Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per comerços, empreses de serveis i associacions de comerciants – Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya


Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda, amb la finalitat d’enfortir el model català de comerç i promoure la competitivitat i la innovació del teixit comercial i fomentar la competitivitat dels sectors de l’artesania i la moda del nostre país, dels programes següents:

  1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
  2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
  3. Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars
  4. Programa de suport per a la obertura de comerços, de suport a la reforma i millora d’establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària.
  5. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç.
  6. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
  7. Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana.
  8. Programa de suport als municipis en l’àmbit de l’artesania.
  9. Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda.
  10. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.

 

Termini d’execució

L’acció objecte de subvenció s’ha d’executar de manera efectiva durant l’any 2023, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2023.

A excepció de l’àmbit 3: “Adaptació de les portes” del Programa 4 “Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària”, en el qual les despeses poden ser executades des de l’1 d’agost de 2022 fins a 31 de desembre de 2023.

 

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

A excepció del Programa de suport per a la obertura de comerços, de suport a la reforma i millora d’establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària que s’atorgarà fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2023.

 

Presentació de la sol·licitud

Les sol·licituds s’han de presentar, segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (https://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (https://www.ccam.cat) i a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (https://tramits.gencat.cat), i a l’extranet de les administracions públiques catalans EACAT (https://www.eacat.cat) en el cas d’altres administracions.

 

Us adjuntem l’enllaç on podreu trobar la convocatòria i les bases de les subvencions:

– Comerç i serveis: https://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2023/comerc_serveis/

– Artesania: https://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2023/artesania/

– Moda: https://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2023/moda/

Compartir:
Buy now