Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania


Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat igual o superior al 33%; persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció i persones beneficiaries de la renda garantida de ciutadania (RGC), segons les especificacions que s’expliciten a la base 3.

Seran subvencionables la contractació laboral a jornada completa de les persones destinatàries en el mercat ordinari de treball durant l’any 2023, per un mínim de sis mesos, mitjançant qualsevol de les modalitats de contracte vigents en la legislació laboral.

La subvenció màxima per al 2023 serà de 7.560,00€ per un contracte de treball de durada de 12 mesos a jornada complerta. Si el contracte té una duració inferior als 12 mesos es subvencionarà la part proporcional.

El termini de presentació de sol.licituds restarà obert fins a les 15:00 hores del dia 2 d’octubre de 2023.

 Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta convocatòria i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now