir a aquests ajuts les micro, les petites i les mitjanes (...).

+ Ampliar informació


Subvencions destinades als programes Conforcat a Mida promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Convocatoria finalitzada / Publicada el 15 de març de 2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és donar resposta directa a les necessitats formatives de l’empresa. Seran actuacions subvencionables els programes d’empreses per a la formació dels seus treballadors vinculats mitjançant una relació laboral, i que permetin l’actualització de les seves competències professionals o l’adquisició d’altres de noves al marc sectorial i empresarial que es tracti. Aquesta formació ha d’incorporar continguts per contribuir a la sostenibilitat mediambiental. La quantia de la subvenció serà el sumatori dels imports de cada mòdul de formació, que tenen un import fix mínim de 245 € per persona formada, per a la formació de 30 hores, i un (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania

Convocatoria finalitzada / Publicada el 27 d'abril de 2023

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania. L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat igual o superior al 33%; persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció i persones beneficiaries de la renda garantida de ciutadania (RGC), segons les especificacions que s’expliciten a la base 3. Seran subvencionables la contractació (...).

+ Ampliar informació


Ajudes dirigides al impuls de la millora de la productivitat en petites i mitjanes empreses industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral

Convocatoria finalitzada / Publicada el 27 d'abril de 2023

Ajudes dirigides al impuls de la millora de la productivitat en petites i mitjanes empreses industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral, promoguda per EOI (Escuela de Organización Industrial) dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Els projectes pilot hauran de tenir, almenys el següent contingut: Reducció mínima de la jornada laboral a temps complet del 10% de la jornada en còmput setmanal. La reducció de jornada es mantindrà durant dos anys. La reducció de jornada afectarà únicament persones treballadores amb contracte indefinit a temps complet al moment d’inici del projecte. El nombre de (...).

+ Ampliar informació


Subvencions a projectes transversals de suport al cooperativisme i a l’economia social i solidària per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d’economia social i solidària, en l’exercici 2023

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 d'abril de 2023

RESOLUCIÓ EMT/1121/2023, de 28 de març per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes transversals de suport al cooperativisme i a l’economia social i solidària per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d’economia social i solidària, en l’exercici 2023. Aquesta convocatòria està adreçada a projectes dividits en dues línies: Línia 3: Projectes transversals de suport al cooperativisme i a l’economia social i solidaria: L’objectiu és donar suport a projectes transversals per ampliar el foment de l’economia social, enfortir el seu posicionament en els diversos àmbits i renovar la visibilitat en (...).

+ Ampliar informació


Ajuts Xpande Digital per al desenvolupament de plans d’acció en màrqueting digital internacional, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea

Convocatoria finalitzada / Publicada el 11 d'abril de 2023

Cambra de Comerç de Barcelona ha publicat la 2a convocatòria d’ajuts del Programa Xpande per al desenvolupament de plans d’acció de màrqueting digital internacional, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts per desenvolupar Plans d’acció en màrqueting digital internacional dins el marc del Programa Xpande Digital, subvencionats en un 50% per FEDER. Podran ser beneficiaris d’aquesta convocatòria les pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona, ​​que estiguin donades d’alta al Cens de l’IAE. El termini per a la presentació de (...).

+ Ampliar informació


Subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents

Convocatoria finalitzada / Publicada el 11 d'abril de 2023

OBJECTE I FINALITAT Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l’any 2023 de la línia de subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents. ENTITATS BENEFICIÀRIES Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les petites empreses emergents (start-up) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixen els requisits següents: – Que s’hagin constituït, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC. Que s’hagin constituït, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al (...).

+ Ampliar informació


36a edició dels Premis Pimes

Convocatoria finalitzada / Publicada el 3 de març de 2023

la 36a edició dels Premis Pimes promogut per PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, l’agent social més representatiu a Catalunya de les MIPIMES, les micro, petites i mitjanes empreses i les persones autònomes de Catalunya.   En aquesta 36a edició dels Premis Pimes és reconeixerà les millors iniciatives empresarials desenvolupades a Catalunya durant l’any 2022: – Premi MIPIME més Competitiva amb categoria de micro, petita i mitjana empresa. – Premi a la Qualitat Lingüística al Món Empresarial – Premi Valors al desenvolupament sostenible Les bases per a participar i els requisits els trobareu aquí. Es pot participar fins el (...).

+ Ampliar informació


Subvencions destinades al finançament del programa Ocupació + Transformació referent a les inversions del component 23 “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, per l’any 2023.

Convocatoria finalitzada / Publicada el 20 de febrer de 2023

Les empreses que portin a terme iniciatives per mantenir l’ocupació de les persones que tenen contractades, poden rebre una subvenció per compensar els costos dels salaris de les persones assalariades, o socis treballadors en el cas de cooperatives i societats laborals, durant sis mesos, si en aquest termini fan la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o digital. Poden ser beneficiaris de la subvenció: a) Les microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria d’Ajudes Programa Xpande Digital 2023

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 de febrer de 2023

La Cambra de Comerç de Barcelona ha publicat la convocatòria d’ajuts del Programa Xpande per al desenvolupament de plans d’acció en màrqueting digital internacional, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajudes pel desenvolupament de Plans d’acció en màrqueting digital internacional dins el marc del Programa Xpande Digital, subvencionats en un 50% per FEDER. El termini per a la presentació de sol·licituds s’obrirà a les 12:00h del proper 17 de febrer de 2023 i finalitzarà el dia 7 de març de 2023 a las 12:00h, si bé el (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes d’inversions productives que millorin la competitivitat, l’impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials

Convocatoria finalitzada / Publicada el 24 de gener de 2023

Segons les bases: Entitats beneficiàries:  Podran accedir a aquests ajuts les empreses industrials i de serveis connexos a la producció sempre que l’activitat principal de l’entitat que sol·licita l’ajut estigui inclosa en algun dels codis de la CCAE (Classificació catalana d’activitats econòmiques) que es detalla a l’annex 2 d’aquesta Resolució. (…) Empreses industrials 10 Indústria de productes alimentaris. 11 Fabricació de begudes. 12 Indústries del tabac. 13 Indústries tèxtils. 14 Confecció de peces de vestir. 15 Indústria del cuir i del calçat. 16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria. 17 Indústries del paper. 18 (...).

+ Ampliar informació


V concurs d’Idees Tecnològiques per al Comerç Minorista

Convocatoria finalitzada / Publicada el 10 de gener de 2023

L’objecte d’aquest concurs és promoure el talent i la innovació a l’ hora de generar solucions tecnològiques en el comerç minorista de manera que es dinamitzi i modernitzi aquesta activitat comercial.  Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques que, complint les condicions de la convocatòria, desenvolupin programari, maquinari o sensoring aplicable al seu negoci en l’ activitat comercial minorista.  El concurs té diferents categories:  Idees orientades a la tecnificació dels negocis comercials amb venda presencial Idees orientades a la tecnificació dels negocis amb venda online i offline Idees orientades a dotar de solucions tecnològiques les àrees comercials urbanes, establiments (...).

+ Ampliar informació


Ajuts per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques

Disponible fins el dia 31/12/2024 / Publicada el 9 de gener de 2023

RESOLUCIÓ EMT/4139/2022, de 21 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques. Aquesta línia de subvencions té com a objecte el finançament a empreses d’allotjaments turístics amb projectes que permetin adoptar mesures per reduir el consum d’energia, per introduir sistemes de gestió energètica i tecnologies més eficients així com per fomentar l’ús d’energies renovables en les seves instal·lacions. Seran actuacions subvencionables: Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmic. Millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua (...).

+ Ampliar informació


Ajudes per projectes innovadors dins del Pla Integral d’Impuls a l’Economia Social per la generació d’un teixit econòmic, inclusiu i sostenible (Next Generation EU)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 20 de desembre de 2022

L’objecte d’aquest programa es finançar projectes innovadors d’àmbit nacional que impulsin i consolidin el desenvolupament de les entitat de l’Economia Social mitjançant la posada en marxa de 5 programes d’inversió: a) Programa de generació i manteniment de l’ocupació d’empreses viables que estiguin travessant dificultats o sense relleu generacional, mitjançant la seva conversió en fórmules empresarials de l’Economia Social (cooperatives i societats laborals), gestionades per les seves treballadores i treballadors. b) Programa de creació i consolidació del teixit productiu de l’ Economia Social amb caràcter innovador, incidint en el relleu generacional i en l’ emprenedoria juvenil. c) Projectes transformadors de suport (...).

+ Ampliar informació


6a convocatòria ajuts en activitats d’oci nocturn

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 de desembre de 2022

Ajuts en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. Podran ser beneficiaris d’aquest ajut els professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament dels seus espais tancats en base a la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, Resolució que obliga al sector (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes de foment de l’economia circular

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 de desembre de 2022

RESOLUCIÓ ACC/3807/2022, de 30 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular.  Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per accelerar la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorar l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblar el desenvolupament econòmic global del consum de recursos. Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes de les classes A, B o C relatius als recursos materials i als residus diferents de l’aigua, l’energia i les emissions atmosfèriques (...).

+ Ampliar informació


Subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç

Convocatoria finalitzada / Publicada el 12 de desembre de 2022

Objecte L’objecte d’aquestes bases es la regulació de la concessió de subvencions en l’àmbit del programa de modernització del comerç, Fons Tecnològic, amb la finalitat d’impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç. Persones beneficiàries Les persones professionals autònomes que estiguin donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms titulars d’un establiment de comerç al detall. Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat

Convocatoria finalitzada / Publicada el 2 de desembre de 2022

RESOLUCIÓ EMT/3678/2022, de 18 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2022 per a la concessió de subvencions per a projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat. Aquesta convocatòria té per objecte subvencionar la realització de projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat consistents en: Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci. 2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ. La quantia màxima de la subvenció serà de: Projectes empresarials de canvi estratègic: màxim 30.000€. Projectes empresarials de canvi estructural: màxim (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 de novembre de 2022

RESOLUCIÓ EMT/3677/2022, de 18 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives (ref. BDNS 660231). (gencat.cat)  Es subvenciona: Projectes per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives mitjançant les línies següents: Projectes d’ideació i/o evolució de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l’empresa: Projectes per generar noves iniciatives disruptives a través de metodologies de transformació empresarial aplicant metodologies específiques (...).

+ Ampliar informació


Ajuts del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic

Convocatoria finalitzada / Publicada el 3 de novembre de 2022

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat els criteris de distribució i el repartiment territorial del crèdit destinat al finançament del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic fruit de l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç. Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 4 del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Suport al comerç”. La convocatòria té com a finalitat promoure la incorporació de noves tecnologies que permetin a les pimes del comerç local, de forma individual o per mitjà de les associacions del sector, donar resposta als nous hàbits de consum (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a actuacions d’enfortiment industrial del sector agroalimentari, en el marc del PERTE Agroalimentari

Convocatoria finalitzada / Publicada el 3 de novembre de 2022

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat les bases reguladores dels ajuts, en règim de concurrència competitiva, a actuacions d’enfortiment industrial del sector agroalimentari dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica per a la modernització i diversificació del sector agroalimentari (PERTE Agroalimentari). Aquests ajuts s’emmarquen en la inversió 2 del component 12 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Programa d’impuls de la Competitivitat i Sostenibilitat Industrial”. Actuacions subvencionables Aquesta línia d’ajuts està destinada a donar suport a projectes tractors integrats per projectes primaris estructurats al voltant de tres blocs que (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2022 per al desenvolupament del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec seu

Convocatoria finalitzada / Publicada el 27 d'octubre de 2022

Termini presentació sol.licituds: El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza a les 15.00 hores del desè dia hàbil. Quantia: La quantia del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria es fixa en un import de 18.325,92 euros, que incorpora al cost salarial el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal. En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que no pot ser en cap cas inferior al 50% de la (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria del Kit Digital per empreses d’entre 0 i 3 treballadors dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 d'octubre de 2022

Convocatòria del Kit Digital per empreses d’entre 0 i 3 treballadors dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Les ajudes (el dret de les quals al cobrament es denomina als efectes d’aquesta Convocatòria “bo digital“) d’aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa, atorgades mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat les referències dels quals es trobin accessibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital, regulat a l’ article 12 de les Bases Reguladores. L’import màxim d’ajuda per (...).

+ Ampliar informació


Subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 d'octubre de 2022

RESOLUCIÓ EMT/3058/2022, de 5 d’octubre, per la qual s’obre la segona convocatòria per a l’any 2022 de concessió de subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ (ref. BDNS 652484). (gencat.cat)

+ Ampliar informació


Convocatòria per a l’any 2022 de la línia d’ajuts a les xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ

Convocatoria finalitzada / Publicada el 11 d'octubre de 2022

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les entitats catalanes acreditades per ACCIÓ com a entitat de finançament alternatiu en la categoria de Xarxes d’Inversors Privats a data de sol•licitud de l’ajut. Actuacions subvencionables: S’atorgaran ajuts a les xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ on els seus inversors adscrits hagin tancat operacions d’inversió en empreses adscrites a la mateixa xarxa. (…) (…) S’entén per operació d’inversió tancada el desemborsament per part d’un o més inversors adscrits a una xarxa en una empresa adscrita a la mateixa o a diverses xarxes que mai abans no hagi estat objecte d’una operació d’inversió tancada, subvencionada mitjançant la (...).

+ Ampliar informació


Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades – Digital Innovation Hub

Convocatoria finalitzada / Publicada el 11 d'octubre de 2022

Els beneficiàries han de ser empreses, amb establiment operatiu a Catalunya. Als efectes d’aquestes bases s’entén com a empresa tota persona jurídica, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda i que exerceixi una activitat econòmica en el moment de la presentació de la sol·licitud. Les sol·licitants han d’acreditar en el moment de la sol·licitud un grau mínim de maduresa digital corresponent a les categories “explorant”, “competent”, “expert” o “líder”, com a resultat de realitzar el Test d’Autorientació digital del DIH4CAT (https://autorientacio.dih4cat.cat/) Actuacions subvencionables:   Es considerarà subvencionable la contractació de serveis d’assessorament pel testatge, experimentació i (...).

+ Ampliar informació


2a convocatòria del programa d’incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica (MOVES PROJECTES SINGULARS II)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 30 de setembre de 2022

S’ incentiven projectes de desenvolupament tecnològic i experiències innovadores en mobilitat elèctrica que serveixin per promoure el salt tecnològic cap al vehicle elèctric i de pila de combustible, fomentant el desenvolupament de projectes per part d’ empreses espanyoles, per tal d’ assolir la maduresa tecnològica que faciliti la seva comercialització. S’atorgaran ajuts als projectes que presentin un grau significatiu d’innovació en alguna de les següents àrees: Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC. Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora, recàrrega d’hidrogen per a vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents. Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per a (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria per a la concessió d’ajudes dirigides a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups»

Convocatoria finalitzada / Publicada el 30 de setembre de 2022

Resolució de 20 de setembre de 2022, de la Fundació EOI, F.S.P. per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajudes dirigides a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència https://boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/boe-b-2022-29437.pdf Beneficiaris: Podran tenir la condició d’empreses beneficiàries, les empreses l’activitat de les quals es refereixi a sectors de la Indústria manufacturera, Subministrament d’aigua, sanejament, gestió de residus i descontaminació, Construcció, Hostaleria, Informació i comunicacions, i Activitats professionals, científiques i tècniques (Seccions C, E, F, J i M i Divisió 55 de la Secció (...).

+ Ampliar informació


Programa Kit Digital per a la digitalització d’empreses d’entre 3 i 9 treballadors

Convocatoria finalitzada / Publicada el 5 d'agost de 2022

S’ha publicat, la segona convocatòria del Kit Digital per empreses d’entre 3 i 9 treballadors dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El període per presentar sol·licituds s’inicia el 2 de setembre a les 11 h i es perllongarà durant un any. La quantia del bo digital què poden gaudir les empreses és de 6.000€ per finançar l’adquisició de solucions tecnològiques en qualsevol de les 12 categories establertes en el programa. Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta ajuda i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç i a través de l’Oficina Next Generation EU que us pot orientar (...).

+ Ampliar informació


Subvenció del Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc o en situació d’exclusió social

Convocatoria finalitzada / Publicada el 4 d'agost de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d’inserció adreçades a les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC) i persones en risc o en situació d’exclusió social. Seran despeses subvencionables els costos directes derivats de la contractació per part de l’entitat beneficiària del personal tècnic orientador i de prospecció, que realitzi el Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de l’RMI, així com altres costos directes i indirectes previstos a la base 5.5.1 El termini de presentació de (...).

+ Ampliar informació


Ajudes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores basades en tecnologia blockchain

Convocatoria finalitzada / Publicada el 28 de juliol de 2022

Objecte: Concessió d’ajudes per al desenvolupament Plans d’implantació de solucions basades en tecnologia blockchain, que inclouen dues fases seqüencials i progressives: Fase d’Assessorament – Diagnòstic (gratuït) i Fase d’Implantació (subvencionada en un 50%). Quantia: La quantia de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec d’aquesta convocatòria és de 210.000 €, sent el pressupost màxim triat per empresa de 7.000 €, que serà prefinançat totalment per l’empresa beneficiaria i cofinançat per FEDER al 50%, per la qual cosa la quantia màxima d’ajuda per empresa serà de 3.500 € (…) Termini: El termini per la presentació de sol·licituds s’obre una vegada transcorreguts (...).

+ Ampliar informació


Ajudes per a projectes de desenvolupament experimental i innovació de processos a través de tecnologies associades al Metaverso i Web 3

Convocatoria finalitzada / Publicada el 12 de juliol de 2022

Es convoquen ajudes en els termes establerts en les bases reguladores, destinades a projectes de desenvolupament experimental i innovació de processos mitjançant l’ús de les tecnologies associades al metaverso i la Web 3 que tinguin com a finalitat una de les següents: Prototipat o processos innovadors de noves eines de producció audiovisual i de continguts digitals. Prototips o processos innovadors que facin ús de les tecnologies associades al Metaverso i Web 3 per a la transformació social i la integració de col·lectius desfavorits, especialment referent a la bretxa de gènere. Creació de nous espais de treball i col·laboració virtuals. Prototips (...).

+ Ampliar informació


Subvencions destinades al finançament del programa Ocupació + Transformació referent a les inversions del component 23 “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses”

Convocatoria finalitzada / Publicada el 12 de juliol de 2022

L’objecte de la convocatòria és oferir suport per al manteniment de l’ocupació i facilitar la seva digitalització o transició cap a l’economia verda. Podran sol·licitar l’ajut les persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades (o sòcies treballadores) amb el compromís de mantenir tots els llocs de treball durant un mínim de sis mesos des de la sol·licitud de la subvenció. A més, l’entitat haurà de dur a terme en el termini de sis mesos des de la recepció de l’ajut una actuació formativa que faciliti la transició de la seva activitat productiva (...).

+ Ampliar informació


Ajuts Programa cupons innovació i indústria 4.0

Convocatoria finalitzada / Publicada el 4 de juliol de 2022

L’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya, dimarts 5 de juliol de 2022 a les 9h del matí, obre la convocatòria d’ajuts: Programa cupons innovació i industria 4.0. Arriba amb més variants i tipologies. Haurà de triar el cupó que més s’adapti a les seves necessitats i preparar-se per demanar-ho: –       Cupó Innovació en la millora de procés, producte  (8.000 €) –       Cupó Indústria 4.0 Diagnosi  (8.000 €) –       Cupó Indústria 4.0 Implantació  (Fins a 20.000 €) Per més informació podeu fer-ho mitjançant el següent enllaç.

+ Ampliar informació


Subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització

Convocatoria finalitzada / Publicada el 1 de juliol de 2022

L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions i el procediment de concessió de subvencions a micro, petites i mitjanes empreses industrials i de serveis a la producció per a la implementació de projectes de transformació digital, mitjançant l’adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) i la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0, necessàries per a la transformació digital del procés productiu de plantes ubicades a Catalunya, que permetin millorar la competitivitat i la sostenibilitat en un entorn de pandèmia i de transformació del sector industrial. La quantia de l’ajut serà de fins a un 20% de la (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió

Convocatoria finalitzada / Publicada el 28 de juny de 2022

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat igual o superior al 33%; persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció i persones beneficiaries de la renda garantida de ciutadania (RGC), segons les especificacions que s’expliciten a la base 3. La subvenció màxima per al 2022 serà de 7.000,00€ per un contracte de treball de durada de 12 mesos a jornada complerta. Si el contracte té una duració inferior als 12 mesos es subvencionarà la part proporcional El termini (...).

+ Ampliar informació


Subvencions a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en l’àmbit del canvi climàtic

Convocatoria finalitzada / Publicada el 27 de juny de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria (Resolució EMT/1836/2022, de 9 de juny), és la concessió de subvencions a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en l’àmbit del canvi climàtic. Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts: a) Les empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. Com a data de constitució de l’empresa, es considerarà la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil o registre anàleg. b) Els desenvolupadors de tecnologia amb acreditació vigent TECNIO i que participin en el projecte proposat cooperant amb empresa/ses. L’import màxim de l’ajut serà (...).

+ Ampliar informació


Subvencions a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en l’àmbit del canvi climàtic

Convocatoria finalitzada / Publicada el 16 de juny de 2022

Subvencions a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en l’àmbit del canvi climàtic: RESOLUCIÓ EMT/1836/2022, de 9 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 de la línia de subvencions a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en l’àmbit del canvi climàtic (ref. BDNS 633138). (gencat.cat) Objecte: Línia de subvencions a projectes d’R+D liderats per una empresa catalana, que tinguin com a objecte el progrés de la tecnologia en l’àmbit del canvi climàtic: – Línia 1: Ajuts a projectes d’R+D liderats per empreses catalanes de 250 treballadors o més – Línia 2: Ajuts a (...).

+ Ampliar informació


Programa ACTIVA STARTUPS – Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Convocatoria finalitzada / Publicada el 16 de juny de 2022

Extracte de la Resolució de 8 de juny de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajudes dirigides a impulsar l’innovació oberta a traves de la iniciativa “ACTIVA STARTUPS” promoguda per EOI (Escuela de Organización Industrial) dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El programa «Activa Startups», que dóna suport a la col·laboració entre empreses de nova generació/startups i empreses consolidades amb potencial d’innovació, té com a finalitat l’impuls de la innovació i el creixement d’empreses de nova generació, a través del desenvolupament d’entorns col·laboratius. L’ intensitat de l’ajuda serà del 100% de l’import brut (...).

+ Ampliar informació


Ajuts del Programa Xpande

Convocatoria finalitzada / Publicada el 15 de juny de 2022

La Cambra de Comerç de Barcelona ha publicat la convocatòria d’ajuts del Programa Xpande per al suport a l’expansió internacional de la PIME. L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajudes pel disseny, desenvolupament i execució de Plans d’internacionalització en el marc del Programa Xpande, subvencionades en un 50% per FEDER. El termini per a la presentació de sol·licituds s’obre a les 12:00h del dia 15 de juny de 2022, una vegada transcorreguts 5 dies hàbils des del dia següent a la publicació d’aquest anunci, i finalitzarà el dia 30 de juny de 2022 a las 12:00h, si bé el (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

Convocatoria finalitzada / Publicada el 27 de maig de 2022

S’ha publicat la RESOLUCIÓ EMT/1435/2022 per la qual es fa publica la convocatòria per l’any 2022 del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte. Qui pot ser beneficiari? Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles. Què es subvencionarà i import màxim de l’ajut? Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte (...).

+ Ampliar informació


Premis metropolitans 2022

Convocatoria finalitzada / Publicada el 19 de maig de 2022

Has creat una empresa recentment a l’AMB, innovadora i/o tecnològica i vols optar a 6.000 €? Els Premis Metropolitans busquen donar suport a empreses joves, creades entre 2017 i 2021, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), innovadores i/o tecnològiques. Es repartiran 18.000 € entre 3 categories: – Empreses del sector de la Indústria 4.0 – Empreses del sector del Comerç i Turisme – Empreses liderades per Dones. Teniu fins el 31 de maig per presentar la documentació. Per a participar entra a la web www.premismetropolitans.cat on trobaràs les bases i el formulari per participar.

+ Ampliar informació


Subvencions per transformar flotes de transport per carretera de viatgers i mercaderies

Convocatoria finalitzada / Publicada el 25 d'abril de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria es fomentar la transformació de vehicles pesants de viatgers i mercaderies per carretera per tal d’afavorir la descarbonització i la millora de l’aire a les ciutats. Aquestes subvencions formen part del Programa de transformació de flotes de vehicles pesants de transport professional per carretera i s’atorguen a l’empara de la subvenció concedida pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, dins el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Els vehicles lleugers destinats a transport professional, com per exemple taxis o furgonetes, no estan inclosos en aquesta subvenció. Tot i això, es poden beneficiar d’altres línies d’ajut, (...).

+ Ampliar informació


Subvenció de suport a projectes reindustrialització, projectes relocalització d’activitat productiva a Catalunya i projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció

Convocatoria finalitzada / Publicada el 19 d'abril de 2022

L’objectiu és donar suport a projectes que ajudin a mitigar l’efecte negatiu que la pandèmia de la Covid-19 ha generat sobre la indústria mitjançant les línies següents: Subvencions per a projectes de reindustrialització per tornar a posar en marxa o continuar l’activitat de centres productius que hagin tancat o deslocalitzat. Subvencions per a projectes d’empreses industrials o de serveis a la producció per incorporar als centres productius llocs de treball afectats per situacions de tancament d’empreses, reducció d’activitat, o deslocalització. Subvencions per a projectes de relocalització d’activitat productiva a Catalunya, invertint en nous centres productius i contractant nous llocs de (...).

+ Ampliar informació


Ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per a la COVID-19.

Convocatoria finalitzada / Publicada el 4 d'abril de 2022

S’ha publicat la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per a la COVID-19. Podran ser beneficiaris d’aquest ajut les persones autònomes i empreses que prestin activitats de restauració. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col.lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals. Han de tenir, com a mínim, un establiment, operatiu a Catalunya. Queden excloses com a beneficiàries d’aquests ajuts les empreses (...).

+ Ampliar informació


Ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts per a la campanya 2022-2023

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 de març de 2022

La RESOLUCIÓ ACC/822/2022, de 21 de març, convoca els ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts per a la campanya 2022-2023, corresponents a l’any 2023, promoguda pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquests ajuts s’han de formalitzar d’acord amb l’article 3 de l’Ordre ACC/4/2022, de 24 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2022. El termini restarà obert fins al proper 30 d’abril de 2022. Al següent enllaç trobareu el procediment de realització i presentació de la DUN.

+ Ampliar informació


Primera convocatòria d’ajudes destinades a la digitalització d’empreses (d’entre 10 i 49 treballadors)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 10 de març de 2022

Extracte de la Resolució de 24 de febrer de 2022, per la qual s’aprova la primera convocatòria d’ajudes destinades a la digitalització d’empreses (d’entre 10 i 49 treballadors) dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta ajuda i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç i a través de l’Oficina Next Generation EU que us pot orientar i assessorar en la millor estratègia per accedir als ajuts europeus així com la possibilitat d’inscriure-us al servei d’alertes per estar al dia de les noves convocatòries. Nota: Fecha de inicio de presentación de solicitudes: 15/03/2022 a (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria Programa Xpande 2022 – Convocatòria de suport a l’Expansió Internacional de les Pimes i autònoms del sector Alimentació i Begudes

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de març de 2022

El programa té com a objectiu millorar la base d’empreses ( micro, petites i mitjanes) i autònoms exportadors regulars del sector de l’alimentació i begudes, de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Barcelona, a través d’un conjunt de suports en base a les necessitats i característiques de les empreses. Per més informació fer clic aquí

+ Ampliar informació


Convocatòria Programa Xpande 2022 – Convocatòria de suport a l’Expansió Internacional de les Pimes i autònoms del sector Moda i Cosmètica

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de març de 2022

El programa té com a objectiu millorar la base d’empreses ( micro, petites i mitjanes) i autònoms exportadors regulars del sector de la moda i cosmètica, de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Barcelona, a través d’un conjunt de suports en base a les necessitats i característiques de les empreses. Per més informació fer clic aquí

+ Ampliar informació


Convocatòria d’ajuts Programa TICCàmeres (2022)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de març de 2022

El Programa TICCàmeres té per objecte impulsar la transformació digital i la incorporació sistemàtica de les TIC, com a eines competitives claus en l’ estratègia de les pimes, així com maximitzar les oportunitats que ofereixen per millorar la productivitat i competitivitat de les pimes i autònoms. Per més informació fer clic aquí

+ Ampliar informació


Convocatòria d’ajuts Programa InnoCámaras (2022)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de març de 2022

Obertura del programa InnoCámaras 2022 l’objectiu principal del qual és contribuir a la millora de la competitivitat de les pimes i autònoms de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Barcelona, mitjançant la integració de la innovació en les seves estratègies empresarials com a eina competitiva clau per assolir un creixement econòmic sostingut. Per més informació fer clic aquí

+ Ampliar informació


Convocatoria de ayudas Programa Xpande Digital (2022)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de març de 2022

El Programa té com a objectiu principal millorar els processos d’ internacionalització de Pimes i autònoms i la seva capacitat per operar en entorns digitals globals, mitjançant la implementació de Plans d’ Acció de Màrqueting Digital Internacional. Per més informació fer clic aquí

+ Ampliar informació


Convocatòria d’ajuts Programa Sostenibilitat (2022)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de març de 2022

El Programa Sostenibilitat, té com a objectiu principal millorar la competitivitat de les pime i autònoms mitjançant l’impuls de la sostenibilitat, reactivar l’economia, posant en valor les seves repercussions econòmiques, socials i mediambientals així com augmentar l’eficiència energètica i la reducció de la petjada de carboni. Per més informació fer clic aquí

+ Ampliar informació


Convocatòria d’ ajuts Programa Indústria 4.0 (2022)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de març de 2022

Aquest Programa té com a objectiu la implantació de tecnologies habilitadores per impulsar l’evolució del sector industrial cap a l’anomenada Indústria 4.0, com a eines claus en la seva estratègia empresarial, desenvolupant d’aquesta manera la millora de la seva competitivitat gràcies a una gestió i producció més eficient, a la generació de noves oportunitats de comercialització o creant nous productes i/o Serveis. Programa adreçat a pimes i autònoms de la demarcació cameral de la Camara de Comerç de Barcelona. Més informació fent clic aquí

+ Ampliar informació


Primera convocatòria d’ajudes a projectes innovadors de R+D d’emmagatzematge energètic dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Convocatoria finalitzada / Publicada el 3 de març de 2022

La Convocatòria destinarà 50.000.000 € d’ajut a projectes d’emmagatzematge energètic amb l’objecte d’avançar en el seu desenvolupament tecnològic. Per a això, finançarà projectes de desenvolupament experimental, que podrien ser prototips o projectes pilot, de qualsevol tecnologia que es trobi en un suficient nivell de maduresa tecnològica.  El període de presentació de sol·licituds s’iniciarà el proper 8 de març de 2022 i finalitzarà a les 12.00h del 10 de maig de 2022.  Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta ajuda a la següent web informativa habilitada: https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/primera-convocatoria-para-proyectos-de-id-de-almacenamiento-energetico-dentro Tanmateix us recordem que teniu al vostre abast l’Oficina Next Generation EU que us pot (...).

+ Ampliar informació


Ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts per a la campanya 2022-2023

Convocatoria finalitzada / Publicada el 3 de març de 2022

RESOLUCIÓ ACC/444/2022, de 22 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts per a la campanya 2022-2023, corresponents a l’any 2022, promoguda pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquests ajuts s’han de formalitzar d’acord amb l’article 3 de l’Ordre ACC/4/2022, de 24 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2022. El termini restarà obert fins al proper 30 d’abril de 2022. Al següent enllaç trobareu el procediment de realització i presentació de la DUN.

+ Ampliar informació


Línia de préstecs per finançar projectes de modernització de les instal•lacions

Convocatoria finalitzada / Publicada el 17 de febrer de 2022

La Direcció General de Turisme i l’Institut Català de Finances (ICF) posa a disposició d’establiments turístics una línia de préstecs per finançar projectes de modernització de les instal·lacions que millorin l’accessibilitat, l’eficiència energètica, la competitivitat i que impulsin la transició digital del sector. Quanties i termini: L’import dels préstecs oscil·la entre els 60.000 € i 2 M€, sent possible finançar el 100% del projecte. Pel que fa al termini, es pot demanar el préstec a un màxim de 10 anys amb possibilitat d’un període de carència de fins a 2 anys. Tipus d’interès: Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès (...).

+ Ampliar informació


Subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de febrer de 2022

La RESOLUCIÓ EMT/3861/2021 per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat, promoguda pel Servei d’Ocupació de Catalunya. L’objecte d’aquesta convocatòria es fomentar la contractació de persones joves(*) i la contractació en pràctiques de joves(*), durant 1 any, per empreses i cooperatives de treball associat. (*) (menors de 30 anys). La quantia del mòdul mensual és de 1.473,71€ i els contractes poden estar iniciats des del passat 31 de novembre de 2021 i fins (...).

+ Ampliar informació


1a Edició dels Premis a la millor Invenció

Convocatoria finalitzada / Publicada el 7 de febrer de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport i fomentar l’activitat investigadora, científica i tecnològica i premiar el caràcter innovador dels nostres inventors/es com a motor del desenvolupament tecnològic de la nostra societat. Podran ser beneficiaries els inventors/es de nacionalitat espanyola o residencia legal a Espanya que figurin com a tal en una sol·licitud de Patent o Model d’Utilitat nacional que no reivindiquin prioritat estrangera, concedit per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Els premis que es convoquen estan dividits en les categories següents: – Millor Patent (categoria absoluta): Guanyador/a, 3.000€. – Millor Patent d’inventor/a jove (menys de 40 anys en la (...).

+ Ampliar informació


5a Convocatòria ajuts extraordinaris en activitats d’oci nocturn

Convocatoria finalitzada / Publicada el 24 de gener de 2022

S’ha publicat la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la 5a convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. Podran ser beneficiaris d’aquest ajut els professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn (discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals i karaokes), que han estat obligat al tancament dels seus espais tancats en base a la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, resolució que obliga al sector de l’oci nocturn a suspendre la seva (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a l’any 2022 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE

Convocatoria finalitzada / Publicada el 15 de desembre de 2021

Les mesures de foment del treball autònom que regula aquesta convocatòria consisteixen en la subvenció d’un import fix de fins a 13.510,00 euros per a cada jove que es doni d’alta com a treballador/a autònom de manera ininterrompuda en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), en el règim especial de treballadors del mar, en el règim especial de treballadors de la mineria del carbó o en la mutualitat del col·legi professional corresponent, durant un període de 12 mesos per garantir un ingrés mínim al treballador/a autònom a l’inici de la seva activitat econòmica. Poden ser (...).

+ Ampliar informació


Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 12 de novembre de 2021

L’objecte d’aquesta Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat. Cal presentar el formulari d’inscripció prèvia dins del termini. Aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut. Els requisits de les persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia són: Empresaris o professionals i les empreses que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a projectes singulars en mobilitat elèctrica, MOVES II

Convocatoria finalitzada / Publicada el 28 d'octubre de 2021

Són elegibles per aquest nou programa els projectes relacionats amb la utilització del vehicle elèctric i de pila de combustible que contribueixin a la reducció del consum d’energia final i, com a conseqüència, a la menor dependència energètica del petroli i la disminució d’emissions de CO2. S’atorgaran ajuts als projectes que presentin un grau significatiu d’innovació en alguna de les següents àrees: Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC; Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora, recàrrega d’hidrogen per vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents; Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per mobilitat; Projectes de desenvolupament o innovació de nous processos o (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci

Convocatoria finalitzada / Publicada el 27 d'octubre de 2021

Qui pot ser beneficiari? Empreses constituïdes segons alguna de les següents formes jurídiques: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa i, amb establiment operatiu a Catalunya. Què es subvencionarà? La realització, per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ, d’un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada per l’empresa en el seu pla estratègic. Import màxim de l’ajut? Màxim del 75% de la despesa subvencionable del projecte acceptada, amb un màxim de 30.000€ El termini de presentació de sol·licitud restarà obert fins a les 14:00 hores del dia 22 de novembre de 2021. (...).

+ Ampliar informació


Cupons a la indústria 4.0 (2a convocatòria)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 26 d'octubre de 2021

Els Cupons a la indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa. Es poden bescanviar per un dels següents serveis: Cupó diagnosi indústria 4.0: Definició d’un full de ruta per a la transformació digital de l’empresa. Aquesta diagnosi inclou la identificació d’oportunitats de millora per permetre la incorporació de noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l’establiment de plans de transformació. Ajut màxim: 8.000 euros (...).

+ Ampliar informació


Subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis

Convocatoria finalitzada / Publicada el 1 d'octubre de 2021

Subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquest sector del programa següent: – Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments. El termini de presentació de les sol•licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 5 d’octubre de 2021 i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021. Més informació fent clic aquí Tràmit tancat. Pressupost exhaurit (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives

Convocatoria finalitzada / Publicada el 30 de setembre de 2021

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives mitjançant les línies següents: – Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives. – Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives. Per la línia 1 i 2 poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses constituïdes amb alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, amb establiment operatiu a Catalunya, i com a mínim (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció

Convocatoria finalitzada / Publicada el 28 de setembre de 2021

L’objectiu és contribuir a mitigar la intensificació dels efectes negatius que la Covid-19 ha generat sobre la indústria catalana amb mecanismes d’estímul econòmic a les actuacions de reindustrialització, des d’una mirada àmplia de les diferents. Les empreses beneficiaries són aquelles que es trobin en la llista del CCAE de la industrial o de serveis a la producció, en concret els números del 10 al 32, el 331 i el 332 i del 35 al 39, el 52, 62 i el 71. Els beneficiaris hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació. (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat a l’àmbit de la industria manufacturera a l’any 2021

Convocatoria finalitzada / Publicada el 18 d'agost de 2021

Aquest ajut va dirigit a : Les societats amb personalitat jurídica pròpia, que no formin part del sector públic, i que vinguin desenvolupant una activitat industrial com a mínim durant un període de tres anys (detall de les activitats a l’Annex 1 de les bases reguladores), Els requisits són: Complir totes les condicions de l’article 4 de l’Ordre ICT/789/2021, de 16 de julio.  Línees d’actuació i tipus de projecte: l. Línea de Investigació, Desenvolupament i Innovació: Projectes d’investigació industrial, desenvolupament experimental, i projectes d’innovació en matèria d’organització i processos. 2. Línea d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica: El termini per (...).

+ Ampliar informació


Fons d’Ajuda a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 28 de juliol de 2021

Fons d’Ajuda a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP) amb una dotació de 600 milions d’euros per aquest 2021. L’objecte del Fons és finançar empreses, en particular societats mercantils i societats cooperatives, constituïdes amb domicili social i establiment a Espanya, que no formin part del sector públic, que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva i de serveis industrials, amb independència de la seva dimensió. Les tipologies de projectes que poden optar al finançament del Fons son: Creació d’establiments industrials: actuacions orientades al inici d’una nova activitat productiva. Trasllat d’establiments industrials: actuacions orientades al canvi de localització d’una activitat (...).

+ Ampliar informació


4a convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn

Convocatoria finalitzada / Publicada el 22 de juliol de 2021

Podran ser beneficiaris d’aquest ajut els professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn (discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals i karaokes), que han estat obligat al tancament dels seus espais tancats en base a la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, resolució que obliga al sector de l’oci nocturn a suspendre la seva activitat en espais tancats. La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb l’aportació màxima següent: – Establiments de menys de 10 treballadors: 8.000 euros. – Establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 (...).

+ Ampliar informació


Ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial (2a convocatòria)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 21 de juliol de 2021

L’objecte d’aquesta  Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat. Cal presentar el formulari d’inscripció prèvia dins del termini. Aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-ho. Els requisits de les persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia són: Empresaris o professionals i les empreses que realitzin alguna de les activitats (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria TICCÁMARAS 2021 per la prestació de serveis de suport a la transformació digital, així com la concessió d’ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses de comerç, indústria, serveis i navegació de Barcelona com a mesura per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 21 de juliol de 2021

Objecte: Concessió d’ajudes per desenvolupar plans d’implementació de solucions innovadores, que inclouen dues fases seqüencials i progressives: Fase d’Assessorament – Diagnòstic (gratuïta) Anàlisi exhaustiva del nivell de digitalització de l’empresa i les seves possibilitats de millora mitjançant l’estudi de la seva cadena de valor, que permet conèixer la situació del nivell de competitivitat de l’empresa receptora en el seu entorn econòmic i de mercat. Es proporcionen recomanacions per a la implementació de solucions pertanyents a una de les tres línies següents: Eines de productivitat i gestió empresarial en el núvol. Comerç electrònic. Màrqueting Digital   Fase d’Implementació (40% subvencionada)  En (...).

+ Ampliar informació


Programa Indústria 4.0 per l’any 2021

Convocatoria finalitzada / Publicada el 30 de juny de 2021

L’objecte d’aquest Programa es l’ implantació de tecnologies habilitadores per impulsar l’evolució del Sector Industrial cap a l’anomenada Indústria 4.0, com a eines clau en la seva estratègia empresarial, desenvolupament d’aquesta manera la millora de la seva competitivitat gràcies a una gestió i producció més eficient, a la generació de noves oportunitats de comercialització o creant nous productes i/o serveis. Qui pot ser beneficiari? Autònoms o microempreses, petites i mitjanes empreses del sector industrial. En què consisteix l’ajuda? Ajuda a pimes i autònoms del sector industrial amb l’aportació de solucions innovadores mitjançant una metodologia que combina l’assessorament i ajudes directes (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a la indústria per a l’eficiència energètica

Convocatoria finalitzada / Publicada el 22 de juny de 2021

L’objecte d’aquesta Resolució és fer pública la segona convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial, a Catalunya. Actuacions subvencionables Les actuacions hauran d’aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica pel que fa a la seva situació de partida, i complir amb les condicions establertes per aquestes bases, justificant l’estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2. Les actuacions d’estalvi i eficiència energètica han d’enquadrar-se en una o diverses (...).

+ Ampliar informació


Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial

Convocatoria finalitzada / Publicada el 21 de juny de 2021

Qui pot ser beneficiari? Pimes o grans empreses del sector industrial amb codi nacional d’activitat econòmica (CNAE 2009) de les quals sigui algun dels següents: del 7 a l’11, del 13 al 33 i del 35 al 39. Actuacions subvencionables Les actuacions hauran d’aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica pel que fa a la seva situació de partida, i complir amb les condicions establertes per aquestes bases, justificant l’estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2. Les actuacions d’estalvi i eficiència energètica han (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria tràmit inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 18 de juny de 2021

L’objecte d’aquesta  ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat. Caldrà presentar el formulari d’inscripció prèvia dins del termini. Aquest formulari produeix els efectes de sol•licitud de l’ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-ho. Els requisits de les persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia són: – Empresaris o professionals i les empreses que realitzin alguna de les (...).

+ Ampliar informació


Subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis

Convocatoria finalitzada / Publicada el 16 de juny de 2021

Convocatòria per la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquest sector, dels programes següents: – Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç. – Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda. – Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses. – Programa de suport a projectes per a l’activació comercial a municipis amb alta dependència turística. – Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç. – Programa de (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de la moda

Convocatoria finalitzada / Publicada el 16 de juny de 2021

Convocatòria per la concessió de les subvencions en l’àmbit de la moda, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquest sector, del programa següent: – Programa per a la reactivació i transformació de la moda catalana. Termini: 15 juliol 2021 Per més informació fer clic aquí

+ Ampliar informació


Subvenció a la compra de bicicletes eléctriques

Convocatoria finalitzada / Publicada el 21 de maig de 2021

L’objecte de la subvenció és regular la compra de bicicletes elèctriques noves que persones físiques i jurídiques del municipi de Molins de Rei faran als comerços que obtinguin la condició d’entitat col·laboradora. L’Ajuntament de Molins de Rei (en endavant, Ajuntament), en data 28 de novembre de 2019, va aprovar el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de Molins de Rei (PLACC), on es contempla, entre d’altres, l’acció “MOB-2: Promoció de la bicicleta elèctrica”, pels anys 2020-2025. En el marc d’aquesta acció, l’Ajuntament adquirirà bicicletes elèctriques com a alternativa al vehicle de combustió, tant en l’àmbit de la prestació de serveis municipals com en l’àmbit privat, ja que (...).

+ Ampliar informació


Ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal•liar els efectes de la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 17 de maig de 2021

Podran ser beneficiaris d’aquest ajut els professionals autònoms i pimes titulars d’un parc infantil privat, així com d’un establiment d’oci nocturn (bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes) afectats per les mesures de tancament decretades pel Procicat els mesos d’agost i d’octubre de l’any passat, respectivament (art. 2 de les bases reguladores). La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb l’aportació màxima següent: • Parcs infantils privats: 15.000 euros • Establiments d’oci nocturn de menys de 10 treballadors: 10.000 euros • Establiments d’oci (...).

+ Ampliar informació


Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

Convocatoria finalitzada / Publicada el 30 d'abril de 2021

Qui pot ser beneficiari? Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles. Què es subvencionarà i import màxim de l’ajut? Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació: 200.000€. Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes: 2.1 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de (...).

+ Ampliar informació


Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial, convocatòria per als anys 2021 i 2022

Convocatoria finalitzada / Publicada el 25 de març de 2021

Convocatòria per a la concessió d’ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial per als anys 2021-2022. Seran objecte de finançament: – Projectes de digitalització de la indústria mitjançant l’aplicació de tecnologies vinculades a la indústria 4.0, com ara dades massives (big data), robòtica cooperativa, eines de simulació, integració de sistemes en la cadena de valor, internet de les coses, ciberseguretat, gestió de la informació al núvol, fabricació additiva o realitat augmentada. – Projectes d’inversió que tinguin un impacte cert, quantificable i mesurable al llarg del temps sobre almenys (...).

+ Ampliar informació


Subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 26 de març de 2021

Podran ser beneficiaris d’aquest ajut els autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn (bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, sales de festa amb espectacle i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes), així com parcs infantils privats, afectats per les mesures de tancament decretades pel Procicat els mesos d’agost i d’octubre de l’any passat, respectivament. La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb l’aportació següent: • Parcs infantils privats: 6.000 euros • Establiments d’oci nocturn de menys de 10 treballadors: 5.000 euros • Establiments d’oci nocturn de 10 o (...).

+ Ampliar informació


Ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l’activitat física i l’esport a causa de l’ajornament o la suspensió de competicions esportives d’àmbit català, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 de març de 2021

El termini de presentació de sol·licituds és de cinc (5) dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament per mitjà del model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l’adreça Tràmits gencat (tramits.gencat.cat). La identificació i la signatura electrònica de la persona sol·licitant es farà mitjançant els sistemes d’identificació i de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, i que es poden consultar a: https://web.gencat.cat/ca/tramits/…/certificacio-digital/, de conformitat amb l’Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s’aprova el Protocol d’identificació (...).

+ Ampliar informació


Ajuts extraordinaris per als establiments de més de 400 m2 i establiments ubicats en recintes comercials afectats per la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 10 de març de 2021

Els requisits per accedir són: Ser una persona autònoma (estar donada d’alta en el règim d’autònoms) o una pime. Tenir l’establiment operatiu a Catalunya. Acreditar que l’activitat de la persona sol·licitant s’ha vist afectada econòmicament per les mesures de salut pública decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 i ha estat obligada a tancar. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d’acord amb la normativa en matèria de subvencions. Complir els requisits establerts a la normativa en matèria (...).

+ Ampliar informació


Ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música

Convocatoria finalitzada / Publicada el 2 de març de 2021

S’estableix un ajut extraordinari, de pagament únic per un import fix de 750 euros destinat a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i música, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d’aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit durant l’any 2020 una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. Les persones beneficiàries de l’ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents de les (...).

+ Ampliar informació


Ajuts extraordinaris de suport als afectats de la COVID-19 i per al manteniment de llocs de treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i cooperatives

Convocatoria finalitzada / Publicada el 15 de febrer de 2021

Convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col•lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives. Podran ser beneficiaries d’aquesta ajuda, les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu, a data de 31 de gener de 2021. Als efectes d’aquests ajuts, s’especifica la categoria de micro (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria subvenció per a la compra de bicicletes elèctriques

Convocatoria finalitzada / Publicada el 12 de febrer de 2021

Convocatòria subvenció per la compra de bicicletes elèctriques Decret 93 de data 19/01/2021

+ Ampliar informació


Subvencions per a la realització d’inversions empresarials d’alt impacte per a la cadena de valor de la indústria de l’automoció de les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció

Convocatoria finalitzada / Publicada el 30 de novembre de 2020

Ajuts per empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció mitjançant les línies següents: • Subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció; a qui els està impactant o impactarà de forma important alguns dels canvis següents: transició del sector automoció cap a la indústria de la nova mobilitat derivada de l’adopció de noves tecnologies i els requeriments en quant a sostenibilitat, nou entorn socioeconòmic, nous hàbits de consum i comportament, nous canals (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a la cadena de valor de la indústria de l’automoció de les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció

Convocatoria finalitzada / Publicada el 30 de novembre de 2020

Ajuts per empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció mitjançant les línies següents: • Subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció; a qui els està impactant o impactarà de forma important alguns dels canvis següents: transició del sector automoció cap a la indústria de la nova mobilitat derivada de l’adopció de noves tecnologies i els requeriments en quant a sostenibilitat, nou entorn socioeconòmic, nous hàbits de consum i comportament, nous canals (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 27 de novembre de 2020

El dia 26 de novembre es va obrir el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19, RESOLUCIÓ TSF/2934/2020. La línia de la convocatòria per elaborar els plans d’igualtat entre dones i homes a empreses i entitats és la D1. El termini de presentació de sol·licituds és de 7 dies hàbils, és a dir, fins al 4 de desembre. Fent clic aquí aneu directament a la convocatòria

+ Ampliar informació


Anunci de l’aprovació inicial de les bases reguladores específiques de la convocatòria d’ajuts per la mobilitat sostenible per autònoms i microempreses

Convocatoria finalitzada / Publicada el 6 de novembre de 2020

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria d’ajuts per la mobilitat sostenible per autònoms i microempreses. El text íntegre de la publicació es troba inserit en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 27 d’octubre de 2020, amb número de registre CVE 2020029666. Molins de Rei, 27 d’octubre de 2020 Xavi Paz Penche Alcalde

+ Ampliar informació


Ajuts a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en cooperació internacional (Nuclis R+D Internacional)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 d'octubre de 2020

Es subvencionen projectes d’R+D en cooperació internacional entre empresa/s catalana/es amb països i regions amb Convenis signats amb ACCIÓ. Els socis internacionals del projecte podran ser dels països i regions següents: Alemanya, França, Israel, Corea del Sud i la Regió del Quebec a Canadà. Aquest ajut va dirigit a Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb experiència i capacitat per dur a terme activitats d’R+D a Catalunya, i que com a mínim hauran de tenir 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. Es recomana als sol·licitants validar prèviament a la sol·licitud aquesta viabilitat financera amb (...).

+ Ampliar informació


Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empeses emergents amb tecnologia pròpia)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 d'octubre de 2020

És un ajut directe per desenvolupar el seu producte o servei, validar el model de negoci per arribar al mercat i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt potencial de creixement. Està dirigit a Startups tecnològiques enteses com, empreses amb ànim de lucre, tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya. Els requisits són: – Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors. No es consideren beneficiaris els empresaris individuals. – Que l’equip fundador siguin emprenedors, no pas empreses o institucions, i que aquests tinguin la majoria del capital de l’empresa (51%). – Que s’hagin (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC), de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 d'octubre de 2020

Aquest ajut va dirigit a:  Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i que com a mínim tinguin 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. Desenvolupadores de tecnologia acreditades TECNIO, que apareixen al moment de presentar la sol·licitud al web d’ACCIÓ – TECNIO (més informació). Quins són els requisits específics? – Projectes d’RD hauran de ser entre, almenys: o una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o un desenvolupador de tecnologia acreditat TECNIO – Líder del projecte haurà de ser una empresa, que actuarà com a interlocutor. – L’Acord de col·laboració s’haurà de presentar a ACCIÓ màxim (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei per la reactivació econòmica dels autònoms, microempreses i centres especials de treball

Convocatoria finalitzada / Publicada el 7 d'octubre de 2020

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat la present convocatòria de subvencions per la reactivació econòmica dels autònoms, microempreses i centres especials de treball amb l’objectiu de fer viable econòmicament el teixit empresarial de la vila, donant suport al seu manteniment, i contribuint a la seva reactivació econòmica, i a que no es perdin llocs de treball, mitjançant ajuts a les empreses ubicades a  Molins de Rei amb un màxim de deu treballadors, i al centres especials de treball amb local a Molins de Rei, afectades econòmicament per la COVID-19. En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei para la reactivación económica de los autónomos, microempresas y centros especiales de trabajo

Convocatoria finalitzada / Publicada el 7 d'octubre de 2020

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei ha aprobado la presente convocatoria de subvenciones para la reactivación económica de los autónomos, microempresas y centros especiales de trabajo con el objetivo de hacer viable económicamente el tejido empresarial de la ciudad, apoyando a su mantenimiento, y contribuyendo a su reactivación económica, y a que no se pierdan puestos de trabajo, mediante ayudas a las empresas ubicadas en Molins de Rei con un máximo de diez trabajadores, y al centros especiales de trabajo con local en Molins de Rei, afectadas económicamente por la COVID-19. En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei de les quotes del RETA i despeses de local, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 d'agost de 2020

Properament s’obrirà la nova convocatòria: Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila, i per aquest motiu s’ha aprovarà la vuitena convocatòria de les Bases reguladores de subvencions de les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) que inclou subvencions de despeses de local, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica, desprès de la bona acollida que han tingut les convocatòries anteriors. En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà amb un import màxim de 2.300€ per persona emprenedora pel finançament de despeses relacionades (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei de las cuotas del RETA y gastos del local, para la puesta en funcionamiento de un actividad económica

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 d'agost de 2020

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei se continúa impulsando la reactivación económica de la ciudad. Por este motivo, se ha aprobado la séptima convocatoria de las bases reguladoras de subvenciones de las cuotas mensuales del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) que incluye subvenciones de gastos de local, para la puesta en funcionamiento de una actividad económica, después de la buena acogida que han tenido las convocatorias anteriores. En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará con un importe máximo de 2.300€ por persona emprendedora por la financiación  de gastos relacionados  con las cuotas (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 d'agost de 2020

Properament s’obrirà la nova convocatòria: Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila, i per aquest motiu s’ha aprovarà la quarta convocatòria de les Bases reguladores de subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, desprès de la bona acollida que ha tingut l’anterior convocatòria. En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà un import màxim de 1.500€ pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, a les empreses ubicades a Molins de Rei, amb un màxim (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones para autónomos para el aprovechamiento de las tecnologías 4.0

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 d'agost de 2020

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei se continúa impulsando la reactivación económica de la ciudad, por lo que se ha aprobado la tercera convocatoria de las Bases reguladoras de subvenciones para autónomos para el aprovechamiento de las tecnologías 4.0, después de la buena acogida que ha tenido la convocatoria anterior. En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará un importe máximo de 1.500€ para la financiación de gastos relacionados con el aprovechamiento de las nuevas oportunidades y retos de la transformación digital, a las empresas ubicadas en Molins de Rei, con un máximo de (...).

+ Ampliar informació


Ajuts de minimis al sector agrícola per a l’assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible

Convocatoria finalitzada / Publicada el 14 d'agost de 2020

Es subvenciona el cost de la prestació i el manteniment dels serveis en matèria d’assessorament en fertilització sostenible adreçats a ajustar l’aportació de nutrients a les necessitats dels conreus d’acord amb pràctiques de fertilització eficients i sostenibles que contribueixin a incrementar la qualitat del sòl, prevenir la contaminació de les aigües, reduir les emissions d’amoníac i contribuir a la mitigació del canvi climàtic, mitjançant actuacions d’assessorament tècnic. Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o altres tipus d’unitats econòmiques o de patrimoni separat que siguin titulars d’explotacions agrícoles de Catalunya (...).

+ Ampliar informació


Subvencions en espècie de cessió temporal de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals de l’àmbit metropolità

Convocatoria finalitzada / Publicada el 12 d'agost de 2020

Subvencions en espècie de cessió temporal de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals de l’àmbit metropolità. Es posar a disposició dels treballadors de les empreses i dels empresaris o professionals sol·licitants un determinat nombre de bicicletes (elèctriques i mecàniques), plegables o de passeig, durant un període de temps màxim de sis (6) mesos, perquè  comprenguin, de manera experimental, que els desplaçaments a la feina en bicicleta són possibles, còmodes, segurs i econòmicament favorables.

+ Ampliar informació


Subvenció per la reindustrialització i enfortiment de la competitivitat industrial

Convocatoria finalitzada / Publicada el 10 d'agost de 2020

El programa de suport financer, pretén impulsar les inversions industrials de caràcter productiu que permetin una nova industrialització en el context de sortida de la crisi sanitària derivada de COVID-19, alineats amb els objectius de reactivació de l’economia general i el sector industrial en particular, augment del pes relatiu del sector industrial en l’economia i de la resiliència del sector productiu nacional. Aquest estímul adoptarà la forma de suport financer a la inversió industrial a través de la concessió de préstecs reemborsables, per a finançar les següents tipologies d’inversió: Millores i/o modificacions de línies de producció: realització d’inversions d’adquisició d’equips, (...).

+ Ampliar informació


Subvenció per al manteniment de plantilla destinada a microempreses i autònoms

Convocatoria finalitzada / Publicada el 3 d'agost de 2020

Qui es pot beneficiar: Les microempreses, constituïdes legalment, i les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una mutualitat del col•legi professional com a sistema alternatiu, amb domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya i que ocupin fins a 10 persones treballadores que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma regulat al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. (...).

+ Ampliar informació


Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa

Convocatoria finalitzada / Publicada el 20 de juliol de 2020

Vendre per primera vegada a un nou país. Implementar tecnologies avançades. Capgirar el teu model de negoci i adaptar-lo a les noves tendències del consumidor. Descobrir les millors eines de finançament per a tu. O bé, siguis una pime consolidada o una startup, passar pàgina a la situació provocada per la COVID-19 i dirigir-te a nous horitzons. Aquests són els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa, uns cupons de descompte econòmic directe que pots bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació, noves tecnologies, finançament o estratègia, a través de l’assessorament expert dels proveïdors acreditats per ACCIÓ. La convocatòria 2020 dels Cupons s’ha pubicat al DOGC el 23 de juliol. A partir (...).

+ Ampliar informació


Anunci de l’aprovació inicial de les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i despeses de local, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica.

Convocatoria finalitzada / Publicada el 15 de juliol de 2020

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data 4 de juny de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i despeses de local, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica. Es sotmet l’expedient a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el BOPB, a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al·legacions que estimin oportunes. La consulta (...).

+ Ampliar informació


Anunci de l’aprovació inicial de les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Convocatoria finalitzada / Publicada el 15 de juliol de 2020

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data 4 de juny de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions per autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0. Es sotmet l’expedient a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el BOPB, a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al·legacions que estimin oportunes. La consulta de l’expedient es podrà realitzar a les dependències de les Oficina d’Atenció a l’Empresa,  sita a (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020

Convocatoria finalitzada / Publicada el 22 de juny de 2020

Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig. Els beneficiaris poden ser joves de 16 a 29 anys que han de complir els requisits del programa de la Garantia Juvenil i constar-hi inscrits amb anterioritat a la formalització de l’alta d’autònom. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7424/1628632.pdf http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici L’import de la subvenció és fins a 10.000 euros per a cada jove que es doni d’alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col•legi professional (...).

+ Ampliar informació


Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 30 d'abril de 2020

Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19, tenen per objectiu reactivar l’activitat econòmica davant l’emergència sanitària per la COVID-19 i que creiem que poden ser del vostre interès. Les sol•licituds es poden presentar a partir d’avui dijous, 30 d’abril, per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa, al web del CCAM, o del Departament d’Empresa i Coneixement juntament amb la documentació específica que es requereix en cadascuna les línies del Pla d’Ajuts. El termini de presentació finalitza el 31 de desembre d’enguany o fins que s’exhaureixi el pressupost (això pel programes (...).

+ Ampliar informació


Ajudes destinades a nous projectes empresarials d’empreses innovadores (Programa NEOTEC)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 16 d'abril de 2020

Ajudes destinades a nous projectes empresarials d’empreses innovadores (Programa NEOTEC) del Subprograma Estatal d’I+D+i Empresarial en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020. Beneficiaris les petites empreses innovadores, constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajuda a la present convocatòria, amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment en el registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud. Així mateix, hauran de tenir els comptes anuals corresponents (...).

+ Ampliar informació


Ajuts als autònoms i microempreses del sector turístic

Publicada el 16 d'abril de 2020

Línia d’ajuts directes dirigida a professionals autònoms i microempreses que desenvolupen la seva activitat en el sector turístic. Ajut de 2.500 euros en un únic pagament destinat a establiments turístics d’allotjament, guies de turisme habilitats, empreses turístiques de mediació, agències de viatge, DMC, OPC, establiments i activitats d’interès turístic… amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació. Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre que pugui correspondre a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat. Fes clic aquí per tramitar-la.

+ Ampliar informació


Convocatòria per a finançar startups d’impacte que facin front al coronavirus

Publicada el 15 d'abril de 2020

Convocatòria extraordinària d’inversió d’impacte per a startups que estiguin desenvolupant solucions per a pal·liar l’impacte que està generant el coronavirus, tant a nivell sanitari, com a econòmic i social. Les startups interessades ja poden presentar la candidatura, i després de l’anàlisi d’un comitè d’experts, les seleccionades podran llançar una campanya de crowdequity d’entre 50.000 i 500.000 euros a través de la plataforma d’inversió col·lectiva de la Borsa Social. Més informació

+ Ampliar informació


Ajuts pluges torrencials i riuades el 22 i 23 d’octubre a Catalunya així com els efectes de la tempesta Glòria

Convocatoria finalitzada / Publicada el 9 d'abril de 2020

Línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d’Empresa i Coneixement. Ajuts en forma de bonificació d’interessos i de garantia per al finançament d’actuacions necessàries per a revertir els efectes de les pluges torrencials i riuades que es van produir el 22 i 23 d’octubre a Catalunya així com els efectes de la tempesta Glòria. Més informació

+ Ampliar informació


Ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a 2020

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 d'abril de 2020

Ajuts plurianuals incentivadors del foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries mitjançant la concentració i la intercooperació com a factor d’incentivació que contribueixi a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives agroalimentàries, i també a potenciar les zones rurals i facilitar-ne el desenvolupament amb l’adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització que n’augmentin la competitivitat. Aquests ajuts auxilien processos d’integració cooperativa, serveis de consultoria externa, participació en fires comercials, inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles i contractació de personal qualificat.

+ Ampliar informació


Programa de Cupons per a serveis de gestió energètica

Convocatoria finalitzada / Publicada el 18 de març de 2020

Ajuts a les PIMES manufactureres, que contractin un servei de gestió energètica a un proveïdor acreditat. El Programa de cupons concedeix un ajut del 50% del servei energètic amb un màxim de 5.000€. L’import màxim destinat en aquesta convocatòria és de 200.000 €, per tant, es poden presentar aproximadament unes 40 sol·licituds. Beneficiaris: Establiments de PIMES manufactureres (codi nacional d’activitat econòmica inclòs en els grups B i C) amb un consum d’energia final superior o igual a 500 MWh durant l’any 2018, comptant la suma del consum d’electricitat, els consums de combustibles segons el seu poder calorífic inferior (PCI) i el (...).

+ Ampliar informació


Cupons indústria 4.0

Publicada el 18 de novembre de 2019

Per fer una diagnosi i identificar oportunitats de millora que ajudin a les empreses a fer un canvi estratègic, organitzatiu i cultural. Per implementar actuacions en indústria 4.0: proves de concepte o actuacions que impulsin la incorporació de tecnologia 3D Printing. Ajut màxim de 14.000 €.

+ Ampliar informació


Cupons a la Innovació

Convocatoria finalitzada / Publicada el 18 de novembre de 2019

Els Cupons a la innovació es poden bescanviar per un o més d’aquests serveis: Cupons a la innovació Per dissenyar nous productes o serveis. Per millorar el teu model d’innovació des d’un punt de vista estratègic i operatiu. Ajut màxim de 5.000 €. Cupons d’economia circular Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos. Ajut màxim de 5.000 €. Cupons de fiscalitat Per contractar serveis experts d’assessorament en fiscalitat. Per obtenir certificats en matèria de seguretat jurídica. Ajut màxim de 3.000 €. Cupons de propietat industrial Per fer estudis previs de patentabilitat. Per redactar i presentar patents internacionals. Ajut màxim de 5.000 €. (...).

+ Ampliar informació


Ajuts del Programa de Missions Internacionals

Convocatoria finalitzada / Publicada el 18 de novembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i a projectes d’organització i coordinació de visites a Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors econòmics estrangers. El termini de presentació de sol·licituds serà fins a les 14 hores del dia 18 de novembre de 2019.

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a les empreses que contractin persones aturades de Molins de Rei

Convocatoria finalitzada / Publicada el 18 de novembre de 2019

Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses i, al mateix temps, a les persones de la vila en situació d’atur, l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat una nova convocatòria de subvencions a les empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei, desprès de la bona acollida que han tingut les convocatòries anteriors. En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà amb fins a 4.200 euros a les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones de Molins de Rei en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorga a (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a las empresas que contraten personas desempleadas de Molins de Rei

Convocatoria finalitzada / Publicada el 18 de novembre de 2019

Con el objetivo de ayudar a las empresas y, al mismo tiempo, a las personas desempleadas de Molins de Rei, el Ayuntamiento de Molins de Rei ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones a las empresas para la contratación de personas desempleadas de Molins de Rei, después de la buena acogida que han tenido las anteriores. En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará con hasta 4.200 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses a personas de Molins de Rei en situación de desempleo. La subvención máxima se otorga (...).

+ Ampliar informació


Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques

Convocatoria finalitzada / Publicada el 18 de novembre de 2019

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents que basen la seva activitat en les aplicacions de tecnologia pròpia per a la generació de nous productes, processos, serveis o desenvolupament de nous models de negoci). El termini per presentar sol·licituds és fins el 5 de novembre del 2019 a les 14:00 hores.

+ Ampliar informació


INNOTEC: cofinancem el teu projecte d’R+D

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 de setembre de 2019

L’ajut INNOTEC finança des d’un 25 fins a un 70 % de projectes d’R+D, d’entre 50.000 i 200.000 euros, desenvolupats per empreses establertes a Catalunya. Aquests projectes s’han de dur a terme de forma col·laborativa amb grups universitaris (o CSIC o centres CERCA) acreditats TECNIO. L’ajut INNOTEC es dirigeix a aquest tipus de projectes: R+D Col·laboratius Projectes d’R+D en què participin, com a mínim, una empresa (d’entre 4 i 500 treballadors) amb establiment operatiu a Catalunya i almenys un Desenvolupador de Tecnologia Públic DTP (grups universitaris o del CSIC i centres CERCA) acreditat TECNIO. Els ajuts INNOTEC tenen un pressupost (...).

+ Ampliar informació


Anunci de l’aprovació inicial de les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions a empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei. Convocatòria 2019

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 de setembre de 2019

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data 25 de juliol de 2019, va aprovar inicialment les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions a empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei. Convocatòria 2019. Es sotmet l’expedient a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOPB, a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al•legacions que estimin oportunes. La consulta de l’expedient es podrà realitzar a les dependències del Centre d’Ocupació (...).

+ Ampliar informació


Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objectiu d’aquests ajuts destinats a iniciatives de reforç de la competitivitat, contemplen les següents tipologies: 1. Ajuts per a la consolidació d’estructures clúster de les entitats integrants del Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ. 2. Ajuts per projectes de reforç competitiu empresarial de les entitats integrants del Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ. 3. Ajuts a accions de capacitació internacional del clústers integrants del Programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ. Beneficiaris. Els beneficiaris/àries d’aquests ajuts s’estableixen en funció de la línia d’ajuts: Ajuts per a la consolidació d’estructures clúster de les entitats integrants del Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ.BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts els clústers integrats, acreditats i (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei de les quotes del RETA a las persones desocupades que s’estableixin com a autònoms

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 de setembre de 2019

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila, i per aquest motiu s’ha aprovat la sisena convocatòria de les Bases reguladores de subvencions de les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) a les persones desocupades que s’estableixen com a autònomes, desprès de la bona acollida que han tingut les cinc convocatòries anteriors. En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà per cada nova alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els 12 (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei de las cuotas del RETA a las personas desempleadas que se establezcan como autónomos

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 de setembre de 2019

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei se continúa impulsando la reactivación económica de la ciudad. Por este motivo, se ha aprobado la sesta convocatoria de las bases reguladoras de subvenciones de las cuotas mensuales del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) a las personas desempleadas que se establecen como autónomas, después de la buena acogida que han tenido las cinco convocatorias anteriores. En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará por cada nueva alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social hasta el 100% de la cuota mensual a pagar durante (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a les empreses i entitats empresarials que contractin persones aturades de Molins de Rei

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 de setembre de 2019

Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses i, al mateix temps, a les persones de la vila en situació d’atur, l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat la quarta convocatòria de subvencions a les empreses i entitats empresarials per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei, desprès de la bona acollida que va tenir la primera convocatòria. En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà amb fins a 4.200 euros a les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones de Molins de Rei en situació d’atur. La subvenció (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a persones desocupades que s’estableixin com autònomes per la posada en marxa d’una activitat econòmica

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 de setembre de 2019

Amb l’objectiu d’incrementar l’ocupació efectiva per compte propi (autoocupació) de les persones aturades que ubiquin el local de la seva activitat en Molins de Rei i que hagin fet el pla d’empresa amb el Servei de Creació d’Empreses, l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat la segona convocatòria de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica, desprès de la bona acollida que va tenir l’anterior convocatòria. En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà fins a 1.500 euros per persona emprenedora que ubiqui el local (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a personas desempleadas que se establezcan como autónomas para la puesta en marcha de una actividad económica.

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 de setembre de 2019

Con el objetivo de incrementar la ocupación efectiva por cuenta propia (autoocupación) de las personas desocupadas que ubiquen el local de la actividad en Molins de Rei y que hayan elaborado el plan de empresa en el Servicio de Creación de Empresas, el Ayuntamiento de Molins de Rei ha aprobado la segunda convocatoria de subvenciones a las personas desempleadas que se establecen como autónomas, para la puesta en marcha de una actividad económica, después de la buena acogida que ha tenido la convocatoria anterior. En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará hasta 1.500 euros (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 de setembre de 2019

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila, i per aquest motiu s’ha aprovat la segona convocatòria de les Bases reguladores de subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, desprès de la bona acollida que ha tingut l’anterior convocatòria. En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà un import màxim de 1.500€ pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, a les empreses ubicades a Molins de Rei, creades fa cinc anys o més amb un (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei para autónomos para el aprovechamiento de las tecnologías 4.0

Publicada el 29 de setembre de 2019

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei se continúa impulsando la reactivación económica de la ciudad, por lo que se ha aprobado la segunda convocatoria de las Bases reguladoras de subvenciones para autónomos para el aprovechamiento de las tecnologías 4.0, después de la buena acogida que ha tenido la convocatoria anterior. En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará un importe máximo de 1.500€ para la financiación de gastos relacionados con el aprovechamiento de las nuevas oportunidades y retos de la transformación digital, a las empresas ubicadas en Molins de Rei, creadas hace cinco años (...).

+ Ampliar informació


3a Convocatòria de subvenció en espècie de cessió de bicicletes, a empreses de l’àmbit metropolità

Publicada el 29 de setembre de 2019

Tercera convocatòria de subvencions, en espècie de cessió de bicicletes, del programa BICIEMPRESA. L’objectiu de la subvenció és facilitar el traspàs de desplaçaments quotidians en vehicle privat a la bicicleta o a la bicicleta i el transport públic (desplaçaments intermodals). La iniciativa també promou indirectament el servei Bicibox d’aparcament segur, en bona part disponible al costat d’estacions ferroviàries (estacions de RENFE, FGC, metro, tramvia). Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un equipament estàndard. Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria de beques i aportacions destinades al desenvolupament d’iniciatives innovadores per a nous emprenedors que realitzin activitats d’innovació social i tecnològica amb retorn social

Publicada el 29 de setembre de 2019

Les beques estan destinades a persones (físiques i jurídiques) empadronades o amb domicili fiscal a qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb l’ objectiu d’ impulsar iniciatives d´emprenedoria social dirigides a enfortir el teixit econòmic per potenciar la capacitat d ’innovació, facilitant l’acompanyament d ’una manera tutelada als projectes seleccionats per a la seva posta en marxa. Màxim de projectes a seleccionar: 10 – dotació mínima de 5.000 euros per cadascun Aquestes aplicacions poden estar relacionades amb tres àrees de projectes: 1-Pràctiques d ’innovació social. 2-Solucions smarts en l’àmbit tecnològic , ambiental, de la salut i qualitat de vida. (...).

+ Ampliar informació


2ª Convocatòria subvenció a la compra de bicicleta elèctrica 2018

Publicada el 29 de setembre de 2019

S’ha obert la segona convocatòria per promoure la mobilitat sostenible fomentant l’ús de la bicicleta elèctrica i subvencionant la compra de bicicletes elèctriques. La subvenció va dirigida a persones físiques que resideixin en qualsevol dels 36 municipis de l’AMB i persones jurídiques públiques o privades, que tinguin un centre de treball en un municipi de l’ AMB. Les persones físiques només podran accedir a una sola compra subvencionada d’una bicicleta elèctrica. Les persones jurídiques podran accedir a una compra subvencionada màxima de 5 bicicletes elèctriques, amb independència del nombre de centres de treball en els municipis de l’AMB. Les bicicletes (...).

+ Ampliar informació


Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social per als anys 2018-2019

Publicada el 29 de setembre de 2019

Prèstec per a empreses de l’economia social i cooperativa per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses. Poden ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les empreses amb seu social o activitat a Catalunya següents: Les cooperatives i les federacions de l’economia social. Les societats laborals. Les societats agràries de transformació. Les empreses d’inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d’aquests. Les persones físiques, en el cas d’aportació de capital a entitats. Les fundacions i les associacions amb activitat econòmica inscrites (RESES) Accions subvencionables: Prèstec per a inversions (...).

+ Ampliar informació


2a Convocatòria de subvenció en espècie de cessió de bicicletes, a empreses de l’àmbit metropolità

Publicada el 29 de setembre de 2019

Segona convocatòria de subvencions, en espècie de cessió de bicicletes, del programa BICIEMPRESA. L’objectiu de la subvenció és facilitar el traspàs de desplaçaments quotidians en vehicle privat a la bicicleta o a la bicicleta i el transport públic (desplaçaments intermodals). La iniciativa també promou indirectament el servei Bicibox d’aparcament segur, en bona part disponible al costat d’estacions ferroviàries (estacions de RENFE, FGC, metro, tramvia). Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un equipament estàndard. Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0.

Publicada el 29 de setembre de 2019

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila, i per aquest motiu s’ha aprovat la convocatòria de les Bases reguladores de subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0. En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà un import màxim de 1.500€ pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, a les empreses ubicades a Molins de Rei, creades fa cinc anys o més amb un màxim de 5 treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei para autónomos para el aprovechamiento de las tecnologías 4.0

Publicada el 29 de setembre de 2019

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei se continúa impulsando la reactivación económica de la ciudad, por lo que se ha aprobado la convocatoria de las Bases reguladoras de subvenciones para autónomos para el aprovechamiento de las tecnologías 4.0. En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará un importe máximo de 1.500€ para la financiación de gastos relacionados con el aprovechamiento de las nuevas oportunidades y retos de la transformación digital, a las empresas ubicadas en Molins de Rei, creadas hace cinco años o más con un máximo de 5 trabajadores, que se adapten a (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per als teus primers passos en l’exportació (Cupons internacionalització)

Publicada el 29 de setembre de 2019

Els Cupons a la Internacionalització són cupons de descompte econòmic directe que pots bescanviar per un servei expert en internacionalització ofert pels proveïdors acreditats d’ACCIÓ. Els cupons t’ajuden a posar en marxa el teu projecte d’exportació, és a dir, a aconseguir les teves primeres vendes en els mercats internacionals. Els Cupons a la Internacionalització es poden bescanviar per un o més d’aquests serveis: Diagnosi del potencial d’internacionalització de l’empresa. Desenvolupament del Pla de Promoció Internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials. Disseny del web per als mercats (...).

+ Ampliar informació


Bases específiques de la convocatòria de subvencions a empreses de Molins de Rei per a la contractació de persones aturades

Publicada el 29 de setembre de 2019

Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses amb domicili fiscal en Molins de Rei, l’Ajuntament ha aprovat les Bases específiques de les subvencions a les empreses de Molins de Rei per a la contractació de persones aturades. Es subvenciona amb fins a 2.000 euros a les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorga a les empreses que facin contractes a temps complert. En els casos de contractacions a jornada parcial es subvenciona amb 1.000 euros sempre i quan es compleixi un mínim del 50% de la jornada total. (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei de les quotes del RETA a las persones desocupades que s’estableixin com a autònoms

Publicada el 29 de setembre de 2019

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila, i per aquest motiu s’ha aprovat la cinquena convocatòria de les Bases reguladores de subvencions de les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) a les persones desocupades que s’estableixen com a autònomes, desprès de la bona acollida que ha tingut les quatre convocatòries anteriors. En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà per cada nova alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els 12 (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei de las cuotas del RETA a las personas desempleadas que se establezcan como autónomos

Publicada el 29 de setembre de 2019

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei se continúa impulsando la reactivación económica de la ciudad. Por este motivo, se ha aprobado la quinta convocatoria de las bases reguladoras de subvenciones de las cuotas mensuales del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) a las personas desempleadas que se establecen como autónomas, después de la buena acogida que han tenido las cuatro convocatorias anteriores. En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará por cada nueva alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social hasta el 100% de la cuota mensual a pagar durante (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom

Publicada el 29 de setembre de 2019

Subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament de les subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil en situació d’“Inscrit beneficiari”, mitjançant mesures de foment del treball autònom que consisteixen en la subvenció d’un import fix de 9.900,00 euros per a cada jove que es doni d’alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs per garantir uns ingressos mínims a l’autònom a l’inici de la seva activitat econòmica. El termini de presentació de (...).

+ Ampliar informació


Programa PICE per a empreses

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de les Cambres de Comerç, és un programa dissenyat per atendre les necessitats com a empresa a l’hora de contractar empleats amb una formació, capacitació i qualificació professional d’acord amb el lloc a cobrir. Els beneficis per l’empresa són: La participació en un programa de millora social compromès amb l’ocupació i el futur dels joves del nostre país Assessorament per a la millora del teu negoci Joves qualificats professionalment i enfocats cap a l’empresa Joves amb competències específiques en els llocs de treball de la teva empresa Subvenció de 4.950 euros per (...).

+ Ampliar informació


Subvenció a la compra de bicicleta elèctrica 2018

Publicada el 29 de setembre de 2019

S’ha obert la convocatòria per promoure la mobilitat sostenible fomentant l’ús de la bicicleta elèctrica i subvencionant la compra de bicicletes elèctriques. La subvenció va dirigida a persones físiques que resideixin en qualsevol dels 36 municipis de l’AMB i persones jurídiques públiques o privades, que tinguin un centre de treball en un municipi de l’ AMB. Les persones físiques només podran accedir a una sola compra subvencionada d’una bicicleta elèctrica. Les persones jurídiques podran accedir a una compra subvencionada màxima de 5 bicicletes elèctriques, amb independència del nombre de centres de treball en els municipis de l’AMB. Les bicicletes elèctriques (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladoras de la convocatoria específica de subvenciones a las empresas de Molins de Rei para la contractación de personas desempleadas

Publicada el 29 de setembre de 2019

Con el objetivo de ayudar a las empresas con domicilio fiscal en Molins de Rei, el Ayuntamiento ha aprobado las Bases específicas de las subvenciones a las empresas de Molins de Rei para la contratación de personas desempleadas. Se subvenciona con hasta 2.000 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses a personas en situación de desempleo. La subvención máxima se otorga a las empresas que hagan contratos a tiempo completo. En los casos de contrataciones a jornada parcial se subvenciona con 1.000 euros siempre y cuando se cumpla un mínimo del 50% de la (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a les empreses i entitats empresarials que contractin persones aturades de Molins de Rei

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’Ajuntament de Molins de Rei amb la col.laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el marc del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 i, amb l’objectiu d’ajudar a les empreses i,  al mateix temps, a les persones de la vila en situació d’atur, ha aprovat les Bases específiques de les subvencions a les empreses i entitats empresarials que contractin aturats de Molins de Rei. Es subvenciona amb fins a 4.200 euros a les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones de Molins de Rei en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorga (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a las empresas y entidades empresariales que contraten personas desempleadas de Molins de Rei

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Ayuntamiento de Molins de Rei com la colaboración del Area Metropolitana de Barcelona dentro del marco del Plan Metropolitano de Soporte a las Políticas Sociales Municipales 2016-2019 i, con el objetivo de ayudar a las empresas y, al mismo tiempo, a las personas desempleadas de Molins de Rei, ha aprobado las Bases específicas de las subvenciones a las empresas y entidades empresariales que contraten personas desempleadas de Molins de Rei. Se subvenciona con hasta 4.200 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses a personas de Molins de Rei en situación de desempleo. La (...).

+ Ampliar informació


Pla d’internacionalització (Xpande)

Publicada el 29 de setembre de 2019

El programa XPANDE t’ajuda a seleccionar un mercat internacional objectiu de la teva empresa, i a estructurar un pla d’internacionalització d’accés a aquest destí. Un tècnic especialista en internacionalització de Cambra de Barcelona t’assessorarà gratuïtament durant aproximadament 80 hores per: – Conèixer el teu negoci, seleccionar i prioritzar els teus mercats-objectiu – Analitzar el teu posicionament competitiu i els diversos competidors – Definir perfils de clients potencials; segmentar-los – Analitzar l’estratègia d’entrada en aquests mercats i els canals més adients – Definir l’estratègia de màrqueting i comunicació – Dissenyar un pla de negoci, amb un calendari d’actuacions d’internacionalització – Definir el (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a persones desocupades que s’estableixin com autònomes per la posada en marxa d’una activitat econòmica

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’Ajuntament de Molins de Rei amb la col.laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el marc del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 i, amb l’objectiu d’incrementar l’ocupació efectiva per compte propi (autoocupació) de les persones aturades que ubiquin el local de la seva activitat en Molins de Rei i que hagin fet el pla d’empresa amb el Servei de Creació d’Empreses, ha aprovat les Bases específiques de les de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica. Es subvenciona amb fins a 1.000 euros per (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a personas desempleadas que se establezcan como autónomas para la puesta en marcha de una actividad económica.

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Ayuntamiento de Molins de Rei con la colaboración del Area Metropolitana de Barcelona dentro del marco del Plan Metropolitano de Suporte a las Políticas Sociales Municipales 2016-2019 i, con el objetivo de incrementar la ocupación efectiva por cuenta propia (autoocupación) de las personas desocupadas que ubiquen el local de la actividad en Molins de Rei y que hayan elaborado el plan de empresa en el Servicio de Creación de Empresas, ha aprobado las Bases especificas de las subvenciones a las personas desempleadas que se establecen como autónomas, para la puesta en marcha de una actividad económica. Se subvencionará con hasta 1.000 euros (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei de les quotes del RETA a las persones desocupades que s’estableixin com a autònoms

Publicada el 29 de setembre de 2019

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila, i per aquest motiu s’ha aprovat la quarta convocatòria de les Bases reguladores de subvencions de les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) a les persones desocupades que s’estableixen com a autònomes, desprès de la bona acollida que ha tingut les tres convocatòries anteriors. En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà per cada nova alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els 6 (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei de las cuotas del RETA a las personas desempleadas que se establezcan como autónomos

Publicada el 29 de setembre de 2019

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei se continúa impulsando la reactivación económica de la ciudad. Por este motivo, se ha aprobado la cuarta convocatoria de las bases reguladoras de subvenciones de las cuotas mensuales del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) a las personas desempleadas que se establecen como autónomas, después de la buena acogida que han tenido las tres convocatorias anteriores. En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará por cada nueva alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social hasta el 100% de la cuota mensual a pagar durante (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/es o socis o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals per l’exercici 2017

Publicada el 29 de setembre de 2019

Els requisits de les persones que s’incorporin com a socis o sòcies treballadors/res o com a socis o sòcies de treball, que queden recollits en forma de declaració en la sol·licitud, són els següents: – Les persones desocupades que s’incorporin com a socis o sòcies treballadors/ores o com a socis o sòcies de treball hauran d’estar inscrites a la corresponent oficina d’ocupació com a demandant d’ocupació. – La incorporació de la persona sòcia treballadora o sòcia de treball s’ha d’haver produït des del 17 de juliol de 2016 i fins el 30 de juny de 2017. – La incorporació de (...).

+ Ampliar informació


Anunci de l’aprovació inicial de les Bases específiques de la convocatòria de subvencions a les persones aturades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data 26 de gener de 2017, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions a les persones aturades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica. Es sotmet l’expedient a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el BOPB, a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al•legacions que estimin oportunes. La consulta de l’expedient es podrà realitzar a (...).

+ Ampliar informació


Anunci de l’aprovació inicial de les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions a empreses i entitats empresarials per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data 26 de gener de 2017, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions a empreses i entitats empresarials per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei. Es sotmet l’expedient a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el BOPB, a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al•legacions que estimin oportunes. La consulta de l’expedient es podrà realitzar a les dependències (...).

+ Ampliar informació


Anunci de l’aprovació inicial de les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a les persones desocupades que s’estableixin com a autònoms

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data 26 de gener de 2017, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a les persones desocupades que s’estableixin com a autònoms. Es sotmet l’expedient a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el BOPB, a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al•legacions que estimin oportunes. La consulta de l’expedient es podrà (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a les empreses que contractin aturats de Molins de Rei

Publicada el 29 de setembre de 2019

El 22 de juliol de 2016 es van aprovar definitivament les bases de la subvenció a les empreses que contractin aturats de Molins de Rei. El dia 2 d’agost es va publicar la convocatòria a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”. Aquesta subvenció té per objectiu d’ajudar a les empreses i, al mateix temps, a les persones de la vila en situació d’atur. Es subvenciona amb fins a 2.400 euros les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones de Molins de Rei en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorga a les empreses que (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a las empresas que contraten personas desempleadas de Molins de Rei

Publicada el 29 de setembre de 2019

El 22 de julio de 2016 se aprobaron definitivamente las bases de la subvención a las empresas que contraten personas desempleadas de Molins de Rei. El día 2 de agosto se publicó la convocatoria en la “Base de Datos Nacional de Subvencionas”. Está subvención tiene por objetivo ayudar a las empresas y, al mismo tiempo, a las personas desempleadas de Molins de Rei, el Ayuntamiento ha prorrogado la convocatoria de subvenciones a las empresas que contraten personas desempleadas de Molins de Rei. Se subvenciona con hasta 2.400 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes

Publicada el 29 de setembre de 2019

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila. Per aquest motiu, s’ha aprovat la tercera convocatòria de les Bases reguladores de subvencions a les persones desocupades que s’estableixen com autònomes, per la posada en marxa d’una activitat econòmica, després de la bona acollida que han tingut les dues convocatòries anteriors per part dels emprenedors. En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà per cada nova alta en el Regim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els 6 primers mesos un cop deduïdes les (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a las personas desempleadas que se establezcan como autónomos

Publicada el 29 de setembre de 2019

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei se continúa impulsando la reactivación económica de la ciudad. Por este motivo, se ha aprobado la tercera convocatoria de las Bases reguladoras de subvenciones a las personas desempleadas que se establecen como autónomos, para la puesta en marcha de una actividad económica, después de la buena acogida que han tenido las dos convocatorias anteriores por parte de los emprendedores. En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará por cada nueva alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social hasta el 100% de la cuota mensual a pagar (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a les empreses que contractin aturats de Molins de Rei

Publicada el 29 de setembre de 2019

Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses i, al mateix temps, a les persones de la vila en situació d’atur, l’Ajuntament ha impulsat una nova línia de subvencions que han quedat aprovada definitivament. Concretament, l’Ajuntament de Molins de Rei amb el finançament de la Diputació de Barcelona subvencionarà amb fins a 3.000 euros les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones de Molins de Rei en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorgarà a les empreses que facin contractes a temps complert. En els casos de contractacions a jornada parcial es subvencionarà amb 1.500 euros sempre (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/es o socis o sòcies de treball a cooperatives i societats laboralsSubvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/es o socis o sòcies de treball a cooperatives i societats

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquest programa és subvencionar la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral, inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu. Els imports de les subvencions son els següents: • Per a nova creació: Per incorporació de socis d’entre 30 i 44 anys: 3.000; per menors de 30 anys i 45 anys o més: 5.000; per dones : 5.500; i per persones amb discapacitat: 7.000. • Per a consolidació: Per incorporació de socis d’entre 30 i 44 anys: 2.000; per menors de 30 anys i 45 anys o (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals de la Línia Capitalcoop

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquesta Ordre és regular el procediment de concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals, amb seu social o centre de treball a Catalunya, de la Línia Capitalcoop. Línia 1: Aportació monetària de capital social, no remunerada. Línia 2: Interessos de préstec per l’aportació monetària de capital social no remunerada. Beneficiaris Podran sol·licitar les subvencions de la línia 1 les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin fet una aportació de capital social a l’empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no (...).

+ Ampliar informació


Ajuts les empreses industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya, o bé les empreses industrials i de serveis relacionats de nova implantació

Publicada el 29 de setembre de 2019

Empreses beneficiàries: Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya, o bé les empreses industrials i de serveis relacionats de nova implantació. Tipologia dels projectes objecte de finançament i despeses subvencionables: Seran elegibles els projectes d’inversió i desenvolupament industrial que comportin una despesa mínima de 5 milions d’euros en el cas de grans empreses, o d’1,5 milions en el de les pimes, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents: a) L’increment o el manteniment de la capacitat productiva. b) La creació o el manteniment (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores línia subvencions nuclis recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin realització activitats recerca industrial i desenvolupament experimental

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és obrir les convocatòries per a l’any 2016 i aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental. Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les empreses (veure el punt 8 del glossari) que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta d’autònoms en (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores dels Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització

Publicada el 29 de setembre de 2019

Regular la concessió dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització, que preveu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la Internacionalització realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. Beneficiaris Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que no exportin més del 15% de la seva facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica. El termini per (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes

Publicada el 29 de setembre de 2019

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila. Per aquest motiu, s’ha aprovat la segona convocatòria de les Bases reguladores de subvencions a les persones desocupades que s’estableixen com autònomes, per la posada en marxa d’una activitat econòmica, després de la bona acollida que va tenir la primera convocatòria per part dels emprenedors. En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà per cada nova alta en el Regim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els 6 primers mesos un cop deduïdes les subvencions (...).

+ Ampliar informació


Programa de Garantia Juvenil – Línia B

Publicada el 29 de setembre de 2019

Els ajuts (Línia B) consisteixen en una subvenció a les d’empreses i entitats de l’economia social i cooperativa que contractin joves inscrits a la Garantia Juvenil durant un mínim de 6 mesos. L’ajut és l’equivalent al salari mínim mensual durant un mínim de 6 mesos i un màxim de 12 (fins a 9.080 euros). Els joves contractats han de complir amb els Requisits del programa de la Garantia Juvenil i constar-hi inscrits amb anterioritat a la formalització del contracte. Enllaç inscripció al Programa Garantia Juvenil Poden optar-hi les cooperatives, societats laborals, mutualitats, centres especials de treball, empreses d’inserció i associacions i fundacions que (...).

+ Ampliar informació


Pròrroga subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a les empreses que contractin aturats de Molins de Rei

Publicada el 29 de setembre de 2019

Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses i, al mateix temps, a les persones de la vila en situació d’atur, l’Ajuntament ha prorrogat la convocatòria de subvencions a les empreses que contractin aturats de Molins de Rei. L’Ajuntament de Molins de Rei amb el finançament de la Diputació de Barcelona subvenciona amb fins a 3.000 euros les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones de Molins de Rei en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorga a les empreses que facin contractes a temps complert. En els casos de contractacions a jornada parcial es subvenciona amb (...).

+ Ampliar informació


Prórroga subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a las empresas que contraten personas desempleadas de Molins de Rei

Publicada el 29 de setembre de 2019

Con el objetivo de ayudar a las empresas y, al mismo tiempo, a las personas desempleadas de Molins de Rei, el Ayuntamiento ha prorrogado la convocatoria de subvenciones a las empresas que contraten personas desempleadas de Molins de Rei. El Ayuntamiento de Molins de Rei con la financiación de la Diputació de Barcelona subvenciona hasta 3.000 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses a personas de Molins de Rei en situación de desempleo. La subvención máxima se otorga a las empresas que hagan contratos a tiempo completo. En los casos de contrataciones a jornada parcial (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores d’ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat 2016

Publicada el 29 de setembre de 2019

Regular l’atorgament dels ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat. Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/2232/2016, de 3 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat (DOGC núm. 7222 de 7.10.2016). El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes de des l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

+ Ampliar informació


Futur Impact – Turisme Responsable i Accessible

Publicada el 29 de setembre de 2019

B-Ready és el un programa d’acceleració i finançament de startups d’alt impacte social que té per objectiu ajudar a incrementar el volum de vendes, establir aliances estratègiques amb grans empreses i aconseguir el finançament necessari per impulsar el startup. Es tracta d’un projecte “d’acceleració d’empreses turístiques” que busca empreses noves en el sector turístic amb compromís de responsabilitat social i mediambiental per poder formar-les, orientar-les i aconseguir finançament. Termini presentació, s’ha ampliat la convocatòria fins el 16 de maig.

+ Ampliar informació


Noves convocatòries europees – SME Instrument

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’SME Instrument és un programa de la Comissió Europea que ofereix subvencions a fons perdut a les pimes amb projectes innovadors de gran impacte i amb un alt potencial de creixement internacional. L’SME Instrument compta amb un pressupost de 3.000 M€ per al període 2014-2020, repartit en convocatòries periòdiques que s’obren cada 3 mesos aproximadament. A diferència de la majoria de convocatòries de l’Horitzó 2020 (el programa marc en el qual s’emmarca l’SME Instrument), l’SME Instrument permet a les pimes presentar els seus propis projectes i fer-ho de manera individual, sense necessitat de formar consorci. La Comissió Europea planteja dues fases (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores dels Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització

Publicada el 29 de setembre de 2019

Els Cupons a la Internacionalització són ajuts que les empreses podeu sol·licitar a ACCIÓ i destinar-los a posar en marxa projectes d’iniciació a l’exportació. Beneficiaris Aquest programa d’ajuts està dirigit a empreses que encara no exportin o que exportin fins a un màxim del 15% de la seva facturació, és a dir, empreses amb poca experiència exportadora o que encara no han exportat mai. El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 30 de desembre de 2015, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

+ Ampliar informació


Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

Publicada el 29 de setembre de 2019

Concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial, subjecte a les bases publicades a l’Ordre EMO/217/2015, de 8 de juliol. Poden ser beneficiàries les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que, de forma preferent, compleixin tres dels sis criteris següents: a) Les empreses que comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o en el moment de la formalització de l’operació, i sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial. b) Les empreses amb un centre de producció de menys de (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores d’ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (MERCAT)

Publicada el 29 de setembre de 2019

Podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les empreses joves i innovadores amb establiment operatiu a Catalunya impulsades per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya (centres CERCA) per llançar al mercat els resultats de la seva recerca i coneixement. Les empreses beneficiàries hauran de complir els requisits següents: a) Ser pimes no cotitzades, d’acord amb la definició de pime de la normativa europea. b) Estar registrades des de fa cinc anys com a màxim. Si no estan obligades a registrar-se, el període de cinc anys comença a comptar des que han iniciat la seva activitat econòmica o (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores per la concessió de subvencions incorporació socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals

Publicada el 29 de setembre de 2019

Es considera subvencionable la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o una societat laboral inclosos en algun dels col·lectius següents: a) Persones desocupades. b) Treballadors/ores vinculats/ades a l’empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal. La incorporació haurà de suposar el manteniment o un increment d’ocupació respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis o sòcies pels quals es percep la subvenció. Als efectes del càlcul de l’increment d’ocupació es tindran en compte el nombre de socis o sòcies treballadors/ores o de (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per incentivar la prevenció dels residus industrials

Publicada el 29 de setembre de 2019

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes següents: Classe A. Projectes de prevenció i valorització en origen dels residus industrials. Modificació dels processos i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte: A1. La prevenció dels residus generats en el mateix procés productiu. A2. El reciclatge en origen dels residus generats en el mateix procés productiu. Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental aplicats en el camp de l’ecodisseny i la prevenció dels residus i la valorització en origen dels residus industrials. Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden (...).

+ Ampliar informació


Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, i es fa pública la convocatòria corresponent per a la línia Emprèn 2015

Publicada el 29 de setembre de 2019

Podran ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts les persones emprenedores, els autònoms que estiguin donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, les micro i les petites empreses i, en determinades activitats dels àmbits del comerç i dels serveis, les mitjanes empreses, totes elles amb seu social o centre de treball a Catalunya, que estiguin legalment constituïdes, d’alta a l’activitat i inscrites als registres corresponents. A efectes d’aquests bases, es consideren emprenedores les persones físiques que no estiguin constituïdes com a treballadores autònomes, sempre que acreditin haver demanat l’alta al Cens d’activitats econòmiques, mitjançant la presentació a Hisenda (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores dels Ajuts del Programa de Cupons a la Innovació

Publicada el 29 de setembre de 2019

Programa que preveu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la Innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. Aquest Programa està format per tres categories d’ajut: •    Cupons de tecnologia: Destinats a millorar el posicionament tecnològic d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis tecnològics diferencials a proveïdors acreditats. •    Cupons d’innovació: Destinats a millorar el posicionament en innovació d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis d’innovació diferencials a proveïdors acreditats. •    Cupons d’ecoinnovació: Destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis d’ecoinnovació (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores del programa Forma i Insereix, i s’obre convocatòria línia 1, adreçada a empreses al 2015

Publicada el 29 de setembre de 2019

Modificació de les bases de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa Forma i Insereix, i s’obre la convocatòria de la línia 1, adreçada a empreses, per al 2015. Objecte 1.1 Modificar les bases 1, 2, 3, 4, 12, 13 i 16 de l’annex 1, els punts 5 i 6 de l’annex 2, i l’apartat de despeses no subvencionables de l’annex 5 de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Insereix per a l’any 2014 (FI (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores de la línia d’ajuts a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental locals i internacionals que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és regular la línia d’ajuts a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental locals i internacionals que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental.

+ Ampliar informació


Bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa d’Internacionalització Agrupada

Publicada el 29 de setembre de 2019

Es consideren subvencionables les actuacions dirigides a potenciar l’agrupació i cooperació entre empreses, mitjançant acords de cooperació o de col·laboració, per a la internacionalització dels seus productes o serveis amb l’execució d’actuacions d’una durada mínima d’1 any en mercats definits a la sol·licitud i amb un mateix objectiu. Beneficiaris: –    Pels projectes duts a terme a través de la creació d’un grup de cooperació empresarial, es consideren beneficiàries les empreses amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya que tinguin una facturació superior als 100.000 euros o un volum d’exportació superior a 60.000 euros l’any anterior al de la (...).

+ Ampliar informació


Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social

Publicada el 29 de setembre de 2019

Aquesta línia d’ajuts té la finalitat de facilitar el crèdit a les empreses de l’economia social: a) Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa, incloent-hi les agràries b) Les societats laborals c) Les federacions de cooperatives d) Les societats agràries de transformació e) Les empreses d’inserció, els centres especials de treball, i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social f) Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de (...).

+ Ampliar informació


Línia Emprenedors, Autònoms i Comerços

Publicada el 29 de setembre de 2019

Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses. Línia d’emprenedors, autònoms i comerços. S’ha ampliat el termini de sol·licituds fins el proper 27 de febrer. La data límit per a la formalització del préstec queda fixada per al 21 de maig de 2015.

+ Ampliar informació


Bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa de Missions Internacionals

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts del Programa de Missions Internacionals. Poden ser beneficiàries d’aquest programa, com a organitzadores o coorganitzadores, les associacions empresarials, els col·legis professionals, les organitzacions patronals i les fundacions representatives de col·lectius empresarials l’activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització, i, com a participants en la missió, les empreses amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya i les fundacions representatives de col·lectius empresarials que tinguin dins dels seus objectius la promoció internacional de les empreses i l’activitat de les quals es desenvolupi (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores d’ajuts per a la coordinació i lideratge d’actuacions destinades a la dinamització i estructuració de potencials comunitats RIS3CAT

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts per a la coordinació i lideratge d’actuacions destinades a la dinamització i estructuració de potencials comunitats RIS3CAT. El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 29 de desembre de 2014.

+ Ampliar informació


Bases reguladores dels ajuts del Programa d’Inversió Directa a l’Exterior

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts del programa d’Inversió Directa a l’Exterior. L’objecte d’aquest ajut és fomentar i afavorir la realització de projectes d’inversió permanent (tant comercial com productiva) a l’exterior, que representin el primer establiment de l’empresa al país de destinació de la inversió o bé l’obertura d’un nou centre de treball, i que permetin incrementar la seva competitivitat global. El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 29 de desembre de 2014.

+ Ampliar informació


Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives i es fa pública la convocatòria per a l’any 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives. Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les federacions de cooperatives de Catalunya i la Confederació de Cooperatives de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar des del mateix dia de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC (fins el dia 30 de novembre). La quantia màxima d’aquesta línia de subvenció serà de 300.000,00 euros per beneficiari.

+ Ampliar informació


Bases reguladores dels ajuts del Pla Esprint del Programa Start-Up Catalonia

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts Pla Esprint del Programa Start-Up Catalonia L’objectiu del Pla és impulsar el creixement accelerat d’empreses innovadores de menys de 5 anys amb alt potencial de creixement, un model de negoci provat i un equip compromès amb el creixement de l’empresa a través de l’acompanyament i professionalització dels equips emprenedors. Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses de creació recent i reempreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis, que estiguin en coherència amb els 7 àmbits estratègics prioritaris per a la política industrial catalana definits (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores dels ajuts del Programa Emprenedoria Corporativa

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objectiu del programa és impulsar i donar suport al desenvolupament de nous projectes empresarials que sorgeixin com a conseqüència de la cerca de sinèrgies entre empreses consolidades en el mercat i investigadors, emprenedors, start-ups, micropimes, EBT’s i petites empreses. Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les universitats, fundacions públiques i privades i les petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya en alguna de les formes jurídiques següents: empresari individual, societat civil privada, comunitat de bens, societat de responsabilitat limitada, societat limitada nova empresa, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa. El termini és fins el 30 de desembre de 2014.

+ Ampliar informació


Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals per l’any 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

Regula la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals per l’any 2014. Les entitats beneficiàries són cooperatives i societats laborals. Es considera subvencionable la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o una societat laboral inclosa en algun dels col·lectius següents: a) Persones desocupades. b) Treballadors/ores vinculats/ades a l’empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal. El termini finalitzar el 31 d’octubre de 2014.

+ Ampliar informació


Segona convocatòria dels ajuts del Programa Empresa Exporta i del Programa d’Iniciació a l’Exportació per a l’any 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

Mitjançant la Resolució EMO/784/2014, de 28 de març (DOGC núm. 6602 de 11.4.2014), es van aprovar les bases reguladores dels ajuts del Programa Empresa Exporta i del Programa d’Iniciació a l’Exportació i es va obrir la convocatòria per a l’any 2014. Beneficiaris: empreses amb ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya, que en l’exercici anterior no hagin exportat o bé hagin exportat un màxim del 15% del seu volum de facturació i que tinguin un màxim de 50 treballadors. Queden fora d’aquesta línia d’ajuts: a) Empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles. b) Empreses que operen en el sector (...).

+ Ampliar informació


http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=665766&language=ca_ES

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Programa Expansiona’t té com a objectiu afavorir el creixement de la petita i mitjana empresa (PIME) mitjançant l’assessorament expert i acompanyament en els diferents àmbits que incideixen en la competitivitat de l’empresa per tal que aquesta professionalitzi la seva gestió, innovi, esdevingui exportadora regular i aconsegueixi incrementar els seus resultats en termes de facturació, exportació i nombre de treballadors. Els beneficiaris són petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis i que no siguin de creació recent; facturin un mínim de 1 milió d’euros i un màxim de 50 milions d’euros; tinguin un mínim (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores del Programa de Bons Tecnològics (Programa Tecnobons)

Publicada el 29 de setembre de 2019

Aquests ajuts tenen com a principal objectiu millorar el posicionament tecnològic d’empreses de petita dimensió amb escassa o nul.la experiència en la contractació de serveis tecnològics diferencials facilitant l’accés a la contractació de proveïdors tecnològics avançats, tal com es defineixen a la base 3 d’aquest annex. Els Tecnobons pretenen ser un mitjà àgil que permeti a empreses de petita dimensió amb poca experiència en l’adquisició de serveis tecnològics diferencials, donar els primers passos per innovar tecnològicament en els seus productes i/o serveis i/o establir col·laboracions tecnològiques de valor afegit amb proveïdors tecnològics avançats. El termini és fins el dia 29 de desembre de 2014, o fins a (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l’incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d’inserció per part de les empreses i les entitats col·laboradores d’inserció i projectes d’autoocupació 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l’incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d’inserció per part de les empreses i les entitats col·laboradores d’inserció i projectes d’autoocupació 2014. Poden ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les empreses i les entitats col·laboradores d’inserció i les persones destinatàries de l’RMI que presentin un projecte d’autoocupació. El termini finalitzar el 15 d’octubre de 2014.

+ Ampliar informació


Bases reguladores de les subvencions per al finançament dels interessos per a la capitalització de cooperatives i societats laborals convocatòria 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

Aquesta línia de subvenció te com objectiu enfortir les empreses, a través de les aportacions de capital dels socis de les cooperatives i societats laborals. Va dirigit a les persones físiques o jurídiques, que siguin socis o sòcies, o bé, que s’incorporin com a sòcies a una cooperativa o una societat laboral, que hagin subscrit un préstec per a fer una nova aportació a capital social no retribuïda. El termini finalitzar el 30 d’octubre de 2014.

+ Ampliar informació


Bases reguladores del Programa pilot de formació professional Aprenent i treballant del Servei d’Ocupació de Catalunya

Publicada el 29 de setembre de 2019

Regula la concessió de subvencions públiques destinades a la realització del Programa pilot de formació professional “aprenent i treballant” del Servei d’Ocupació de Catalunya, desenvolupat mitjançant el contracte per a la formació i l’aprenentatge i formació acreditable, entenent aquesta formació professional com l’activitat inherent a aquest tipus de contracte. Poden participar en aquesta convocatòria com a entitats promotores: – Organitzacions empresarials sectorials o intersectorials. – Centres de formació professional. – Empreses amb projectes de formació professional que incloguin un mínim de 5 persones destinatàries i un màxim de 20. – Les entitats locals o els organismes dependents d’aquestes amb competències en polítiques actives (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes

Publicada el 29 de setembre de 2019

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei amb l’objectiu d’impulsar la reactivació econòmica de la vila, s’han aprovat les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions a les persones desocupades que s’estableixen com autònomes, per la posada en marxa d’una activitat econòmica. En el marc d’aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà per cada nova alta en el Regim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els 6 primers mesos un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte i fins el 50% de la quota mensual a pagar els 6 mesos següents un (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia a l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució i finalitza el dia 20 de juny de 2014, a excepció del Programa 7 (Per a la transmissió d’empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament), que es podran presentar fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa establert a l’article 4.1, amb el límit màxim del 31 de desembre de 2014

+ Ampliar informació


Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

Publicada el 29 de setembre de 2019

Concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial, subjecte a les bases publicades a l’Ordre EMO/223/2013, de 16 de setembre. El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins el 31 de desembre 2014 o fins exhaurir el presssupost.

+ Ampliar informació


Bases reguladores d’ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

Regular l’atorgament dels ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat. S’entenen com a projectes de reforç de la competitivitat, els següents o projectes anàlegs: la creació d’entorns d’aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunt; projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió, financer i/o operacional dels negocis del clúster o professionalització de clúster mànagers. El termini per poder sol·licitar l’ajut és des del 30 d’abril al 30 de maig de 2014.

+ Ampliar informació


Línia Emprenedors, Autònoms i Comerços 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses. Línia d’emprenedors, autònoms i comerços per a l’any 2014. El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins el 31 de desembre 2014 o fins exhaurir el presssupost.

+ Ampliar informació


Bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa de Missions Internacionals, per l’any 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

Els beneficiaris d’aquests ajuts són les associacions empresarials, col·legis professionals, organitzacions patronals i les fundacions representatives de col·lectius empresarials l’activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització, i, com a participants en la missió, les empreses amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya i les fundacions representatives de col·lectius empresarials que tinguin dins dels seus objectius la promoció internacional de les empreses i l’activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització. Despeses subvencionables: a) Les incloses dins d’una bossa de (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores dels ajuts del Programa Expansiona’t, per l’any 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Programa Expansiona’t té com a objectiu afavorir el creixement de la petita i mitjana empresa (PIME) mitjançant l’assessorament expert i acompanyament en els diferents àmbits que incideixen en la competitivitat de l’empresa per tal que aquesta professionalitzi la seva gestió, innovi, esdevingui exportadora regular i aconsegueixi incrementar els seus resultats en termes de facturació, exportació i nombre de treballadors. Els beneficiaris són petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis i que no siguin de creació recent. S’entén per empresa de creació recent la que s’hagi constituït, com a (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa Empresa Exporta i del Programa d’Iniciació a l’Exportació, per a l’any 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

Els beneficiaris són empreses amb ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya, que en l’exercici anterior no hagin exportat o bé hagin exportat un màxim del 15% del seu volum de facturació i que tinguin un màxim de 50 treballadors. Queden fora d’aquesta línia d’ajuts: a) Empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles. b) Empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents: – Quan l’import de l’ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa d’Internacionalització Agrupada

Publicada el 29 de setembre de 2019

Els beneficiaris són projectes duts a terme a través de la creació d’un grup de cooperació empresarial (empreses amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya que tinguin una facturació superior als 100.000 euros o un volum d’exportació superior a 60.000 euros l’any anterior al de la sol·licitud) o les Agrupacions d’Interès Econòmic i les cooperatives de serveis sense ànim de lucre que compleixin els requisits establerts a la base 2.5. El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 11 de juny de 2014.

+ Ampliar informació


Bases reguladores línia ajuts en forma d’avals financers, tècnics i econòmics, per contribuir, en el seu finançament, a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals catalanes i les seves federacions 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’ajut consisteix en la subscripció del 4% de l’import de l’aval financer i econòmic, i de l’1% en cas de l’aval tècnic, en forma de capital de l’empresa Avalis de Catalunya, SGR, i respon a la subscripció de capital obligatòria que han de realitzar els sol·licitants de l’aval per formar part de la societat de garantia recíproca. Objecte de l’aval: – Aval financer: Préstecs destinats a projectes d’inversió en actiu fix així com, el refinançament de passius, la compra de mercaderies i el circulant en general. (Queden excloses les inversions vinculades a promocions immobiliàries). – Aval tècnic: Operacions de riscos (...).

+ Ampliar informació


Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social

Publicada el 29 de setembre de 2019

Línia de finançament d’economia social i cooperativa. Ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses socials. Es tracta d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social. Els crèdits es poden destinar a les tipologies de projectes següents: – préstecs per al finançament d’inversió en actius fixos, immobilitzat material o immaterial – préstecs per a capitalització d’empreses – préstecs per a necessitats de circulant – préstecs per a compromisos de pagament per a contractes del sector públic. El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 31/14.

+ Ampliar informació


Préstec i+i+i

Publicada el 29 de setembre de 2019

Préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament del circulant i inversions d’empreses que realitzen projectes d’innovació, internacionalització i industrialització. Termini: Fins el 31 de desembre del 2014.

+ Ampliar informació


Subvencions per fomentar l’ús de la llengua catalana

Publicada el 29 de setembre de 2019

La Direcció General de Política Lingüística dóna suport a projectes de foment de l’ús de la llengua catalana a través de línies de subvenció. Més informació a l’enllaç.

+ Ampliar informació


Convocatòria programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

Publicada el 29 de setembre de 2019

Ajuts per a la realització de projectes d’inversió realitzats a Catalunya que es considerin d’alt impacte. Es consideraran projectes d’alt impacte els projectes tant d’empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses no establertes, amb projectes d’inversió vinculats als següents tipus de projectes: a) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes. b) Projectes de creació d’ocupació dels següents tipus: – Centres de Serveis, – Centres de decisió d’àmbit supraregional, – Projectes Industrials, – Centres Logístics, – Centres de R+D+i Més informació a l’enllaç Termini: Fins el 19 de desembre de 2013

+ Ampliar informació


Línia Emprenedors, Autònoms i Comerços

Publicada el 29 de setembre de 2019

Línia de préstecs o lísings adreçada a emprenedors, autònoms, microempreses i/o comerços per finançar els seus projectes d’inversió o circulant. El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins el 31 de desembre 2013.

+ Ampliar informació


Nova línia d’incentius 2013 adreçada a nova línia d’incentius adreçada a impulsar la dinamització del comerç, els serveis, l’artesania i la moda

Publicada el 29 de setembre de 2019

La Generalitat posa en marxa una nova línia d’incentius adreçada a impulsar la dinamització del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, tant en la vessant col·lectiva de les associacions i sectors agrupats de comerciants, serveis, l’artesania i moda i la consolidació de l’associacionisme, com per facilitar a les empreses catalanes la seva participació en els esdeveniments firals a nivell nacional com internacional, per poder donar a conèixer els seus productes i serveis i aconseguir una millora en la seva comercialització. El termini per presentació de sol·licituds s’inicia el 5 de setembre i finalitza l’11 d’octubre de 2013. Més informació (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a la Innovació per a empreses – Transnacionals Eranet (Transport)

Publicada el 29 de setembre de 2019

Ajuts a projectes en forma de Nuclis d’Innovació Tecnològica destinats a incentivar la realització de projectes de R+D amb component internacional en el sector del Transport. Termini: fins el 4 de novembre de 2013. Servei d’Informació i Assessorament Empresarial: 93 476 72 06 o info@acc10.cat

+ Ampliar informació


Ajuts a la Innovació per a empreses – Transnacionals Eranet (Manunet)

Publicada el 29 de setembre de 2019

Ajuts a projectes en forma de Nuclis d’Innovació Tecnològica destinats a incentivar la realització de projectes de R+D amb component internacional en el sector del manufacturing. Servei d’Informació i Assessorament Empresarial: 93 476 72 06 o info@acc10.cat

+ Ampliar informació


Premis a la Iniciativa Comercial

Publicada el 29 de setembre de 2019

Els Premis a la Iniciativa Comercial premien i reconeixen totes aquelles iniciatives relacionades amb el món del comerç i dels serveis que s’hagin distingit per ser innovadores, millorar el valor afegit en l’acte de compra, promocionar els establiments de proximitat, els seus territoris o sectors o que hagin desenvolupat actuacions d’especial notorietat.

+ Ampliar informació


Premis de la Generalitat de Catalunya als Establiments Comercials Centenaris

Publicada el 29 de setembre de 2019

Els Premis als Establiments Comercials Centenaris reconeixen la dilatada història d’aquests establiments, la seva adaptació a una realitat canviant i als constants canvis d’hàbits dels consumidors.

+ Ampliar informació


Fonts de finançament alternatiu

Publicada el 29 de setembre de 2019

En aquest document trobareu un recull d’adreces web sobre les fonts de finançament alternatiu que hi ha.

+ Ampliar informació


Ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant per empreses que realitzin projectes d’innovació i internacionalització

Publicada el 29 de setembre de 2019

Ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant per empreses que realitzin projectes d’innovació i internacionalització

+ Ampliar informació


Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social

Publicada el 29 de setembre de 2019

Aquesta línia d’ajuts té la finalitat de facilitar el crèdit a les empreses de l’economia social: societats cooperatives, societats laborals, Empreses d’Inserció i Centres Especials de Treball 2012. El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 31/12. Per a qualsevol dubte o aclariment enviar email a: cooperativa.treball@gencat.cat

+ Ampliar informació


Subvencions per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat per al foment de la igualtat efecti

Publicada el 29 de setembre de 2019

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2012.

+ Ampliar informació


Ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant per empreses

Publicada el 29 de setembre de 2019

Ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant per empreses que realitzin projectes d’innovació i internacionalització. Es tracta d’una línia de préstec en condicions preferents en forma de garanties per finançar les necessitats de circulant d’empreses en creixement i amb viabilitat empresarial. Aquesta línia complementa el Préstec i+i, que des de setembre del 2011 promouen conjuntament ACC1Ó, l’Institut Català de Finances (ICF) i diverses entitats financeres. Més informació a l’enllaç.

+ Ampliar informació


Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament d’autònoms i microempreses

Publicada el 29 de setembre de 2019

Ordre EMO/167/2012, de 13 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament d’autònoms i microempreses i s’obre la convocatòria corresponent a l’any 2012 per a la línia de finançament per a autònoms i comerços i la Resolució del del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, sobre publicació d’unes bases per a la concessió d’ajuts. Amb aquesta finalitat, el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom ha implementat aquesta línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament d’autònoms (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria 2012 d’ajudes per a entitats de caràcter local

Publicada el 29 de setembre de 2019

Ordre IET/966/2012, de 26 de abril, per la qual es convoca per a l’any 2012 la concessió d’ajudes per a entitats de caràcter local dins del Subprograma d’accions estratègiques per al foment de l’emprenedoria del Programa Emprenem Junts.

+ Ampliar informació


Nova línia d’incentius 2012 adreçada a impulsar el comerç, els serveis, l’artesania i la moda

Publicada el 29 de setembre de 2019

La Generalitat posa en marxa una nova línia d’incentius adreçada a impulsar la competitivitat i la cooperació empresarial en el comerç, els serveis, l’artesania i la moda. En total, aquesta convocatòria d’incentius destinarà una dotació de 12 milions d’euros per a la millora de la competitivitat del comerç, dels serveis, de l’artesania i de la moda, amb la finalitat d’establir un model de comerç basat en la cooperació empresarial. Més informació a l’enllaç.

+ Ampliar informació


Mesures urgents per a la reforma del mercat laboral

Publicada el 29 de setembre de 2019

Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

+ Ampliar informació


Nova convocatòria del Pla Renova’t d’enllumenat per a comerços 2012

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Pla Renova’t d’enllumenat per a comerços de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) té l’objectiu d’impulsar la substitució de les instal·lacions d’il·luminació interior dels comerços per tal de millorar l’eficiència energètica i reduir el consum d’energia. L’ajut està destinat a la substitució de l’enllumenat interior de comerços i altres establiments de cara al públic per tecnologies més eficients, i també s’aplica a la incorporació o substitució de sistemes de control i de regulació de l’enllumenat i detectors de presència. L’ajut que es pot obtenir és d’un màxim del 30% del cost elegible de la nova instal·lació o de 15.000? per sol·licitant. (...).

+ Ampliar informació


Institut Català de les Industries Culturals. Convocatòria per a la concessió de subvencions

Publicada el 29 de setembre de 2019

RESOLUCIÓ CLT/2956/2011, de 15 de desembre, per la qual es modiica la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a empreses i entitats per a l’assistència i la participació en fires, festivals i mercats internacionals.

+ Ampliar informació


Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

Publicada el 29 de setembre de 2019

RESOLUCIÓ EMO/2747/2011, de 14 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EMO/1832/2011, de 14 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte, i se’n fan públiques les convocatòries per a l’any 2011. Per mitjà de la Resolució EMO/1832/2011, de 14 de juliol (DOGC núm. 5928, de 26.7.2011), s’aproven les bases reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte, i se n’obren les convocatòries per a l’any 2011.

+ Ampliar informació


Microcrèdits socials per a persones emprenedores usuàries d’INICIA

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Departament d’Empresa i Ocupació i Microbank de La Caixa, han signat un nou conveni de col·laboració per tal d’oferir microcrèdits socials per a persones emprenedores usuàries d’INICIA. La principal novetat respecte als productes que ja teníem és que no es requeriran garanties ni avals per a la seva formalització (excepte per a persones jurídiques) Les condicions són les següents: Import màxim: 25.000 euros (amb un màxim del 95% de la inversió) Beneficiaris: Persones físiques amb un projecte d’autocupació. Professionals autònoms amb rendes fins a 60.000 euros. Persona jurídica (Microempreses amb menys de 10 treballadors i amb una facturació anual (...).

+ Ampliar informació


Ajuts i finançament d’ ACC1Ó 2012

Publicada el 29 de setembre de 2019

Us oferim un conjunt de recursos que us ajudaran a afrontar totes les fases de l’activitat internacional: iniciació, expansió i consolidació. INTERNACIONALITZACIÓ: Préstec i+i, Iniciació a l’Exportació, Incorporació de Talent per a la Internacionalització, Beques a Empreses a l’Estranger, Internacionalització Agrupada, Missions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament. INNOVACIÓ: Préstec i+i, Innoempresa ? Projectes d’Innovació, Nuclis d’innovació tecnològica ? Projectes de Recerca i Desenvolupament (R+D), Inversions empresarials d’alt impacte, Plans d’actuació d’unitats de valorització, Xarxes d’Inversors Privats, XIP, Tecnio. GESTIÓ I ESTRATÈGIA EMPRESARIAL: 360º Competitivitat.1a convocatòria: 08/03 a 12/04. 2a convocatòria: 16/04 a 28/06. 3a convocatòria: 02/07 a 11/10

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now