Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1)


L’objecte d’aquesta convocatòria és proporcionar un suport salarial als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat d’un grau igual o superior al 33%, contractades en centres especials de treball.

Podran ser beneficiaris:

  • Les entitats titulars dels centres especials de treball.
  • Els centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia.

La quantia del mòdul econòmic variarà segons:

  • Els grups en funció del grau de discapacitat de les persones.
  • El percentatge del salari mínim interprofessional (SMI).

Veure apartat 7 de la convocatòria per a més informació.

El termini de presentació de sol·licitud restarà obert fins a les 14:00 hores del dia 19 de maig de 2023.

En aquest enllaç trobareu el detall de la subvenció i del procediment per sol·licitar-la.

Compartir:
Buy now