Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts de minimis al sector agrícola per a l’assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible

Disponible fins el dia 23/10/2020

Es subvenciona el cost de la prestació i el manteniment dels serveis en matèria d’assessorament en fertilització sostenible adreçats a ajustar l’aportació de nutrients a les necessitats dels conreus d’acord amb pràctiques de fertilització eficients i sostenibles que contribueixin a incrementar la qualitat del sòl, prevenir la contaminació de les aigües, reduir les emissions d’amoníac i contribuir a la mitigació del canvi climàtic, mitjançant actuacions d’assessorament tècnic.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o altres tipus d’unitats econòmiques o de patrimoni separat que siguin titulars d’explotacions agrícoles de Catalunya que acreditin disposar del servei d’assessorament en fertilització sostenible mitjançant contracte de servei d’assessorament o mitjançant certificat de pertinença a l’entitat assessora.

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia l’1 d’octubre de 2020 i finalitza el 23 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.

Compartir:
Buy now