Ajuts, subvencions i finançament

Convocatòria del programa d’ajuts per afavorir l’autoocupació de joves


RESOLUCIÓ EMT/2550/2023, de 10 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2023 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+, promoguda per Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, per l’any 2023.

L’objecte d’aquesta convocatòria és facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys mitjançant l’autoocupació.

Els requisits per rebre l’ajut són:

  • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Estar donat d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil en situació “inscrit beneficiari” el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma, com a mínim, el dia abans de presentar la sol·licitud d’aquest ajut.
  • Mantenir i acreditar, amb informació fiscal i/o de facturació, la realització de l’activitat econòmica o professional per la qual s’ha sol·licitat l’ajut durant un mínim de 18 mesos de manera ininterrompuda . Durant tot aquest temps no es pot estar contractat com a persona treballadora assalariada.
  • Tenir i mantenir el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, a Catalunya al llarg dels 18 mesos.
  • Durant aquest temps, dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada.

La quantia de la subvenció serà d’un import fix de fins a 15.120,00€ per a cada jove.

El termini de presentació de sol.licituds restarà obert fins a les 15:00 hores del dia 20 de setembre de 2023.

Per més informació podeu consultar la següent infografia i, el procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

 

Compartir:
Buy now