Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts Programa PIME Sostenible


Ajuts Programa PIME SOSTENIBLE, promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, per al desenvolupament de plans de suport per a l’impuls de la innovació en matèria de sostenibilitat, en el marc del Programa Pime Sostenible 2024, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

L’objecte de la convocatòria és contribuir a la millora de la competitivitat de les Pimes de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Barcelona, mitjançant la sostenibilitat, així com reactivar l’economia en base a la sostenibilitat, posant en valor les seves repercussions econòmiques, socials i mediambientals.

El Programa es materialitza a través de les següents accions de suport directe:

  1. Diagnòstic Assistit en Sostenibilitat, que permetrà a la Pime analitzar el seu nivell de desenvolupament sostenible i les seves possibilitats de millora mitjançant l’ estudi de la seva petjada de carboni, de l’ ús eficient de l’ energia, del desenvolupament del model d’ economia circular, i de la implementació dels ODS.
  2. Ajuts econòmics per a la implantació de les solucions i millores detectades que es detallaran en el Pla Personalitzat d’ Implantació que tindrà en compte les característiques i el sector d’ activitat de l’ empresa. Aquest Pla recollirà els projectes a implantar, els conceptes i costos elegibles, així com els terminis d’ execució i justificació de la inversió realitzada.

La quantia màxima d’ajuda per empresa serà de 2.996,00€, essent el pressupost màxim elegible de 7.490,00€ (7.000,00€ des cost directe + 7% de costos indirectes associats), que serà prefinançat en la seva totalitat per l’empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 40%

El termini per a la presentació de sol·licituds s’obrirà a les 12:00h del proper 24 d’abril de 2024 i finalitzarà el dia 23 de maig de 2024 a las 12:00h, si bé el termini podrà escurçar-se en cas de que s’esgoti el pressupost.

Podeu trobar tota la informació sobre aquesta ajuda i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now