Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts les empreses industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya, o bé les empreses industrials i de serveis relacionats de nova implantació


Empreses beneficiàries: Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya, o bé les empreses industrials i de serveis relacionats de nova implantació.
Tipologia dels projectes objecte de finançament i despeses subvencionables:
Seran elegibles els projectes d’inversió i desenvolupament industrial que comportin una despesa mínima de 5 milions d’euros en el cas de grans empreses, o d’1,5 milions en el de les pimes, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:
a) L’increment o el manteniment de la capacitat productiva.
b) La creació o el manteniment de l’ocupació.
c) La dinamització de l’activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
d) L’ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d’activitat.
En el cas de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, seran elegibles les despeses de personal, les despeses d’adquisició d’equipaments o d’actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.
En el cas de projectes d’inversió, seran elegibles les despeses d’adquisició d’actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació vinculades directament a l’execució del projecte.

Compartir:
Buy now