Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió

Disponible fins el dia 30/09/2022

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat igual o superior al 33%; persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció i persones beneficiaries de la renda garantida de ciutadania (RGC), segons les especificacions que s’expliciten a la base 3.

La subvenció màxima per al 2022 serà de 7.000,00€ per un contracte de treball de durada de 12 mesos a jornada complerta. Si el contracte té una duració inferior als 12 mesos es subvencionarà la part proporcional

El termini de presentació de sol.licituds restarà obert fins a les 15:00 hores del dia 30 de setembre de 2022.

Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta convocatòria i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now