Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d’accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa,


Vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics, en el marc del Component 20 Pla estratègic d’impuls de la formació professional, del Pla de recuperació, transformació i resiliència (MRR) – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 723062): RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2023, per la qual s’obre la convocatòria, per als anys 2023-2024, per a la concessió de subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d’accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics, en el marc del Component 20 Pla estratègic d’impuls de la formació professional, del Pla de recuperació, transformació i resiliència (MRR) – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 723062). (gencat.cat)

A qui va dirigit?

 • A empreses, a títol individual, i que presentin programes de formació. Les empreses poden ser de titularitat de persones físiques, societats anònimes, societats de responsabilitat limitada i altres formes jurídiques admeses en dret.
 • A agrupacions d’empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, que presentin programes de formació i que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores.

(…)

Actuacions subvencionables

 

Podran ser objecte d’aquest ajut els programes de formació següents:

 1. Programes d’empreses per a la formació de les seves persones treballadores vinculades mitjançant una relació laboral i/o persones en situació d’atur, que permetin l’actualització de les seves competències professionals o l’adquisició d’altres de noves.
 2. Programes d’agrupacions d’empreses, consorcis, organismes i entitats que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores.

(…)

Les accions formatives s’han d’orientar a les actuacions incloses al Pacte Nacional per a la Indústria i als onze sectors estratègics següents contemplats al Pla de Modernització de la Formació Professional:

 • Nova tecnologia avançada de la informació.
 • Màquines-eina automatitzades i robòtica.
 • Equips aeronàutics.
 • Equips de transport ferroviari modern.
 • Vehicles basats en energia i equips nous.
 • Maquinària agrícola.
 • Nous materials.
 • Biofarmàcia i productes mèdics avançats.
 • Cadena de consum: Fabricants i distribuïdors.
 • Hostaleria i turisme.
 • Serveis d’atenció a persones.

Quantia

La quantia individualitzada de la subvenció serà el resultat del sumatori dels imports de cada mòdul de formació, que tenen un import fix mínim de 245€ per persona formada, per a la formació de 30 hores, i un import màxim de 549€ per persona formada, per als mòduls formatius que assoleixin les 60 hores de formació.

L’atorgament mínim per sol·licitud és de 5.000 euros.

(…)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 28 d’octubre de 2023 i finalitzarà el dia 10 de novembre del 2023 a les 14:00 hores.

Les actuacions subvencionables s’han d’iniciar a partir de l’atorgament de l’ajut, previst pel mes de desembre de 2023, i han de finalitzar com a molt tard el 31 de desembre de 2024.

Compartir:
Buy now