Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional


RESOLUCIÓ EMT/3352/2023 per la qual es fa publica la convocatòria per a l’any 2023 de la línia de subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional per tal d’incrementar el volum i la freqüència de les exportacions de les empreses beneficiàries. Aquestes activitats poden ser de promoció digital i/o promoció física.

Podran ser beneficiaris les empreses amb seu operativa a Catalunya constituïdes com a societat anònima, societat de responsabilitat limitada o societat cooperativa que compleixin els següents requisits:

  • Facturació mínima de 250.000 euros en el darrer exercici tancat.
  • Disposar de la web de l’empresa en un idioma estranger.
  • Disposar d’un pla de promoció internacional (PPI) actual, elaborat a partir del 2021.

No poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses dedicades a la intermediació o distribució ni tampoc aquelles empreses del sector turístic o cultural l’objectiu de les quals sigui atraure clients cap a Catalunya.

La intensitat de l’ajut es d’un 50% sobre el pressupost del projecte, fins a un màxim de 15.000€. Els projectes hauran de tenir una despesa sol·licitada mínima de 12.500€.

El termini de presentació de sol·licitud restarà obert fins a les 14:00 hores del dia 13 de desembre de 2023.

En aquest enllaç trobareu el detall de la subvenció i del procediment per sol·licitar-la.

 

Compartir:
Buy now