Ajuts, subvencions i finançament

Programa de Cupons per a serveis de gestió energètica


Ajuts a les PIMES manufactureres, que contractin un servei de gestió energètica a un proveïdor acreditat. El Programa de cupons concedeix un ajut del 50% del servei energètic amb un màxim de 5.000€. L’import màxim destinat en aquesta convocatòria és de 200.000 €, per tant, es poden presentar aproximadament unes 40 sol·licituds.

Beneficiaris: Establiments de PIMES manufactureres (codi nacional d’activitat econòmica inclòs en els grups B i C) amb un consum d’energia final superior o igual a 500 MWh durant l’any 2018, comptant la suma del consum d’electricitat, els consums de combustibles segons el seu poder calorífic inferior (PCI) i el consum tèrmic adquirit a tercers.

Per ampliar l’informació fes clic aquí

Compartir:
Buy now