Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1)

Disponible fins el dia 19/05/2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és proporcionar un suport salarial als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat d’un grau igual o superior al 33%, contractades en centres especials de treball.

Podran ser beneficiaris:

  • Les entitats titulars dels centres especials de treball.
  • Els centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia.

La quantia del mòdul econòmic variarà segons:

  • Els grups en funció del grau de discapacitat de les persones.
  • El percentatge del salari mínim interprofessional (SMI).

Veure apartat 7 de la convocatòria per a més informació.

El termini de presentació de sol·licitud restarà obert fins a les 14:00 hores del dia 19 de maig de 2023.

En aquest enllaç trobareu el detall de la subvenció i del procediment per sol·licitar-la.

Compartir:
Buy now