Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa de Missions Internacionals, per l’any 2014


Els beneficiaris d’aquests ajuts són les associacions empresarials, col·legis professionals, organitzacions patronals i les fundacions representatives de col·lectius empresarials l’activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització, i, com a participants en la missió, les empreses amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya i les fundacions representatives de col·lectius empresarials que tinguin dins dels seus objectius la promoció internacional de les empreses i l’activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització.

Despeses subvencionables:
a) Les incloses dins d’una bossa de viatge, que inclou el sou de la persona que realitza el viatge/s els dies de durada de la missió, el desplaçament i l’allotjament inclosos dins de la missió, per un representant de l’entitat organitzadora, i si s’escau de l’entitat coorganitzadora, i de cadascuna de les empreses participants, o dels potencials compradors, operadors o prescriptors econòmics estrangers, participants en la missió.
b) Despeses d’organització i coordinació de l’entitat organitzadora tals com despeses de personal i de subministraments.

El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 12 maig de 2014.

Compartir:
Buy now