Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/es o socis o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals per l’exercici 2017


Els requisits de les persones que s’incorporin com a socis o sòcies treballadors/res o com a socis o sòcies de treball, que queden recollits en forma de declaració en la sol·licitud, són els següents:

– Les persones desocupades que s’incorporin com a socis o sòcies treballadors/ores o com a socis o sòcies de treball hauran d’estar inscrites a la corresponent oficina d’ocupació com a demandant d’ocupació.
– La incorporació de la persona sòcia treballadora o sòcia de treball s’ha d’haver produït des del 17 de juliol de 2016 i fins el 30 de juny de 2017.
– La incorporació de la persona sòcia haurà de suposar el manteniment o un increment d’ocupació respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis o sòcies pels quals es percep la subvenció. Als efectes del càlcul de l’increment d’ocupació, seran considerats el nombre de socis o sòcies treballadors/ores o de treball i el nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit.
– No es podran concedir aquestes subvencions quan es tracti d’incorporacions de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball de treball que hagin gaudit d’aquesta condició en la mateixa empresa en els dos anys anteriors a la incorporació com a socis o sòcies.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 3 d’agost de 2017.

Compartir:
Buy now