Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a l’any 2022 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE


Les mesures de foment del treball autònom que regula aquesta convocatòria consisteixen en la subvenció d’un import fix de fins a 13.510,00 euros per a cada jove que es doni d’alta com a treballador/a autònom de manera ininterrompuda en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), en el règim especial de treballadors del mar, en el règim especial de treballadors de la mineria del carbó o en la mutualitat del col·legi professional corresponent, durant un període de 12 mesos per garantir un ingrés mínim al treballador/a autònom a l’inici de la seva activitat econòmica.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors o treballadores autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) i estiguin desocupats/des en el moment d’iniciar l’activitat com a treballadors o treballadores autònoms i que, prèviament, compleixin els requisits establerts a les bases reguladores. Entre d’ells estar inscrita com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, fins al dia anterior a la data d’inici d’activitat com a treballador o treballadora autònom o bé estar donada d’alta al registre del Programa de garantia juvenil en situació d’«inscrit beneficiari» el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins a les 15:00h del dia 10 de gener de 2022.

 

En aquest enllaç trobareu el detall de la subvenció, i  per acollir-se aquesta subvenció les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web Canal Empresa.

Des de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa estem a la vostra disposició per qualsevol dubte al correu electrònic empresa@molinsderei.cat  o al  93.680.02.97, horari de 9h a 14h, dies laborals.

Compartir:
Buy now