Ajuts, subvencions i finançament

Convocatòria del Kit Digital per empreses d’entre 0 i 3 treballadors dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


Convocatòria del Kit Digital per empreses d’entre 0 i 3 treballadors dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Les ajudes (el dret de les quals al cobrament es denomina als efectes d’aquesta Convocatòria “bo digital“) d’aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa, atorgades mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat les referències dels quals es trobin accessibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital, regulat a l’ article 12 de les Bases Reguladores.

L’import màxim d’ajuda per beneficiari serà de dos mil euros (2.000 €).

El període per presentar sol·licituds s’inicia el proper 20 d’octubre a les 11 h i es perllongarà durant un any.

Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta ajuda i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç i a través de l’Oficina Next Generation EU que us pot orientar i assessorar en la millor estratègia per accedir als ajuts europeus així com la possibilitat d’inscriure-us al servei d’alertes per estar al dia de les noves convocatòries.

Compartir:
Buy now