Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic

Disponible fins el dia 31/12/2023

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat els criteris de distribució i el repartiment territorial del crèdit destinat al finançament del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic fruit de l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 4 del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Suport al comerç”.

La convocatòria té com a finalitat promoure la incorporació de noves tecnologies que permetin a les pimes del comerç local, de forma individual o per mitjà de les associacions del sector, donar resposta als nous hàbits de consum que impactin en la transformació digital i sostenibilitat del propi establiment i en el seu model de negoci.

Actuacions subvencionables

Es consideraran subvencionables els projectes següents:

  • Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra.
  • Projectes de noves tecnologies per a la transformació de l’espai físic dirigit tant a les noves necessitats i hàbits dels consumidors com a nous models de gestió.
  • Projectes de solucions tecnològiques per a millorar l’eficiència en la cadena de subministrament, la traçabilitat, l’economia circula i la sostenibilitat de l’entrega d’última milla.
  • Projectes d’aplicació de solucions tecnològiques per a millorar l’eficiència en el consum energètic i dels recursos.

Igualment es consideraran subvencionables els costos següents:

  • Costos de sensibilització i de formació.
  • Costos relacionats amb actuacions preparatòries prèvies que fossin necessàries per a la realització de les activitats corresponents o el cost d’assistències tècniques externes o contractació de personal quan siguin contractades directament per a aquesta finalitat.

Les Comunitats i Ciutats Autònomes com a “entitats executores” seran les responsables d’elaborar les bases reguladores per a la concessió d’aquestes subvencions.

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts les associacions sense ànim de lucre del sector comercial i les empreses del sector del comerç que tinguin la consideració de pime. L’activitat principal del negoci haurà de correspondre a alguna de les activitats incloses als codis 45, 46 o 47 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).

Quantia

El pressupost estatal total d’aquesta convocatòria és de 50.000.000 d’euros per a cada un dels exercicis 2022 i 2023. En el cas de Catalunya li corresponen 7.871.685 euros que es preveu que beneficiïn un mínim de 32 pimes o associacions anuals.

La intensitat de l’ajut que es concedeixi no podrà ser inferior al 70% dels costos subvencionables.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a la corresponent convocatòria.

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Referència legal Acord Conferència Sectorial BOE Núm. 126 del 27-05-2022

Compartir:
Buy now