Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions destinades al finançament del programa Ocupació + Transformació referent a les inversions del component 23 “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, per l’any 2023.

Disponible fins el dia 28/02/2023

Les empreses que portin a terme iniciatives per mantenir l’ocupació de les persones que tenen contractades, poden rebre una subvenció per compensar els costos dels salaris de les persones assalariades, o socis treballadors en el cas de cooperatives i societats laborals, durant sis mesos, si en aquest termini fan la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o digital.

Poden ser beneficiaris de la subvenció:

  1. a) Les microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros.
  2. b) Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut i que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya. En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri, als efectes de la Seguretat Social.

La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 5.000 euros a tant alçat per empresa beneficiària, pel manteniment de l’ocupació durant 6 mesos des de la data de sol·licitud de l’ajut i té per objecte compensar una part dels costos salarials dels treballadors assalariats de la microempresa o de la persona treballadora autònoma, o dels seus socis-treballadors o de treball de l’empresa que en sigui beneficiaria, amb  centre o centres de treball a Catalunya. A més, la persona física o jurídica beneficiària es compromet a dur a terme en el termini de 6 mesos des de l’atorgament de l’ajut una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o digital, segons la línia de subvenció atorgada.

El termini de presentació de sol.licituds restarà obert fins a les 15:00 hores del dia 28 de febrer de 2023.

 Important: Les persones que van rebre la subvenció del Programa Ocupació + Transformació el 2022 no podran ser beneficiàries de la convocatòria 2023.

Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta convocatòria i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now