Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització


L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions i el procediment de concessió de subvencions a micro, petites i mitjanes empreses industrials i de serveis a la producció per a la implementació de projectes de transformació digital, mitjançant l’adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) i la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0, necessàries per a la transformació digital del procés productiu de plantes ubicades a Catalunya, que permetin millorar la competitivitat i la sostenibilitat en un entorn de pandèmia i de transformació del sector industrial.

La quantia de l’ajut serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000,00 euros d’ajut per projecte.

El termini de presentació de sol·licituds, restarà obert fins a les 15.00 hores del 15 de setembre de 2022.

Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta ajuda i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now