Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts a la indústria per a l’eficiència energètica

Disponible fins el dia 30/06/2021

L’objecte d’aquesta Resolució és fer pública la segona convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial, a Catalunya.

Actuacions subvencionables

Les actuacions hauran d’aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica pel que fa a la seva situació de partida, i complir amb les condicions establertes per aquestes bases, justificant l’estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2.

Les actuacions d’estalvi i eficiència energètica han d’enquadrar-se en una o diverses de les tipologies següents:

Tipologia 1. Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

Inversions en substitució d’equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d’energia, per altres que utilitzen tecnologies d’alta eficiència energètica o la millor tècnica disponible (MTD) d’estalvi i eficiència energètica, per tal de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2.

Tipologia 2. Implantació de sistemes de gestió energètica.

Inversions per a la implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials. La millora de l’eficiència energètica, per a la implantació d’un sistema de gestió energètica, ha de comprendre les actuacions necessàries, tant pel que fa a la mesura de les variables de consum d’energia com per a la instal·lació dels elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per a l’anàlisi, la regulació i el control; també per al funcionament òptim de la instal·lació, la reducció dels consums d’energia final i de costos, la disminució d’emissions, i per proporcionar la informació de forma ràpida i precisa, necessària per a la gestió energètica de la instal·lació.

El termini de presentació de sol·licitud restarà obert fins el proper 30 de juny de 2021.

En aquest enllaç trobareu el detall del programa i, les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics al Canal Empresa.

Compartir:
Buy now