Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0.


Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila, i per aquest motiu s’ha aprovat la convocatòria de les Bases reguladores de subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0.

En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà un import màxim de 1.500€ pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, a les empreses ubicades a Molins de Rei, creades fa cinc anys o més amb un màxim de 5 treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 30 de novembre de 2018 o fins que s’esgoti el crèdit disponible.

És important tenir en compte el que s’especifica en l’article 12 de les bases reguladores, en relació a la justificació i el termini.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les empreses beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, termini, forma de justificació i bases reguladores de la convocatòria en l’arxiu de documentació.

Per qualsevol consulta i suport en la tramitació, es pot posar en contacte amb nosaltres trucant al 936800297 de 8 a 15h (Sra. Sandra Rodríguez) o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Compartir:
Buy now