Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts Next Generation EU – Subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall i de les associacions i entitats de comerç


Aquesta línia de subvencions té per objecte impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

Aquestes subvencions es financen mitjançant recursos derivats de l’instrument europeu de recuperació NextGenerationEU, per mitjà del Mecanisme de recuperació i resiliència que estableix el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer.

 

Beneficiaris

 • Empreses incloses dins la categoria pime, és a dir, petites i mitjanes empreses (incloses també les empreses de menys de 10 treballadors) i autònoms de comerç al detall, amb establiment a peu de carrer i amb activitat principal:
  • CNAE 45
  • CNAE 47
 • Entitats del sector comerç: territorials, sectorials i gremis sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals, sedentaris i no sedentaris

 

Accions subvencionables

En l’àmbit de les empreses de comerç:

 • Projectes de noves tecnologies
 • Despeses referides a la transformació del punt de venda
 • Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular

En l’àmbit de les entitats i associacions de comerç:

 • Millora atenció i coneixement mitjançant ús noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada
 • Inversió en canals digitals
 • Publicitat i comunicació digitals
 • Mètriques i anàlisis de mercat
 • Solucions de ciberseguretat
 • Adquisició de mobiliari i eines tecnològiques
 • Formació per a millorar l’ús i gestió d’eines tecnològiques, màrqueting digital etc…

 

Requisits

Inversió mínima 2.000 euros

Almenys un establiment a peu del carrer (àmbit empreses).

 

Quantia de la subvenció

Fins al 80% de les accions subvencionables amb un màxim de 75.000 €.

 

Procediment de sol·licitud i documentació

Les sol·licituds s’han de presentar segons model normalitzat que està a disposició de les persones interessades al web Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (https://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (https://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball (https://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

 

Documentació complementària sol·licitud

Annex de dades específiques

Certificat de situació censal de l’Agència Tributària

Document acreditatiu número de treballadores

 

Despeses subvencionables

Despeses externes relacionades amb les accions subvencionables.

 

Termini d’execució

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva entre l’1 de gener de 2022 i fins el 30 de setembre de 2023.

 

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

 

Us adjuntem l’enllaç on podreu trobar la convocatòria i les bases de la subvenció: https://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2023/next_generation_2/

Compartir:
Buy now