Ajuts, subvencions i finançament

Cupons a la Innovació


Els Cupons a la innovació es poden bescanviar per un o més d’aquests serveis:

Cupons a la innovació
Per dissenyar nous productes o serveis. Per millorar el teu model d’innovació des d’un punt de vista estratègic i operatiu. Ajut màxim de 5.000 €.

Cupons d’economia circular
Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos. Ajut màxim de 5.000 €.

Cupons de fiscalitat
Per contractar serveis experts d’assessorament en fiscalitat. Per obtenir certificats en matèria de seguretat jurídica. Ajut màxim de 3.000 €.

Cupons de propietat industrial
Per fer estudis previs de patentabilitat. Per redactar i presentar patents internacionals. Ajut màxim de 5.000 €.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins a les 14:00 hores 4 de desembre de 2019, o fins l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Compartir:
Buy now