Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC), de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D


Aquest ajut va dirigit a: 

  • Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i que com a mínim tinguin 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
  • Desenvolupadores de tecnologia acreditades TECNIO, que apareixen al moment de presentar la sol·licitud al web d’ACCIÓ – TECNIO (més informació).

Quins són els requisits específics?

– Projectes d’RD hauran de ser entre, almenys:

o una empresa amb establiment operatiu a Catalunya
o un desenvolupador de tecnologia acreditat TECNIO

– Líder del projecte haurà de ser una empresa, que actuarà com a interlocutor.
– L’Acord de col·laboració s’haurà de presentar a ACCIÓ màxim el 30 d’abril de 2021 per part dels projectes amb Resolució
positiva.
– Els projectes han de tenir una despesa subvencionable acceptada entre 50.000,00 euros i 200.000,00 euros.
– La despesa assumida per la/les empreses beneficiàries no podrà superar el 70%.
– La despesa assumida per l’acreditat TECNIO no podrà superar el 50%.

Més informació

Bases

Compartir:
Buy now