Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte


RESOLUCIÓ EMO/2747/2011, de 14 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EMO/1832/2011, de 14 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte, i se’n fan públiques les convocatòries per a l’any 2011.
Per mitjà de la Resolució EMO/1832/2011, de 14 de juliol (DOGC núm. 5928,
de 26.7.2011), s’aproven les bases reguladores del programa d’ajuts a inversions
empresarials d’alt impacte, i se n’obren les convocatòries per a l’any 2011.

Compartir:
Buy now