Ajuts, subvencions i finançament

Noves convocatòries europees – SME Instrument


L’SME Instrument és un programa de la Comissió Europea que ofereix subvencions a fons perdut a les pimes amb projectes innovadors de gran impacte i amb un alt potencial de creixement internacional. L’SME Instrument compta amb un pressupost de 3.000 M€ per al període 2014-2020, repartit en convocatòries periòdiques que s’obren cada 3 mesos aproximadament.
A diferència de la majoria de convocatòries de l’Horitzó 2020 (el programa marc en el qual s’emmarca l’SME Instrument), l’SME Instrument permet a les pimes presentar els seus propis projectes i fer-ho de manera individual, sense necessitat de formar consorci.
La Comissió Europea planteja dues fases d’accés a l’SME Instrument per a totes les pimes:

FASE 1: Estudi de concepte i viabilitat. Ajut de 50.000 € per validar la viabilitat del projecte, avaluar riscos, explorar la propietat intel·lectual i fer estudis de mercat o de disseny, entre d’altres.

FASE 2: R+D, demostració i aplicació comercial. Ajut del 70% per a projectes entre 0,5 i 2,5 M€ per finançar el desenvolupament, els prototips, les proves o el pilotatge, entre d’altres.
Paral·lelament a aquestes dues fases, la Comissió Europea ofereix serveis de suport en la comercialització dels projectes dels beneficiaris dels ajuts:

•    Dóna visibilitat a les pimes en fires internacionals.
•    Avala la qualitat dels productes o serveis, fet que fa els projectes més atractius de cara als inversors.
•    Assigna un coach per projecte per maximitzar les opcions de venda al mercat.

En els mesos d’abril i maig s’obren noves convocatòries de l’SME Instrument.

Compartir:
Buy now