Ajuts, subvencions i finançament

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial

Disponible fins el dia 30/12/2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de préstecs compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès), destinades a finançar projectes d’inversió i desenvolupament industrial que impliquin:

  • la digitalització de la indústria
  • la inversió industrial amb impacte significatiu
  • la transformació del sector de l’automoció

Trobareu els requisits i les condicions dels préstecs quan accediu a l’opció de ‘Sol·licitar el préstec‘, a l’apartat de requisits.

Podran ser beneficiaris d’aquesta línia de préstecs:

  • Empreses industrials i de serveis a la producció.
    Queden excloses aquelles empreses industrials incloses en les divisions 10, 11 i 12 de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE), és a dir indústries de productes alimentaris, de fabricació de begudes i indústries del tabac.
  • Empreses industrials i de serveis a la producció de nova implantació.
    Les empreses de serveis a la producció hauran d’acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.

El termini de sol·licitud restarà obert fins a les 14:00h del 30 de desembre de 2024 o fins que s’exhaureix el pressupost.

Podeu trobar tota la informació sobre aquesta convocatòria i del procediment de sol·licitud mitjançant la web de l’Institut Català de Finances (ICF).

Compartir:
Buy now