Ajuts, subvencions i finançament

Convocatòria d’ ajuts Programa Indústria 4.0 (2022)


Aquest Programa té com a objectiu la implantació de tecnologies habilitadores per impulsar l’evolució del sector industrial cap a l’anomenada Indústria 4.0, com a eines claus en la seva estratègia empresarial, desenvolupant d’aquesta manera la millora de la seva competitivitat gràcies a una gestió i producció més eficient, a la generació de noves oportunitats de comercialització o creant nous productes i/o Serveis. Programa adreçat a pimes i autònoms de la demarcació cameral de la Camara de Comerç de Barcelona.

Més informació fent clic aquí

Compartir:
Buy now