Ajuts, subvencions i finançament

Anunci de l’aprovació inicial de les bases reguladores específiques de la convocatòria d’ajuts per la mobilitat sostenible per autònoms i microempreses


El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria d’ajuts per la mobilitat sostenible per autònoms i microempreses. El text íntegre de la publicació es troba inserit en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 27 d’octubre de 2020, amb número de registre CVE 2020029666.

Molins de Rei, 27 d’octubre de 2020

Xavi Paz Penche

Alcalde

Compartir:
Buy now