Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional


RESOLUCIÓ EMT/3352/2023, de 2 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2023 de la línia de subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional (ref. BDNS 719449). (gencat.cat)

Objecte: Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional per portar a terme projectes de realització d’activitats de promoció internacional per tal d’incrementar el volum i la freqüència de les exportacions de les empreses beneficiàries. Aquestes activitats poden ser de promoció digital i/o promoció física.

Beneficiaris:

Empreses amb seu operativa a Catalunya constituïdes com a societat anònima, societat de responsabilitat limitada o societat cooperativa que compleixin els següents requisits:

  • Facturació mínima de 250.000 euros en el darrer exercici tancat.
  • Disposar de la web de l’empresa en un idioma estranger.
  • Disposar d’un pla de promoció internacional (PPI) actual, elaborat a partir del 2021, que contingui la informació del model 

No poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses dedicades a la intermediació o distribució ni tampoc aquelles empreses del sector turístic o cultural l’objectiu de les quals sigui atraure clients cap a Catalunya.

Termini: fins a les 14:00 del 13 de desembre de 2023.

Tràmit

Compartir:
Buy now