Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social per als anys 2018-2019


Prèstec per a empreses de l’economia social i cooperativa per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

Poden ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les empreses amb seu social o activitat a Catalunya següents:

  • Les cooperatives i les federacions de l’economia social.
  • Les societats laborals.
  • Les societats agràries de transformació.
  • Les empreses d’inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d’aquests.
  • Les persones físiques, en el cas d’aportació de capital a entitats.
  • Les fundacions i les associacions amb activitat econòmica inscrites (RESES)

Accions subvencionables:

  • Prèstec per a inversions
  • Prèstec per circulant
  • Prèstec per a bestretes de contractes amb el sector públic
  • Prèstec per a capitalització

El termini de presentació de sol·licitud finalitza el dia 31 de desembre de 2019.

Compartir:
Buy now