Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores dels ajuts del Programa Expansiona’t, per l’any 2014


El Programa Expansiona’t té com a objectiu afavorir el creixement de la petita i mitjana empresa (PIME) mitjançant l’assessorament expert i acompanyament en els diferents àmbits que incideixen en la competitivitat de l’empresa per tal que aquesta professionalitzi la seva gestió, innovi, esdevingui exportadora regular i aconsegueixi incrementar els seus resultats en termes de facturació, exportació i nombre de treballadors.

Els beneficiaris són petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis i que no siguin de creació recent.
S’entén per empresa de creació recent la que s’hagi constituït, com a màxim, 4 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud.

El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 15 de maig de 2014.

Compartir:
Buy now