Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a projectes d’innovació oberta i disruptiva


Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes d’innovació oberta i disruptiva.

Què es subvenciona?

Concessió de subvencions per a projectes d’innovació oberta i disruptiva que inclou les següents línies:

Línia 1. Projectes d’ideació i desenvolupament de noves iniciatives disruptives.

Línia 2. Projectes de desenvolupament d’empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora.

Qui pot ser beneficiari i requisits?

Línia 1: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya de com a mínim 5 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

Línia 2: Empreses emergents (start-up) amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que s’hagin constituït, com a màxim, 8 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut.

Quina és la intensitat i l’import de l’ajut?

La quantia de la subvenció serà del 100% de la despesa subvencionable sol·licitada amb un màxim de 25.000 euros per projecte.

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins a les 14:00h del dia 16 d’octubre de 2023.

 En aquest enllaç trobareu el detall de la subvenció i del procediment per sol·licitar-la.

 

Compartir:
Buy now