Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empeses emergents amb tecnologia pròpia)

Disponible fins el dia 26/11/2020

És un ajut directe per desenvolupar el seu producte o servei, validar el model de negoci per arribar al mercat i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt potencial de creixement.

Està dirigit a Startups tecnològiques enteses com, empreses amb ànim de lucre, tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya.

Els requisits són:

– Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors. No es consideren beneficiaris els empresaris individuals.
– Que l’equip fundador siguin emprenedors, no pas empreses o institucions, i que aquests tinguin la majoria del capital de l’empresa (51%).
– Que s’hagin constituït, com a mínim un 1 dia abans de la publicació de les bases d’aquesta convocatòria, i com a màxim, fins a 18 de mesos de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut.
– Que desenvolupa un producte, servei o model de negoci clarament innovador i té un alt potencial de creixement.
– El finançament previ total rebut per la startup (en totes les fórmules) fins a la data de la sol·licitud ha de ser inferior a 250.000 €.
– Les empreses candidates han de disposar de certificat digital.

Més informació

Bases

Compartir:
Buy now