Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts a la reindustrialització i manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya


RESOLUCIÓ EMT/1070/2024, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia d’ajuts a la reindustrialització d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya.

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport als projectes de reindustrialització i manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya. Concretament cada subvenció va destinada a:

  • Subvencionar projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l’activitat de centres productius objecte d’un tancament o deslocalització.
  • Subvencionar el manteniment d’activitats industrials en situació de dificultat.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses industrials amb codi de classificació catalana d’activitat econòmica 10, 11 o del 13 al 32 ambdós inclosos que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya.

L’ import de l’ajut serà de:

  • Fins a un màxim de 2.250.000,00 euros per projectes de reindustrialització.
  • Fins a un màxim de 350.000,00 euros per als projectes de manteniment d’activitats industrials en situació de dificultat.

El termini per sol·licitar l’ajut restarà obert fins a les 14h de l’1 d’octubre de 2024.

Podeu trobar tota la informació i el procediment de presentació de la candidatura mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now