Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per a la COVID-19.


S’ha publicat la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per a la COVID-19.

Podran ser beneficiaris d’aquest ajut les persones autònomes i empreses que prestin activitats de restauració.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col.lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals. Han de tenir, com a mínim, un establiment, operatiu a Catalunya.

Queden excloses com a beneficiàries d’aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic i les fundacions.

La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb l’aportació màxima següent:

  • 1000 euros per a autònoms i microempreses (fins a 9 treballadors)
  • 5000 euros per a petites empreses (de 10 a 49 treballadors)
  • 15000 euros per a empreses de 50 treballadors o més.

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 9:00 hores del dia 6 d’abril de 2022 i fins a les 14:00 hores del dia 3 de maig de 2022 o fins l’exhauriment del pressupost.

En aquest enllaç, trobareu el detall de la subvenció així com el procediment de sol.licitud.

 

Compartir:
Buy now