Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions destinades al finançament del programa Ocupació + Transformació referent a les inversions del component 23 “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses”

Disponible fins el dia 27/07/2022

L’objecte de la convocatòria és oferir suport per al manteniment de l’ocupació i facilitar la seva digitalització o transició cap a l’economia verda.

Podran sol·licitar l’ajut les persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades (o sòcies treballadores) amb el compromís de mantenir tots els llocs de treball durant un mínim de sis mesos des de la sol·licitud de la subvenció. A més, l’entitat haurà de dur a terme en el termini de sis mesos des de la recepció de l’ajut una actuació formativa que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o l’economia digital.

La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 5.000,00 euros per empresa beneficiària per al manteniment de l’ocupació durant sis mesos tenint per objecte compensar una part dels costos salarials de les persones treballadores assalariades de la microempresa o de la persona treballadora autònoma o de les seves persones sòcies-treballadores o de treball de l’empresa que en sigui beneficiària, amb centre o centres de treball a Catalunya.

El termini de presentació de sol.licituds restarà obert fins a les 15:00 hores del dia 27 de juliol de 2022.

 Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta convocatòria i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now