Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a l’impuls de la llengua catalana en l’àmbit empresarial a Catalunya


El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha obert una línia de subvencions per promoure actuacions específiques de foment de la llengua catalana en l’àmbit de l’empresa a Catalunya.

En el marc d’aquestes ajudes poden ser subvencionables:

  • Elaboració d’un pla lingüístic d’empresa i posada en marxa d’accions de foment de la llengua catalana previstes en aquest pla amb l’objectiu d’incrementar l’ús del català en l’entorn laboral i oferir productes i la prestació de serveis.
  • Accions de foment de la llengua catalana per incorporar-la a productes i serveis de l’empresa, a les activitats laborals i també a tota la documentació mercantil i laboral i als materials de comunicació i màrqueting.
  • Accions de foment de la llengua catalana en l’activitat professional, concretament aquelles adreçades al personal de l’empresa amb coneixements bàsics de català i que en facin augmentar l’ús interpersonal.

Un aspecte que cal tenir en compte és que no són subvencionables projectes que tenen per objectiu incorporar el català en productes tecnològics i la traducció de pàgines web, l’edició de llibres i revistes i els cursos generals de coneixements de català.

Les ajudes van dirigides a : empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i que també tinguin acreditació de distribució i comercialització de productes o serveis a Catalunya.

Estan excloses d’aquesta subvenció les empreses en el capital social de les quals una o més administracions públiques o entitats del sector públic tinguin una participació superior al 50%.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 6 al 21 de febrer i s’hauran de tramitar telemàticament mitjançant un certificat digital fent clic aquí.

Compartir:
Buy now