Ajuts, subvencions i finançament

Fons d’Ajuda a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP)

Disponible fins el dia 31/12/2021

Fons d’Ajuda a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP) amb una dotació de 600 milions d’euros per aquest 2021.

L’objecte del Fons és finançar empreses, en particular societats mercantils i societats cooperatives, constituïdes amb domicili social i establiment a Espanya, que no formin part del sector públic, que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva i de serveis industrials, amb independència de la seva dimensió.

Les tipologies de projectes que poden optar al finançament del Fons son:

  1. Creació d’establiments industrials: actuacions orientades al inici d’una nova activitat productiva.
  2. Trasllat d’establiments industrials: actuacions orientades al canvi de localització d’una activitat productiva prèvia cap a qualsevol punt de territori nacional.
  3. Millores i/o modificacions de línees de producció i procés: dur a terme accions que permetin la modernització de les línies de producció i processos existents, o generin l’ implantació de noves línies de producció i procés, en establiments industrials que ja estan en producció en el moment de la sol.licitud. Inclusió expressa de l’ implantació productiva de tecnologies de la “Indústria Connectada 4.0.” i d’actuacions en línies orientades a la sostenibilitat ambiental.

Tipologia d’ajut: finançament retornable.

La convocatòria restarà oberta fins l’exhaurir els recursos disponibles.

En aquest enllaç, trobareu el detall del Fons d’Ajuda a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP) i del procediment de sol.licitud.

Compartir:
Buy now