Ajuts, subvencions i finançament

Oberta la convocatòria d’ajuts per retirar amiant

Disponible fins el dia 25/07/2023

Ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. Any 2023

Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la retirada en origen de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant.

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s’efectuï en les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

La convocatòria de 2023 té dues línies: a més de l’ordinària dirigida a particulars, per primer cop s’ha obert una segona adreçada al sector productiu per retirar aquests residus de cobertes i substituir-ho per plaques fotovoltaiques.

Línia 1

 • Per a retirar residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant d’habitatges particulars.
 • Adreçada a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de propietaris.
 • S’hi destinen 10 milions.

Línia 2

 • Per a extreure l’amiant de les cobertes i instal·lar-hi, tot seguit, plaques d’autoconsum fotovoltaic.
 • Adreçada a persones propietàries (siguin físiques o jurídiques, públiques o privades) d’edificis on es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica, es a dir, que allotgin o hagin allotjat indústries o altres activitats comercials o agràries.
 • S’hi destinen 40 milions. La intensitat de l’ajut és:
  • Petita empresa: 60%.
  • Mitjana empresa: 50%.
  • Gran empresa: 40%.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha habilitat un web específic amb les bases de la convocatòria i informació per resoldre possibles dubtes.

Aquesta convocatòria forma part del programa Amiant per plaques, que impulsa la Generalitat en el marc del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya.

En aquest enllaç podeu accedir a la Infografia resum sobre la convocatòria

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins al 25/07/2023

Compartir:
Buy now