Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a iniciatives de reforç de la competitivitat 2023

Disponible fins el dia 29/09/2023

RESOLUCIÓ EMT/2712/2023, per la qual es fa pública la convocatòria per a l’any 2023 per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat.

L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar iniciatives de reforç de la competitivitat de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers, relacionats, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, amb la implementació de canvis estratègics, innovacions i noves tendències al clúster o a les empreses del sector. Així com al desenvolupament de projectes per la internacionalització de les empreses i al clúster, la implementació de de Marketplace, el Valor Compartit o startups.

Quina és la intensitat i l’import de l’ajut?

Els projectes podran tenir un cost subvencionable sol·licitat màxim de 100.000 euros. La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada.

A la fase de justificació, en aquest ajut és obligatori presentar un informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercitant en el Registre oficial d’auditors de comptes depenent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Aquest informe es subvenciona al 100% fins a un import màxim de 2.000 € per projecte.

El termini de presentació de sol·licituds, restarà obert fins a les 14.00 hores del 29 de setembre de 2023.

Podeu trobar tota la informació sobre aquesta ajuda i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now