Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores per la concessió de subvencions incorporació socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals


Es considera subvencionable la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o una societat laboral inclosos en algun dels col·lectius següents:
a) Persones desocupades.
b) Treballadors/ores vinculats/ades a l’empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal.

La incorporació haurà de suposar el manteniment o un increment d’ocupació respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis o sòcies pels quals es percep la subvenció. Als efectes del càlcul de l’increment d’ocupació es tindran en compte el nombre de socis o sòcies treballadors/ores o de treball i el nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 31 de juliol de 2015.

Compartir:
Buy now