Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores d’ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat 2016


Regular l’atorgament dels ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat.

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/2232/2016, de 3 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat (DOGC núm. 7222 de 7.10.2016).

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes de des l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

Compartir:
Buy now