Ajuts, subvencions i finançament

Ajudes destinades a nous projectes empresarials d’empreses innovadores (Programa NEOTEC)

Disponible fins el dia 30/06/2020

Ajudes destinades a nous projectes empresarials d’empreses innovadores (Programa NEOTEC) del Subprograma Estatal d’I+D+i Empresarial en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.

Beneficiaris les petites empreses innovadores, constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajuda a la present convocatòria, amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment en el registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud. Així mateix, hauran de tenir els comptes anuals corresponents als dos últims exercicis, si escau, dipositades en el Registre Mercantil o registre oficial corresponent.

El termini de presentació finaliza el dia 30 de juny de 2020, a las 12:00 horas del migdia.

Més informació

 

Compartir:
Buy now