Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a la realització de projectes singulars d’especial interès cultural

Disponible fins el dia 30/04/2024

Els projectes han de desenvolupar propostes de les modalitats descrites a l’apartat següent, que no formin part de l’activitat ordinària de l’empresa o entitat privada sol·licitant i que contribueixin al desenvolupament de les empreses culturals i a la professionalització del sector cultural.

Aquesta línia de subvencions s’articula en les modalitats següents:

  1. Projectes en l’àmbit de les arts escèniques (teatre, dansa i circ).
  2. Projectes en l’àmbit de la música.
  3. Projectes en l’àmbit de l’audiovisual.
  4. Projectes en l’àmbit de les arts visuals.
  5. Projectes en l’àmbit del llibre.
  6. Projectes multidisciplinaris, que són els que engloben més d’un dels àmbits anteriors.

No són objecte d’aquestes subvencions:

– Per a totes les modalitats:

a) L’organització de celebracions, premis, concursos, gales, mostres, congressos, commemoracions i aniversaris.
b) La realització de qualsevol tipologia de consultories i estudis de diagnosi empresarial.
c) Projectes d’inversió o despesa corrent relacionada amb la reducció de la petjada de carboni o implementació de plans de sostenibilitat ambiental.
d) Projectes d’inversió, d’obres de reforma o millora d’infraestructura o d’adquisició de qualsevol bé inventariable.
e) Les activitats de formació.
f) La creació, producció, programació, difusió, distribució, comercialització i explotació de qualsevol obra i producte cultural si són objecte subvencionable per les altres línies d’ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals o l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
g) Les activitat professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l’increment de públics culturals.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o persones jurídiques, i entitats privades sense ànim de lucre.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 881.250,00 d’euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 15 al 30 d’abril de 2024, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF

 

Compartir:
Buy now