Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores dels Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització


Els Cupons a la Internacionalització són ajuts que les empreses podeu sol·licitar a ACCIÓ i destinar-los a posar en marxa projectes d’iniciació a l’exportació.

Beneficiaris
Aquest programa d’ajuts està dirigit a empreses que encara no exportin o que exportin fins a un màxim del 15% de la seva facturació, és a dir, empreses amb poca experiència exportadora o que encara no han exportat mai.

El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 30 de desembre de 2015, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

Compartir:
Buy now