Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions a projectes BruixIT per potenciar l’emprenedoria digital liderada per dones i la innovació tecnològica en el cooperativisme


RESOLUCIÓ EMT/3307/2023, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes BruixIT per potenciar l’emprenedoria digital liderada per dones i la innovació tecnològica en el cooperativisme, en l’exercici 2023 (ref. BDNS 718792). (gencat.cat)

Objecte:

 • Promoure el creixement i consolidació d’empreses emergents de base tecnològica liderades per dones. D’aquesta manera es potencia l’emprenedoria femenina relacionada amb les TIC.
 • Donar suport als projectes d’innovació i sobirania tecnològica en el marc del cooperativisme, afavorint els processos que permetin mancomunar recursos i invertir conjuntament, per desenvolupar i adaptar eines digitals i tecnològiques i estendre’n l’ús a sectors de població en risc d’exclusió digital.
 • Introduir les cooperatives en els ecosistemes de suport a l’emprenedoria innovadora, elevant-ne la participació en els programes d’R+D+I.
 • Aprofitar els models cooperatius en què les persones usuàries dels serveis digitals siguin copropietàries i puguin governar-los.

Per portar a terme els objectius, aquests ajuts es divideixen en dues línies:

 • Línia 1, BruixIT, per a projectes per empreses i cooperatives de base tecnològica liderades per dones.
  La finalitat és donar suport al creixement i la consolidació d’empreses emergents de base tecnològica, amb presència de dones en el seu equip fundador, que estiguin en la fase inicial de la seva activitat empresarial.
 • Línia 2, Coop de BruixIT, per a projectes d’innovació digital i tecnològica. Aquesta línia s’estructura en dos eixos:
  • Eix A: Projectes d’intercooperació de disseny, creació, desenvolupament, transformació i implementació de nous productes i serveis tecnològics i digitals que s’emmarquin en el cooperativisme.
  • Eix B: Projectes vinculats a la sobirania tecnològica

Quantia de la subvenció

La quantia màxima per a cadascun dels projectes de les línies i els eixos subvencionables és la següent:

 • Línia 1. BruixIT, projectes per a empreses de base tecnològica liderades per dones. L’import per a aquesta línia és de 30.000 euros, que pot cobrir fins al 100% del cost total dels projectes.
 • Línia 2. Coop de BruixIT, projectes d’innovació digital i tecnològica. La quantia màxima per a cadascun dels eixos d’aquesta línia és la següent:
  • Eix A, projectes d’intercooperació de disseny, creació, desenvolupament, transformació i implementació de nous productes i serveis tecnològics i digitals que s’emmarquin en el cooperativisme, amb l’import de 125.000 euros, que pot cobrir fins al 100% del cost total dels projectes.
  • Eix B, projectes vinculats a la sobirania tecnològica, amb l’import de 80.000 euros, que pot cobrir fins al 100% del cost total dels projectes.

En qualsevol cas, els projectes i la subvenció tindran un repartiment proporcional del 80% en inversió i del 20% per a despeses corrents.

El termini per sol·licitar la subvenció restarà obert fins el 24 d’octubre de 2023 a les 14:00 h.

tràmit

 

Compartir:
Buy now