Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents

Disponible fins el dia 30/04/2024

Startup Capital és un ajut directe per a startups tecnològiques emergents amb tecnologia innovadora pròpia que necessiten finançament per portar a terme les fases inicials del negoci, desenvolupar el seu producte o servei i validar el model de negoci per arribar al mercat.

Beneficiaris : Aquest ajut es dirigeix a startups tecnològiques amb establiment operatiu a Catalunya que han d’estar constituïdes mínim un dia abans de la publicació de la convocatòria al DOGC i no poden superar els 18 mesos de vida en el moment de fer la sol·licitud. Les empreses beneficiàries han de tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.

Quantia :La intensitat de l’ajut serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 99.000,00 euros per projecte. Amb un ajut en espècies, valorat amb 1.000 euros, que comporta l’assessorament d’un/a mentor/a acreditats d’empreses emergents (start-up) acreditat per ACCIÓ.

Pressupost :La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 2.000.000,00 euros.

Termini: Des de les 09:00 hores del 21 de març fins a les 14:00 hores del dia 30 de d’abril de 2024.

Més informació fent clic aquí

Compartir:
Buy now