Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals per l’any 2014


Regula la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals per l’any 2014.

Les entitats beneficiàries són cooperatives i societats laborals.

Es considera subvencionable la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o una societat laboral inclosa en algun dels col·lectius següents:
a) Persones desocupades.
b) Treballadors/ores vinculats/ades a l’empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal.

El termini finalitzar el 31 d’octubre de 2014.

Compartir:
Buy now