Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores línia subvencions nuclis recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin realització activitats recerca industrial i desenvolupament experimental


L’objecte d’aquestes bases és obrir les convocatòries per a l’any 2016 i aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les empreses (veure el punt 8 del glossari) que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta d’autònoms en el cas d’empresaris individuals.

Compartir:
Buy now